Golfbil och andra fordon

---Golfbil och andra fordon
Golfbil och andra fordon 2018-04-11T10:19:46+00:00
golfbilar_anim

På våra golfbanor har användandet av golfbilar ökat under senare år. Vad bör klubben tänka på och vad gäller för användaren?

För att få framföra golfbilar på golfbanor krävs dispens från Terrängkörningslagen. Det är Länsstyrelserna i resp. län som fattar beslut. Några av upplandsklubbarna ligger i Stockholms län, men merparten ligger i Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala län har 2016-08-26 utfärdat nya föreskrifter om körning med golfbilar på golfanläggningar i Uppsala län. Motsvarande föreskrifter för golfanläggningar i Stockholms län beslutades av Länsstyrelsen i Stockholms län 2012-11-30.

Fordon i golfspel på golf.se

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskrifter om körning med golfbil på golfbanor i Stockholms län. (2012-11-30)

Länsstyrelsen i Uppsala läns föreskrifter om körning med golfbil på golfbanor i Uppsala län. (Tre sidors dokument 2016-08-26)
sid 1       sid 2       sid 3