Årets Juniorledare – historik

-Årets Juniorledare – historik
Årets Juniorledare – historik 2020-10-17T09:59:35+00:00

Styrelsen för Upplands Golfförbund har tilldelat följande personer utmärkelsen Årets Juniorledare:

Johan Malmsten – Årets juniorledare i Uppland 2019

Styrelsen för Upplands Golfförbund har med följande motivering beslutat att utse
Johan Malmsten, Älvkarleby GK, till Årets Juniorledare 2019 i Uppland.
Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr
uppsatt av UGF:s Seniorkommitté.
Ungdomars utveckling och medverkande har alltid stått Johan närmast hjärtat.
Under hans tid på Upsala GK och Golfgymnasiet bidrog han mycket till
ungdomsverksamheten där men även till Upplands golfförbund.
Han står mycket bakom den grund som nu finns på Upsala GK:s juniorverksamhet.
Som nuvarande klubbchef på Älvkarleby GK så har han börjat bygga upp ungdomsverksamheten
även där. Det är nog inte många klubbchefer runt om i Uppland som efter kontorstiden
dragit på sig stövlarna och ställts sig att gräva en fairwaybunker på rangen för att ungdomarna
ska ha att träna med. Han är även ledare på UGF:s talang- och elitträffar.
Svensk golf behöver flera som Johan för att vända den trend som just nu är inom
den svenska golfen.
Styrelsen i Upplands Golfförbund
Hasse Andersson
Ordförande


Fredrik Hedlund – Årets juniorledare i Uppland 2018

Styrelsen för Upplands Golfförbund har med följande motivering beslutat att utse Fredrik Hedlund, Golf Uppsala, till Årets Juniorledare 2018 i Uppland.
Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr uppsatt av UGFs Seniorkommitté.
Fredrik har under ett flertal år bedrivit Ungdoms- Elit- och Talangverksamheten i Uppland med outtröttlig energi.
Med kraft har han inspirerat ungdomar från hela Uppland och alltid fått ungdomarna att känna sig välkomna och aldrig åsidosatta.
Han har på ett lekfullt och pedagogiskt sätt byggt en gruppgemenskap som sträcker sig från de allra yngsta till de äldsta och där en del har gått vidare till den högsta golfnivån på College i USA.
Fredrik har planerat och genomfört Summercamp för många ungdomar under en sommarvecka för att träna och spela golf. Fredrik har under Summercamp inspirerat yngre ledare och även på så sätt stärkt ungdomsgolfen i Uppland.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Reidar Andersson
Ordförande


Styrelsen för Upplands Golfförbund har med följande motivering beslutat att utse Göran Angesten, Upsala GK, till Årets Juniorledare 2017 i Uppland.
Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr
uppsatt av UGFs Seniorkommitté.

Göran har under många år varit en engagerad ledare på sin hemmaklubb Upsala GK och i Upplands Golfförbund. Med sitt genuina idrottsintresse har Göran ägnat en stor del av sin fritid åt att få barn och ungdomar att trivas inom golfen och att utvecklas som spelare och människor.

Med sitt driv och inkluderande ledarstil har Göran på ett föredömligt sätt ansvarat för distriktets olika lagmatcher och förvaltat en fin idrottstradition där många juniorer varit delaktiga under åren. Göran har utan tvekan gjort avtryck och haft en positiv påverkan på utvecklingen av juniorgolfen i Uppland.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Reidar Andersson
Ordförande


2016 erhöll Mikael Svensson, Upsala GK utmärkelsen Årets Juniorledare 2016 i Uppland med följande motivering.

Mikael är en mycket engagerad och ansvarsfull ledare som sätter juniorerna främst.
Han har under året varit en aktiv ledare i många olika sammanhang och grupper, allt från vinterträning på klubben och JSM-coach till ledare kring herr- och damlaget i elitserien.

Mikael är alltid positiv och ser möjligheter i det mesta. Med sitt stora intresse för golf och sitt lättsamma sätt skapar han en bra atmosfär och goda förutsättningar för juniorerna att vilja träna och utvecklas vidare.

Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kronor uppsatt av UGF:s Seniorkommitté.

Mikael Svensson Upsala GK


2015 delades utmärkelsen inte ut.


2014 erhöll Hans Westlind, Olandsbygdens GK utmärkelsen med följande motivering.

Hans är en engagerad ledare och kunnig instruktör som med sin entusiasm och fantasi skapar trivsel i de grupper han arbetar med. Flera av de ungdomar som under åren har ”fostrats” av Hans har idag stor glädje av sin sport. Hans har sedan Olandsbygdens GK bildades 2002 varit ansvarig juniorledare. Han är själv också en mycket duktig golfspelare.

När klubben bildades fanns i närområdet ett begränsat antal golfare. Under dessa år har golfsporten utvecklats i området såväl i antal spelare som i kvalité.

Att följa en knatte- eller ungdomsträning med Hans och andra engagerade ledare/föräldrar, gör att man känner tilltro för framtiden. Att Hans därutöver gärna lägger några timmar då och då på ”grönytejobb” såväl på bana och på gård, eller samlar in pengar till ungdomssidan, understryker bara hans engagemang för klubbens verksamhet.

Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr uppsatt av UGFs Seniorkommitté.

Hans Westling Olandsbygdens GK


2013 erhöll Jakob Remon, Upsala GK utmärkelsen med följande motivering:

Jakob är en duktig golfare (hcp -2,3) som inte bara fokuserar på eget spel utan också har intresse och ambitioner att leda och utveckla andra juniorer. Han tog studenten på elitgolfgymnasiet i Uppsala 2013 och i utbildningen ingick ledarutbildning – både steg 1 och 2. 

På ett ödmjukt sätt och med glimten i ögat genomför han kvalificerade uppdrag. UGF har fått del av hans tjänster som ledare på Super Camp och vid distriktsmatcher, men också som driftig aktivitetsledare på olika arrangemang.

För sin gamla skola Golfgymnasiet har han haft uppdrag som ledare vid Skol-SM och just nu är han med och servar ledare och elever på årets träningsläger i Spanien.

På sin klubb Upsala GK är Jakob livligt engagerad i juniorverksamheten och han har också varit klubben behjälplig i ett omfattande arbete med nybörjarutbildning. Lojal, representativ och hjälpsam är klubbens beskrivning av årets juniorledare.

Jakob är en engagerad och ansvarsfull ung ledare i början av karriären och ett föredöme för andra ungdomar och har därför utsetts till Årets Juniorledare i Uppland 2013.

Jakob Remon Upsala GK


2012 delades utmärkelsen Årets Juniorledare i Uppland 2012 mellan Ulf Andersson, Väddö GK och Peter Andersson, Öregrunds GK.

Peter Andersson, Öregrunds GK

Peter har i flera år gjort stora arbetsinsatser för klubbens juniorer. 2012 har han i klubbens juniorsatsning varit mycket aktiv i närliggande skolor och fritidshem. Peter har berättat om golf och ordnat provapå-dagar både i skolorna och på klubben.

Årets nybörjarkurser har slagit alla rekord deltagarmässigt – både vad gäller juniorer och seniorer och med utomordentliga insatser av Peter har antalet medlemmar rejält skjutit i höjden. Klubben har lyckats både att rekrytera och att behålla sina juniorer. Drygt 60 nya juniormedlemmar under året och ett förhållandevis litet tapp har gett klubben en nettoökning av antalet juniormedlemmar med 40 % – i särklass bäst i distriktet.

Peter är en god förebild. Han är lugn och har tålamod och med glädje och gott ledarskap stärker han juniorernas självförtroende och golfkunnande. Det är roligt att vara junior på Öregrunds Golfklubb.


Peter Andersson Öregrunds GK

Ulf Andersson, Väddö GK

Väddö är en sommargästklubb där endast var 5:e av klubbens juniorer bor på Väddö året runt. Men golfen har, med Ulfs mycket aktiva medverkan, visat sig vara en morot för att sommarfamiljerna ska få med sig sina ungdomar ut till landet.

För att rekrytera lokalt har Ulf drivit Idrottslyftprojektet Golf i skolan och haft 50-60 ungdomar i provapå-aktiviteter. Ulf har också ett socialt patos.
I samarbete med Svenska Kyrkan har han varje onsdag under säsongen inbjudit traktens sysslolösa ungdomar till meningsfulla aktiviteter på golfklubben.

För de bofasta juniormedlemmarna har Ulf organiserad åretruntträning – en stabil grupp om 10-12. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Tre ur gruppen ingick i UGFs talangverksamhet 2012 och har under året haft fina framgångar på Skandia Tour.

Ulf Andersson är en ledare med fantastisk förmåga att skapa sammanhållning. Hans trygghet, entusiasm och driv ger resultat i det han företar sig.

Ulf Andersson Väddö GK


2011 erhöll Anna Tibell, Arlandastads GK utmärkelsen med följande motivering:

2006 invaldes Anna i styrelsen för Arlandastads GK. Då hade klubben en ledare och tio aktiva juniorer. 2011 finns över 30 ledare, drygt 100 juniorer och klubben redovisar mer än 400 ledarledda aktiviteter. Anna har involverat äldre juniorer och föräldrar att ta stort ansvar för träningsgrupper och skapat en verksamhet som passar alla – såväl nybörjaren som elitspelaren. Antalet deltagande tjejer har ökat avsevärt.

Anna har format visioner och strategier för verksamheten och via styrelsearbete och dialog med VD och externa bidragsgivare har hon skapat stora ekonomiska resurser för tränings- och tävlingsverksamhet. Hon är en skicklig organisatör, som uppskattas för sitt engagerade ledarskap både på operativ och på strategisk nivå.

Parallellt med sina ledarinsatser i klubben har Anna genomfört högskolestudier, arbetat som VD i familjeföretaget och utvecklat sin egen golf. Hon spelar idag på hcp 4.

Annas ledarinsatser har också uppmärksammats utanför golfen. 2010 tilldelades hon Sigtuna kommuns pris till Årets ungdomsledare.

Med utmärkelsen följde ett utbildningsstipendium på 7 000 kr uppsatt av UGFs Seniorkommitté.

Anna Tibell Arlandastads GK


2010 erhöll Marie och Mattias Lundvall, Älvkarleby GK utmärkelsen med följande motivering:

Upplands Gofförbunds (UGF) styrelse har med följande motivering beslutat utse Marie och Mattias Lundvall, Älvkarleby GK till Årets Juniorledare 2010 i Uppland. Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr uppsatt av UGFs Seniorkommitté.

Marie och Mattias Lundvall har under flera år gjort stora arbetsinsatser för ungdomsgolfen på klubben. De har starkt bidragit till att klubben erhållit både SGFs silver- och guldcertifikat som ungdomsvänlig anläggning, det senare som första klubb i distriktet.

Makarna Lundvall har ett stort engagemang och deltar alltid på träningar och skjutsar ofta till tävlingar på andra banor. Även om Älvkarleby GKs juniorgrupp ännu inte är särskilt stor har klubben en bra verksamhet och 2010 hade klubben flest starter av alla upplandsklubbar i Skandia Cup. Under deras ledning har klubben också arrangerat utbildningsdagar för talangfulla flickor i Uppland.

Makarna Lundvall ingår i UGFs ungdoms- och elitkommitté och ansvarar bl.a. för Skandia Tour Mellan. Även i distriktet är engagemanget stort och närvaron vid möten och aktiviteter är 100-procentig. 

Marie och Mattias Lundvall Älvkarleby GK


2009 erhöll Mats Remon utmärkelsen med följande motivering:

Upplands Gofförbunds (UGF) styrelse har med följande motivering beslutat utse Mats Remon, Kåbo GK till Årets Juniorledare 2009 i Uppland. Med utmärkelsen följer ett utbildningsstipendium på 7 000 kr uppsatt av UGFs Seniorkommitté.

Motiveringen lyder:

Mats Remon har ett engagemang för juniorgolf utöver det vanliga, som under många år gynnat Kåbo GK som juniorvänlig klubb och därmed alla juniorer som är och varit aktiva på Kåbo.

Mats har en trivsam och glad framtoning och ett brinnande intresse för sitt jobb som juniortränare och han ägnar också mycket av sin fritid åt att tillsammans med juniorkommittén utveckla juniorverksamheten på klubben. Mats finns också ofta med på tävlingar för att peppa och uppmuntra och får därmed en helhetsbild av sina adepters spelutveckling. Mats och Kåbo GK är därvidlag ett föredöme för andra juniortränare och klubbar.

Trots en nedåtgående trend i landet har juniorverksamheten på Kåbo ökat under 2009 – såväl vad gäller antal ungdomar i träning som tävling. Klubben har en stor bredd och många av ungdomarna är på väg mot toppen. Sju tjugondelar av UGFs talanggrupp 2010 är Kåboungdomar och två av tre upplandsungdomar som antagits till Golfgymnasiets elitprogram 2010 kommer från klubben.

Mats Remon Kåbo GK


2008 erhöll Jonnie Eriksson utmärkelsen med följande motivering:

Upplands Golfförbunds (UGF) styrelse har beslutat utse Jonnie Eriksson, Upsala GK till Årets Juniorledare 2008 i Uppland. Med utmärkelsen följer ett stipendium på 8 642 kr ur Göran Bolanders minnesfond. *se fotnot

Motiveringen lyder:

Årets juniorledare i Uppland 2008 är Jonnie Eriksson. Jonnie är en positiv och framgångsrik tränare, som med smittande entusiasm fördjupar sitt professionella uppdrag genom ett engagerat ideellt ledarskap.

Jonnie har under många år verkat på alla nivåer inom golfen – på klubben, i distriktet och som landslagtränare på juniorsidan. Jonnie är också anlitad som coach och tränare för golfgymnasiets 16-åringar i Uppsala.

Jonnie har tagit Upsala GK:s damlag – de flesta juniorer – till elitserien och klubben är just nu rankad som 5:e bästa klubb i Sverige på juniorsidan med tre killar och en tjej på Top-50 i Skandia Tour Elit.

Jonnie Eriksson Upsala GK


2007 erhöll Jonas Ekström utmärkelsen med följande motivering:

Upplands Golfförbunds (UGF) styrelse har beslutat utse Jonas Ekström Söderby GK till Årets Juniorledare 2007 i Uppland. Med utmärkelsen följer ett stipendium på 8 272 kr ur Göran Bolanders minnesfond.

Motiveringen lyder:

Jonas är en privat banägare, som ser den idrottsliga verksamheten som en stor potential för utvecklingen av en kommersiell anläggning. Jonas Ekström satsar stort på golf som idrott, från knattar till elit, och har en uttalad ambition att utveckla Söderby GK till en av de ledande juniorklubbarna i Uppland. Söderby är också en av de anläggningar som upplåter sin utmanande bana för träning och spel för ungdomarna på vårt golfgymnasium.

Han ger Idrottskommittén möjlighet att utvecklas och hitta former, som på bästa möjliga sätt fångar upp nya medlemmar och stimulerar dem som finns i verksamheten.

Jonas har också ett stort hjärta när det gäller HandiGolfen och skapar möjligheter för handikappade ungdomar att prova på och utöva golfspelet.

Jonas Ekström Söderby GK


Årets Juniorledare 2006

Emelie Eriksson Enköpings GK erhöll utmärkelsen och mottog stipendium ur G.Bolanders minnsfond.


Årets Juniorledare 2005

Lennart Björkman Almunge GK erhöll utmärkelsen och mottog stipendium ur G.Bolanders minnsfond.


Fotnot:

* Göran Bolander, som representerade Enköpings GK, var en omtyckt ordförande i UGFs juniorkommitté under många år. Fonden bildades genom gåvor från golfvänner och en donation från familjen i samband med Görans hastiga bortgång 2004.