Webben

-Webben
Webben 2017-11-12T15:59:07+00:00

Webben  administreras huvudsakligen av Kommittén Kommunikation och Marknadsföring av kommittéledamötena Anders Wasberg och Anders Lindblad.

Vår webbmaster är Martin Gavelin och webbens totalansvar finns hos UGF:s ordförande Reidar Andersson.

Kommittéernas ordföranden ansvarar för innehållet i de avsnitt som informerar om kommittéer och deras arbete.

Besökaren på vår webb ska känna sig säker på att information är sann, korrekt och uppdaterad.

 

Reidar Andersson
Reidar AnderssonAnsvarig utgivare
reidar.andersson@upplandsgolf.se
• Mobil 070-0904452
Anders Lindblad
Anders LindbladRedaktör
anders.lindblad@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5258400
Martin Gavelin
Martin GavelinWebbmaster
martin.gavelin@upplandsgolf.se
• Mobil 070-3090247
Anders Wasberg
Anders WasbergRedaktör
anders.wasberg@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5215160
Carlotto Persson
Carlotto PerssonFotograf
carlottopersson@gmail.com
• Mobil 070-272 27 41