Webben  administreras huvudsakligen av Kommittén Kommunikation och Marknadsföring.

Vår webbmaster är Martin Gavelin och webbens totalansvar finns hos UGF:s ordförande Martin Söderberg.

Kommittéernas ordföranden ansvarar för innehållet i de avsnitt som informerar om kommittéer och deras arbete.

Vår målsättning:
Besökaren på vår webb ska känna sig säker på att information är sann, korrekt och uppdaterad.

Martin Söderberg
Martin SöderbergAnsvarig utgivare
martin.soderberg@upplandsgolf.se
• Mobil 070-374 7400
Anders Lindblad
Anders LindbladRedaktör
anders.lindblad@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5258400
Lennart Nyberg
Lennart NybergRedaktör
lennart.nyberg100@gmail.com
mobil 070-292 12 82
Martin Gavelin
Martin GavelinWebbmaster
m.gavelin@gmail.com
• Mobil 070-309 0247
Carlotto Persson
Carlotto PerssonFotograf
carlottopersson@gmail.com
• Mobil 070-272 27 41