Webben

-Webben
Webben 2019-05-20T16:57:15+00:00

Webben  administreras huvudsakligen av Kommittén Kommunikation och Marknadsföring.

Vår webbmaster är Martin Gavelin och webbens totalansvar finns hos UGF:s ordförande Reidar Andersson.

Kommittéernas ordföranden ansvarar för innehållet i de avsnitt som informerar om kommittéer och deras arbete.

Vår målsättning:
Besökaren på vår webb ska känna sig säker på att information är sann, korrekt och uppdaterad.

Reidar Andersson
Reidar AnderssonAnsvarig utgivare
reidar.andersson@upplandsgolf.se
• Mobil 070-0904452
Anders Lindblad
Anders LindbladRedaktör
anders.lindblad@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5258400
Lennart Nyberg
Lennart NybergRedaktör
lennart.nyberg1@comhem.se
mobil 070-292 12 82
Martin Gavelin
Martin GavelinWebbmaster
martin.gavelin@upplandsgolf.se
• Mobil 070-3090247
Carlotto Persson
Carlotto PerssonFotograf
carlottopersson@gmail.com
• Mobil 070-272 27 41