Serieindelning

-Serieindelning
Serieindelning 2020-04-20T23:58:59+00:00

Serieindelning 2020

D 60
Div 1 Div 2
Enköping 1 Arlandastad 1
GolfUppsala 1 Burvik 1
Grönlund 1 Grönlund 2
Olandsbygden 1 Hallstavik 1
Sigtuna 1 Roslagen 1
Upsala 1 Väddö 1
Upsala 2 Wattholma 1
Vassunda 1 Älvkarleby 1
Vassunda 2 Örbyhus 1
Öregrund 1 Öregrund 2
D 70 D 75
Div 1 Div 2 Div 1
Enköping 1 Arlandastad 1 Arlandastad 1
Friibergh 1 Burvik 1 Enköping 1
Roslagen 1 GolfUppsala 1 GolfUppsala 1
Roslagen 2 Grönlund 1 Roslagen 1
Upsala 1 Sigtuna 1 Sigtuna 1
Upsala 2 Wattholma 1 Upsala 1
Älvkarleby 1 Öregrund 2 Upsala 2
Örbyhus 1 Vassunda 1
Öregrund 1 Älvkarleby 1
Örbyhus 1
H 60
Div 1 Div 2 Div 3 Div 4
Arlandastad 1 Burvik 1 Burvik 2 Friibergh 2
GolfUpsala 1 Friibergh 1 Enköping 1 Hallstavik 1
Roslagen 1 Grönlund 1 Olandsbygden 1 Olandsbygden 2
Roslagen 2 Johannesberg 1 Sparren 1 Väddö 1
Sigtuna 1 Sigtuna 2 Vassunda 2 Arlandastad 2
Upsala 1 Vassunda 1 Wattholma 2 Öregrund 2
Upsala 2 Wattholma 1 Örbyhus 1
Älvkarleby 1 Älvkarleby 2
Öregrund 1
H 70
Div 1 Div 2 Div 3 Div 4
Burvik 1 Burvik 2 Friibergh 2 Arlandastad 1
GolfUppsala 1 Enköping 1 Johannesberg 1 Arlandastad 2
Grönlund 1 Friibergh 1 Sparren 1 GolfUppsala 2
Roslagen 1 Roslagen 2 Vassunda 2 Grönlund 2
Upsala 1 Sigtuna 1 Väddö 1 Johannesberg 2
Upsala 2 Örbyhus 1 Wattholma 1 Kåbo 1
Vassunda 1 Öregrund 2 Örbyhus 2 Väddö 2
Älvkarleby 1
Öregrund 1
H 75
Div 1 Div 2 Div 3
Enköping 1 Arlandastad 1 Arlandastad 2
GolfUppsala 1 Burvik 1 Burvik 2
Roslagen 1 Enköping 2 Friibergh 2
Roslagen 2 Friibergh 1 Grönlund 1
Sigtuna 1 GolfUppsala 2 Johannesberg 1
Sigtuna 2 Hallstavik 1 Johannesberg 2
Upsala 1 Vassunda 1 Olandsbygden 1
Upsala 2 Väddö 1 Sparren 1
Älvkarleby 1 Älvkarleby 2 Väddö 2
Öregrund 1 Öregrund 2 Örbyhus 1
Örbyhus 2
H 80
Div 1 Div 2
Enköping 1 Arlandastad 1
GolfUppsala 1 Enköping 2
Roslagen 1 Grönlund 1
Sigtuna 1 Olandsbygden 1
Upsala 1 Roslagen 2
Upsala 2 Sigtuna 2
Vassunda 1 Väddö 1
Öregrund 1 Älvkarleby 1
Öregrund 2