Vårårsmöte 31 mars 2022 på Söderby GK

Protokoll Vårårsmötet 2022

Jan-Peder Norstedt, ordf för mötet Hasse o Anders Lindblad

Jan-Peder Norstedt, ordf för mötet Hasse o Anders Lindblad

Jan Östman presenterar ekonomin

Kenneth Turban redogör för revisionsberättelsen

Lars Carlberg nyvald revisionssuppleant

Stefan Bengtsson, SGF, presenterar verksamhetsinriktningenHej,

Nu hoppas vi att vi kan träffas IRL igen och inga nya restriktioner träder ikraft.
Härmed kallas du till UGFs vårårsmöte den 31mars kl 18:00
Vi kommer att vara på Golf Uppsala Söderby.
Anmäl dig och de som du vill ha med dig, på nedanstående länk. Kan du inte använda länken, klipp ut den och klistra in den i din webbläsare.