Uppdaterad 2017-09-12

Banvärdering organiserades om 2016 där SGF tar ett helhetsansvar med en nationell organisation bestående av banvärderingsteam som täcker geografiska regioner. Centralt för SGF arbetar Birgitta Ljung (ordförande handicaputskottet regelkommittén, utbildningsansvarig) med banvärdering.

Själva arbetet utförs i regionerna. Nedan finns regionindelningen, ansvarig för varje region och eventuell information från regionen.

Ansvarig för vår region Region 2- Gästrike-Hälsinge/Dalarna/Uppland är Kenth-Åke Lindberg epost: banvardering02@golf.se

Läs mer på golf.se