Dokument

--Dokument
Dokument 2017-08-10T20:33:49+00:00

Här publicerar vi styrelseprotokoll och skrivelser från styrelsen.

Vi publicerar också minnesanteckningar från kommittéer.

Se menyn i vänster kolumn.

Här finns Reseräkningsblankett UGF att ladda ner.
Ifylls och skickas per mail till UGFs kassör Jan Östman ekonomi.ugf@hotmail.com