Här publicerar vi styrelseprotokoll och skrivelser från styrelsen.

Vi publicerar också minnesanteckningar från kommittéer.

Se menyn i vänster kolumn.

Här finns    Reserakningsblankett_UGF_2024(25 kr mil)  att ladda ner.
Ifylls och skickas per mail till UGFs kassör Jan Östman   ekonomi@upplandsgolf.se