Aktuellt från Bana och Miljö

---Aktuellt från Bana och Miljö
Aktuellt från Bana och Miljö 2017-10-10T22:27:36+00:00

Banskötsel

Vår bankonsulent Henrik Norén kommer under maj att besöka ett antal klubbar som anmält att de har stort behov av konsultation. Henrik är sedan tjänstledig och återkommer i augusti. Under tiden Henrik är ledig hänvisas till övriga bankonsulenter på SGF. Du hittar deras uppgifter på SGFs hemsida: http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/banskotsel/

 

ERFA-träff

Den 10 oktober genomfördes en ERFA-träff. Här finns referat.

 

GEO-certifiering

Under hösten 2016 – våren 2017 har man arbetat på GEOs centrum i Skottland med att ta fram en ny version av det digitala verktyget som används vid dokumentationen i samband med att klubben vill certifiera sig. En betaversion finns nu (maj 2017) på GEOs hemsida, www.getoncourse.golf, men vi väntar på att den svenska versionen ska lanseras. Förhoppningen är att det ska kunna ske efter sommaren. Målet med uppdateringen är att det ska bli enklare att dokumentera arbetet och att det också ska bli ett reellt verktyg för att kontinuerligt följa det jobb som görs på klubben.

 

Informationsmöte

När den svenska versionen är klar att använda kommer alla klubbar i distriktet att bjudas in till en genomgång.

 

Multifunktionella golfanläggningar

I en artikel i Upplands Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Uppland, april 2017, ”Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar”, uppmärksammas att det finns biotoper som är värdefulla för flera fågelarter. Dammar och småvatten ger möjlighet för bl.a. svarthakedopping och smådopping att hitta lämpliga häckningsplatser.  Länk till tidskriften: http://uof.nu/fiu/faglar-i-uppland-nr-1-2017/

 

Padeltennisbana vid Öregrunds golfklubb

2016 öppnades en Padeltennisbana vid Öregrunds golfklubb. Den har bidragit till att locka fler besökare till klubben och på så sätt har både restaurangen och shopen fått nya besökare.