Aktuellt från Bana och Miljö

---Aktuellt från Bana och Miljö
Aktuellt från Bana och Miljö 2018-08-14T21:44:50+00:00

Sidan uppdaterad  2018-08-14

Under hösten kommer alla klubbar att bjudas in till en informationsträff med genomgång av GEO OnCourse. Sedan jobbar vi i studiecirkelform med några gemensamma träffar under vintern/våren då vi går igenom en del av GEO OnCourse i taget.

Läs här en aktuell info 2018-08-08 om Infodokument Nya Miljöresan GEO OnCourse


Mycket sevärd video från Göteborgs Golf Klubb, som på två minuter visar hur man vårdar golfbanan.


Skicka era nyanställda banarbetare på introduktionsutbildning!

Bankonsulent Henrik Norén SGF inbjuder till introduktionsutbildning i golfbaneskötsel på Johannesbergs GK den 22 maj 2018 kl. 08:30 – 15:30.
Utbildningen är kostnadsfri – UGF bjuder på lunch och fika.

Inbjudan som pdf


Nu är STERFs årsbok för 2017 färdig.  I den svenska sammanfattningen hittar du de viktigaste händelserna. Du hittar hela årsboken (på engelska) och den svenska sammanfattningen här!


GEO-certifiering
Inbjudan till informationsträff om miljöcertifiering kommer så snart det nya verktyget GetOnCourse är slutligt taget i drift


ERFA-träff för banpersonal och banansvariga i styrelsen
Vår bankonsulent Henrik Norén kommer att tillsammans med UGF bjuda in till en ERFA-träff någon gång före midsommar.
Vi återkommer med dag, tid och plats.
Den 10 oktober 2017 genomfördes den senaste ERFA-träff. Här finns referat.


Banskötsel
Vår bankonsulent Henrik Norén kommer under maj att besöka ett antal klubbar som anmält att de har stort behov av konsultation. Henrik är sedan tjänstledig och återkommer i augusti. Under tiden Henrik är ledig hänvisas till övriga bankonsulenter på SGF. Du hittar deras uppgifter på SGFs hemsida: http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/banskotsel/


Nya mallar stöd i arbetsmiljö

Golfklubben bedriver inte bara ideell idrottsverksamhet utan är ju i många fall också en arbetsgivare. Nu finns ett bra stöd av material kring arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor att ladda ner och använda. Tre mallar finns som kan göras till klubbens egna – arbetsmiljöpolicy, krishandbok, samt riskanalys och säkerhetsarbete.
Mallarna finns förstås på golf.se och du hittar dessa under rubriken checklistor och övriga mallar.

Läs och ladda ner