Vårårsmöte

Protokoll från Vårårsmöte 2023:

2023-Vårårsmöteprotokoll_sign


Härmed kallas du till UGFs vårårsmöte den 30 mars på Söderby Golf

18:00 Enklare måltid

18:45 Årsmöte

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och agenda presenteras nedan.

Efter årsmötet fikar vi och diskuterar uppkomna frågor.

Dokument:
Årsredovisning 2022 Final
Agenda vårårsmöte
Röstlängd

Förbundsmöteshandlingar 2023-04-23:
Dokument, motioner och yttranden.

Anmäl dig och de som du vill ha med dig, på nedanstående länk.

https://ugf.typeform.com/to/nLbsgr6J

Välkomna

Martin Söderberg

Ordförande Upplands Golfförbund

Martin.soderberg@upplandsgolf.se