Regler & hcp

--Regler & hcp
Regler & hcp 2019-03-20T16:42:09+00:00

Uppdaterad 2019-03-20

Kommittéordförande 2019: Stefan Ståhl, Arlandastads GK

Ur verksamhetsplanen 2019

Mål

  • Alla distriktets spelare som deltar i tävlingsspel skall ha ett rättvisande handicap samt ha god kunskap om golfens etik och regler enligt EGA Handicap system 2016
  • Genom utbildning verka för att antalet klubbar med ”egen” distriktsdomare ökar och på

längre sikt ska alla klubbar ha två distriktsdomare

Uppdrag

Se till att det finns domarbemanning på distriktets tävlingar

  • Se över och godkänna klubbarnas lokala regler
  • Bistå klubbarna i diverse regel- och handicapärenden
  • Ingå i distriktets disciplinkommitté
  • Ansvara för utbildning, auktorisering och vidareutbildning av distriktets domare

Aktiviteter

Vidareutbildning

Uppstart med SGF gällande Rules 2019.

Utbildning Rules 2019 kommer att genomföras med distriktets domare innevarande verksamhetsår 2018 november och december. Domarträffar 2019 startar redan i januari för att domarna ska vara redo inför tävlingssäsongen 2019.

Planering för att erbjuda distriktets klubbar introutbildning i de nya reglerna sker under januari i samarbete med tävlingskommittén.

Målbild för kommittén Regler & HCP

Fördjupat samarbete med tävlingskommittén under 2019.

Fortsatt gemensam träff med distriktets TL med syfte att lära känna varandra. Målet är att detta kan ge synergier och väcka intresse för att fler kan agera domare. Då vi har problem att tillsätta två domare på vissa tävlingar så är tanken att klubbar som har TL med utförd TLR 1 med klubbdomarkompetens kan komplettera vid dessa tävlingar som assisterande.

Tävlingar 2019

Schema ska sättas under domarträffarna och publiceras så tidigt som möjligt.

Domardagen

Domardagen planeras i samband med den gemensamma träffen med TL även 2019.

Länk till SGFs sidor om Regler och Handicap

Länk till SGFs regelvideor

Gratis regelapp

SGFs info om det nya hcp-systemet 2020

Viktig info från SGFs Regelkommitté SGF Nyhetsbrev 2018-05-17