Regler & hcp

--Regler & hcp
Regler & hcp 2018-09-13T18:48:35+00:00

Kommittéordförande 2019: Stefan Ståhl, Arlandastads GK

Ur verksamhetsplanen 2018

Mål

 • Alla distriktets spelare som deltar i tävlingsspel skall ha ett rättvisande handicap samt ha god kunskap om golfens etik och regler enligt EGA Handicap Regler 2016
 • Genom utbildning verka för att antalet klubbar med ”egen” distriktsdomare ökar och på längre sikt ska alla klubbar ha två distriktsdomare

Uppdrag

 • Se till att det finns domarbemanning på distriktets tävlingar
 • Se över och godkänna klubbarnas lokala regler
 • Sprida kunskap om regelsystem för indexering av bana
 • Bistå klubbarna i diverse regel- och handicapärenden
 • Bistå distriktets disciplinkommitté vid anmälda disciplinärenden
 • Ansvara för utbildning, auktorisering och vidareutbildning av distriktets domare
 • Övervaka klubbarnas hantering av HCP-systemet samt utbilda och ge råd till klubbarnas HCP-
  ansvariga
 • Bistå, efter slutet av varje år (säsong), distriktets klubbar efter att de utfört en årlig (enskild)
  handicaprevision (ÅHR) av samtliga medlemmars exakta handicap

Aktiviteter

 • Vidareutbildning för distriktsdomare
  Flera tillfällen varav en praktisk dag i samband med domargolf
 • Distriktsdomarprov för att få auktoriserade domare inom UGF
 • Utbildningar för HCP-ansvariga

Länk till SGFs sidor om Regler och Handicap

Länk till SGFs regelvideor

Gratis regelapp

SGFs info om det nya hcp-systemet 2020

Viktig info från SGFs Regelkommitté SGF Nyhetsbrev 2018-05-17