Gamla dokument ligger här:  /dokument/minnesanteckningar kommittéer


Anteckningar från möte med UGF:s Seniorkommitté

Anteckningar 4 mars 2024


Anteckningar från möte med UGF:s Seniorkommitté

Anteckningar 23 januari 2024


Anteckningar från möte med UGF:s Seniorkommitté den 6 november 2023

Anteckningar 6 november


Anteckningar UGF Eckerölinjen Golf Tour 2024

UGF Eckerölinjen Golf Tour 2024 ver 2


Anteckningar från möte med UGF:s Seniorkommitté den 10 januari 2023

Anteckningar Möte 10 jan 2023


Anteckningar från möte med UGF:s Seniorkommitté den 17 april 2023

Anteckningar 17 april -23


Mötesprotokoll Bana & miljö, Arenahotellet 19/4 -23

Mötesprotokoll Bana och miljö 19 april 2023


Fågelvandring Vassunda Golfklubb 22/4   2023

FÅGELVANDRINGEN 22 april