Protokoll från Höstårsmötet 2023

Protokoll höstårsmötet 2023

Höstårsmötet 2023 avlöpte häromdagen där det viktigaste som hände redovisas här:

 • Styrelsen kommer ha fem ledamöter plus ordförande.
 • Martin Söderberg omvaldes som ordförande.
 • Nya i styrelsen är Anna Green och Philip Morris.
 • Verksamhetsplan och budget godkändes.
 • Motionen om ändrade speldagar för seriespel H/D 60 avslogs.
 • Motion om rättvisare rankingsystem återremitterades för ny handläggning.
 • Medlemsavgifterna till UGF lämnades oförändrade.
 • MS redovisade distriktets medlemssiffror som visar på en liten uppgång om man bortser från de ”distansmedlemmar” som vissa klubbar tagit bort.
 • Tony Mullborn från SGF hade en intressant presentation kring Hållbarhetsfrågor samt redovisade medlemsstatistik för samtliga golfklubbar. Medlemsantalet är i det närmaste oförändrat med tydlig uppgång för herrjuniorer och en nedgång för damjuniorer.
 • Maria Stolpe från RF/SISU berättade om möjligheten för bidrag till aktiviteter kring Hållbarhet på golfklubben.
 • Eva Hultgren fån SGF:s valberedning uppmanade till att föreslå kandidater till SGF:s styrelse.
 • Anders Strand och Olle Rosenberg lämnar styrelsen och avtackades. Jakob Remon och Ulf Pettersson lämnar också styrelsen men stannar kvar i junior- respektive marknadskommittén.

Kallelse Höstårsmöte 2023

Hösten kommer sakta smygande, så här är kallelsen till höstårsmötet 2023.

Klubbordföranden/ klubbchefer i Upplands Golfdistrikt.
Härmed kallas ni till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund
torsdagen den 19 Oktober 2023 kl 18:00 på Söderby GK, Uppsala.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 15 dagar före mötet under adress:
Upplands Golfförbund c/o Söderberg, Starbovägen 11, 752 65 Uppsala
eller via mail till martin.soderberg@upplandsgolf.se

Här är anmälningsformuläret med program:

https://ugf.typeform.com/to/l6m8mAFF

Program:

18:00 Lättare förtäring
18:45 Höstårsmöte
19:30 Hållbarhet inom golfen
– Redovisning från Ordförandekonferensen (Martin S, UGF)
– SGF:s tankar (Tony Mullborn, Klubbrådgivare, SGF)
– Projektstöd- hållbar förening (Maria Stolpe, RF/SISU)
ca 20:30 Slut
Välkomna!
För UGF
Martin Söderberg, Ordförande

Handlingar inför Höstårsmötet

Agenda-Höstårsmöte-2023

Verksamhetsplan-2024-ver-3

Avgifter-2024

Motioner-2024_svar

Valberedningens förslag till styrelse ver 2

Valberedningens förslag till juridiska kommittén