Medlemsstatistik

--Medlemsstatistik
Medlemsstatistik 2018-04-10T21:58:06+00:00

Medlemsstatistiken för 2017 är klar. Sammantaget blev 2017 ett bra golfår vad avser antal medlemmar. Antalet aktiva golfare i svenska golfklubbar ökade 2017 med 5 137 personer jämfört med i fjol, vilket motsvarar 1,1 procent. Ökningen är mindre jämfört med ökningen mellan 2015 och 2016, men samtidigt den näst största ökningen på 10 år.

Men i Uppland fortsätter dock minskningen. Totalt är nettominskningen 3 298 medlemmar med samma redovisningsprincip som 2016. Sundsta Golf Norrtälje har en nettominskning på 2 156 medlemmar och International Golf Club at Arlanda har minskat med 869. Dessa klubbar har tappat medlemmar till paraplyorganisationen Golfstar med säte i Stockholmsdistriktet. Resterande klubbar inom UGF har sammanlagt minskat med 273 medlemmar.

Enköpings GK, GolfUppsala, Johannesberg GK, Vassunda GK och Wattholma GK har ökat medlemsantalet sedan 2016. Almunge GK, Skepptuna GK och Älvkarleby GK har i stort oförändrat antal.

Upsala GK är idag den största föreningen med 2 317 medlemmar. Den största medlemsorganisationen är dock GolfUppsala som är associerat aktiebolag (A1:a) med 3 098 anslutna golfare.

Medlemsutveckling i Uppland totalt och per klubb över tid 2006-2017 (xls-fil) 

I filen redovisas för 2006-2014 officiella siffror, dvs. aktiva medlemmar där man räknar det högsta värdet vid tre avläsningar. 2015, 2016 och 2017 redovisas antalet medlemmar i okt/nov resp. år, som är lägre än de officiella talen.

Antalet medlemmar redovisas i filen per klubb, kategori aktiv/passiv/hedersmedlem/per kön och ålder.

Medlemsutvecklingen i SGF 2017 (pdf-fil)

Läs mer om utvecklingen 2016 i riket på golf.se.

Medlemsutvecklingen i SGF 2016 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2015 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2014 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2013 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2012 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2011 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2010 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2009 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2008  (pdf-fil)

Aktiva medlemmar i upplandsklubbarna över tid