Medlemsstatistik

--Medlemsstatistik
Medlemsstatistik 2020-08-12T17:04:31+00:00

Medlemsstatistiken för 2018 är klar. Sammantaget blev 2018 ett sämre golfår vad avser antalet medlemmar.

Antalet medlemskap minskade under 2018 med 7 395 till 484 373 och antalet golfspelare, individer, minskade med 7 166 och idag finns det 461 404 golfspelare. I oktober 2017 fanns 468 570 golfspelare. En minskning på antalet individer med 1,5 %. Under ett flertal år har det varit en stadig ökning men inte under 2018.

I Uppland har vi 21 föreningar och tre associerade bolag. Kåbo GK saknar idag golfbana men de har ett samarbetsavtal med Wattholma GK. Antalet medlemskap i distriktets klubbar/associationer har ökat med 2 576. Ökningen beror på att Sparren GK, tidigare Lisinge, har ökat med 3 054  medlemmar. Tretton klubbar/associationer har minskat sitt medlemsantal. Fem klubbar/associationer redovisar ökningar. Övriga har ungefär samma medlemsantal som under 2017. Enligt den officiella medlemsstatistiken är antalet medlemmar i Upplands Golfdistriktsförbund 21 188.

På damsidan har det skett en ökning med 368 medlemmar från 5 118 till 5 487, kvinnoandelen är nu 25,9 %. 2017 var andelen kvinnor 27,4 % men antalet damer minskade mellan åren 2016 och 2017 med 673 medlemmar.

Antalet juniorer har ökat med 47 varav 30 flickor. Idag har vi 1 771 juniorer. Mellan åren 2015 – 2016 ökade antalet juniorer men inte under 2017 men i år har vi en liten ökning. Den största juniorklubben är Upsala GK med 246 medlemmar ungefär lika många som GolfUppsala(A1) har.

Den största föreningen inom UGF är Sparren GK med ca 3 160 medlemmar och den största medlemsorganisationen är GolfUppsala, (A1) med ca 3 040 anslutna golfare.

SGF Statistik 2020

Medlemsutveckling i Uppland totalt och per klubb över tid 2013-2019 (xls-fil)

Statistik medlemmar per klubb Uppland_2019

Medlemsutveckling i SGF 2019 (pdf- filer)
< Del 1   Årsrapport_2019_Del_1_Klubbar-medlemskap_Riks_(v1-0)
< Del 2   Årsrapport_2019_Del_2_Golfspelare_Riks_(v1-0)

Medlemsutvecklingen i SGF 2018 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2017 (pdf-fil)

Läs mer om utvecklingen 2016 i riket på golf.se.

Medlemsutvecklingen i SGF 2016 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2015 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2014 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2013 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2012 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2011 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2010 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2009 (pdf-fil)

Medlemsutvecklingen i SGF 2008  (pdf-fil)

Aktiva medlemmar i upplandsklubbarna över tid