Ordförandekonferens på Åland 2023

Det blev en fantastiskt trevlig konferens på Åland när 25 föreningsfunktionärer från Upplandsklubbarna samlades i helgen.

Gemensamt kom man fram till bra hållbara åtgärder på klubbarna och inte minst delades idéer om hur man kan göra golfen ännu roligare.

Joakim Sabel, golfpro och skicklig entreprenör inom golfen, fungerade som inspiratör och UGF:s ordförande Martin Söderberg ledde konferensen och den avslutande debattävlingen.
Grupperna som argumenterade för mer Scramble-tävlingar, Rock-golf på banan och öppettider till minst 20:00 fredag och lördag i klubbrestaurangen röstades som vinnare.

Den 31 augusti ska klubbarna rapportera tillbaka om vilka åtgärder inom Hållbarhet och roligare golf som genomförts, startats eller planerats på klubbarna.

Bild karusell, klicka på pilarna för att bläddra.

Bild karusell, klicka på pilarna för att bläddra.

Bild karusell, klicka på pilarna för att bläddra.Ordförandekonferens på Åland 2022

PDF-fil med presentation:

Ordförandekonferens Upplands GDF juni 2022

Bilder från konferensen och golfspelet

Martin, Stefan och Mats Wallen Enköpings GK

Per Mårtensson Sparrens GK, Michael Mattsson Hallstaviks GK, Anders och Leif Ollerstam Burviks GK

.

Håkan Sjöberg Öregrunds GK, Annika Torstenius Väddö GK, Christer och Kenneth Turban

Lars Kjellberg Sigtuna GK, Isa, Lena Wikstrand Nordahl Wattholma GK och Patrik Dahle Vassunda GK

.

Niklas Boström Johannesbergs GK, Owe Löfqvist Olandsbygdens GK, Jarl Klang Björkliden/Bodaholm och Björn Frånlund

Karl-Erik Spets Örbyhus GK, Hasse, Mats Ohlsson Älvkarleby GKOrdförandekonferens på Åland 2021

Ladda ner protokoll som Word-fil här:
Protokoll från Ordförandekonferensen på Eckerölinjen och Park Hotell Åland 27

Ladda ner PowerPoint-program för konferensen:
Ordförandekonferensen 2021

Protokoll/Noteringar från Ordförandekonferensen på Eckerölinjen och Park Hotell på Åland 27-28/8 2021

Närvarande: Einar Brekkan Upsala GK, Mats Wallén Enköpings GK, Ulf Pettersson, Golf Uppsala, Per Mårtensson Sparren GK, Agneta Molge Örbyhus GK, Björn Hanberg Wattholma GK, Niklas Boström Johannesbergs GK, Håkan Sjöberg Öregrunds GK, Lars Andersson Vassunda GK, Örjan Löfström Älvkarleby GK.

Från UGF: Hasse Andersson (HA), Stefan Ståhl (SS), Martin Gavelin (MG), Kenneth Turban, Isa Lindblad (IL), Anders Lindblad (AL).

 • Marie Ådeby från Eckerölinjen hälsade oss välkomna ombord.
 • Hasse Andersson hälsade välkommen till årets Ordförandekonferens och gick igenom programmet för bägge dagarna.
 • HA visade statistik över medlemsutvecklingen i Upplandsklubbarna. Totalt sett en liten ökning även i år, efter förra årets stora ökning.
 • MG går igenom hur han planerar tävlingsåret. Han får i oktober uppgift från SGF om förbundstävlingarna, tex Teen tour, SGF Seniortour, SM klubblag etc. MG avgör utifrån tidigare erfarenheter var dessa skall läggas ut i distriktet. Fastläggs sedan ut på Golftinget där även distriktets tävlingar fördelas ut på klubbarna. Anmälningstid till 31/3 för seriespelet. Diskuterades att införa straffavgift för lag som inte kommer. Efter flytt av DM till augusti är det fler anmälningar. Juniortävlingar tar juniorkommitten hand om, likaså Ryder Kopp.
 • IL/MG meddelar att förbundet söker någon som kan hjälpa i första hand MG, men även HA med administration. MG har ett tungt arbete med att hålla ordning på alla tävlingar och den information som krävs runt detta. Ta kontakt med valberedningen och meddela lämpliga kandidater, för vidare utvärdering.
 • MG/SS. Finns 10 distriktsdomare i distriktet. SS har gått igenom samtliga klubbars lokala regler och hittat några som hänvisar till gamla regler och andra som är direkt felaktiga. De uppmanar klubbarna att dokumentera banjusteringarna med bilder och text så att det är lättare att underhålla och uppdatera de lokala reglerna. MM/SS erbjuder klubbarna hjälp att uppdatera sina lokala regler. De planerar en utbildning under hösten för nuvarande och blivande tävlingsledare. Förslag att det finns en länk på hemsidan till Slopeansvarig. Noterades att det inte skall vara någon greenfee vid tävlingar som ingår i Tävlingsutbyte Uppland.
 • MG/SS uppmanar alla klubbar att komma in med önskemål om vilka tävlingar man är intresserad av inför 2022!
 • MG skall se över de Överenskommelser som finns och se till att reglerna för de olika korten och andra överenskommelser är tydliga och uppdaterade.
 • HA fick i uppdrag att se över reglerna för junioråldersgränser. Det finns olika tolkningar och bör sammanlänkas med RF/SGF. Frågan tas upp på Golftinget.
 • Konferensen avslutades på båten och fortsätter på hotell Park Alandia.
 • HA informerade om att SGF anställt två Idrottskonsulter. Markus Norman skall bjudas in till Golftinget. Diskussion om Klubbrådgivarna och Idrottskonsulenter.
 • AL presenterade UGF/Eckerölinjen Golf Tour. Upplägg och genomförande. Kvaltävlingar på fem klubbar och finalspel på Åland 29-30/8. Eftersom det totalt sett varit relativt få deltagare vill vi utvärdera anledningen genom en enkät till ALLA klubbar i distriktet. Det är viktigt att vi får in synpunkter på denna typ av arrangemang, det kräver mycket resurser att genomföra. Det är klubbarna som skall ge UGF uppdraget att genomföra en sådan tävling, inte tvärtom. Diskuterade anledningar och en springande punkt var att medlemmarna i klubbarna inte nås av budskapet att tävlingen finns och att de kan spela tävlingen även om den inte går på hemmaklubben. Enkäten skickas ut snarast efter konferensen. Ordförandena lovade att diskutera detta med sina resp tävlingsledare. Svar senast den 15 september!
 • HA informerade om det kommande Erfa-mötet i Gävle och gick igenom de frågor som skulle tas upp.
 • Inga frågor på det som presenterats under dagen.
 • SM-veckan 2022. Reidar Andersson och Ulf Pettersson presenterar upplägget. Man förväntar sig någonstans mellan 2-2500 spelare och totalt 4-5000 besökare, inkl medföljare. Tanken är att göra tävlingarna så klimatsmarta som möjligt, tex genom att erbjuda busstransport från Uppsalahotellen till de olika tävlingsplatserna runt om i Uppland. Allt skall kunna bokas via en ny App som skall fungera som det centrala i hela SM-veckan. SGF har gått in med mer pengar än tidigare och om budgeten håller så kommer alla klubbar att få del av överskottet. Deltagarna skickade med en uppmaning till Reidar och Ulf att försöka hålla invigningen på Uppsala Slott.
 • Mötet avslutades av HA.
 • Björn Wennström, försäljningschef och tf klubbdirektör i Ålands GK presenterade hur planeringen och ombyggnaden av Slottsbanan gått till. Han berättade bla om att greenfeespelet hade gått ner från rekordet för ca 10-12 år sedan på 27000 ronder, till ca 17000 för tre år sedan och att detta påskyndat beslutat att bygga om och modernisera Slottsbanan. Budget 2,5 miljoner Euro som hölls tack vare att man kunde använda många av de gamla hålens fairways, men en del med ny sträckning. För att ytterligare understryka banans kvalitet så planerar man att ansöka om att få en LETAS tävling 2022 till klubben och banan. Efter avslutad presentation och frågor från deltagarna, avtackades Björn W med ett dussin UGF bollar och ett UGF standar av HA.
 • Vid pennan IL/AL

=============================================================================================

Ordförandekonferens  28 aug 2020 på Johannesbergs GK

Vi hade ju bestämt att vi skulle ha nästa ordförande konferans på Åland i mitten av augusti. Nu verkar det osäkert om det går att komma dit, vi är ju inte välkomna till Finland pga Corona.

Hoppas att vi kan ta Åland nästa år istället.

Vi inom UGF Styrelse har bestämt att vi flyttar konferensen till Johannesbergs GK den 28 aug istället. Vi kommer att göra som vanligt ha möte på fm och äta lunch och spela golf på em.

Ni är välkomna att komma med agendapunkter.

Jag kommer att skicka ut en mer formell kallelse i början av augusti.

Golfhälsningar

Hasse Andersson
Ordförande
Upplands Golfförbund
070-567 16 14
Hasse.andersson@upplandsgolf.se

Protokoll Ordförandekonferens 2020-08-28

=====================================================================================

Ordförandekonferensen 16 augusti 2019

Årets ordförandekonferens hölls på Olandsbygdens GK. Eero Ikäläinen tog emot och visade upp anläggnigen. Olandsbygden har förutom en fin 9håls bana En Footgolf bana och en Forbolssgolfbana.

Vi fick alla möjlighet att prova på Footgolf och inse hur svårt det är. Ett stort erkännande till alla som spelar footgolf och fotbollsgolf.

Efter att vi fått prova på så spelade vi vanlig golf på den fina 9 hålsbanan.  Resultaten var varierande och även utrustningen. (Se Einar Brekkans golfbag.)

När lunchen var avklarad så startade själva konferensen. Det var en bra uppslutning 23 personer från 15 klubbar.

Reidar genomförde och ledde mötet som vanligt med stor bravur. Kul att alla var så engagerade i de olika frågorna som diskuterades. Se separat protokoll.

Ett stort till alla deltagare och speciellt Eero som arrangerade detta.

Vi protokollet

Hasse

 

Protokoll Ordförandekonferens 16 augusti på Olandsbygdens GK

Deltagande ordförandekonf, 2019-08-16

_____________________________________________

Ordförandekonferens 16 augusti 2019 på Olandsbygdens GK.

pdf-fil:   Ordförandekonferens 16 augusti på Olandsbygdens GK Agenda – kopia

Ordförandekonferens 16 augusti på Olandsbygdens GK. Till mötet inbjuds även klubbchefer eller motsvarande.

08:00                  Kaffe med smörgås, UGF bjuder

09:00 -09:45    Visning och lite provspel på delar av Fotbollsgolfbanan, Fotgolfbanan samt Fun Parken en niohåls hinderbana.

10:00                  Golf 9 – hål

12:30                  Lunch (UGF bjuder)

Direkt efter lunchen ordförandemöte

På konferensen tas bl.a. följande upp:

 1. Frågeställningar som kommer upp på ERFA – mötet, distriktsordförandes årliga konferens. På konferensen deltar även förbundsstyrelsen och kansliledningen.
 2. Stora tävlingar i distriktet de kommande åren och avtal med Destination Uppsala bland annat SM-veckan Uppsala.
 3. Klubbarnas kontakt med klubbrådgivaren, omfattning och vilka frågeställningar
 4. Vattenvårdsprojekt, Bo Thyselius
 5. Regelutbildningar under året, en utvärdering.
 6. Inför 2020 får vi ett nytt handicapsystem, WHS. UGFs förslag till utbildningsupplägg.
 7. Mötesfrågor med SGF på golftinget lördagen den 23 november
 8. Aktuell medlemsstatistik
 9. Övriga frågor som kommit upp i samband med anmälningarna

Välkomna!

För UGF

Reidar Andersson

========================================================================================

Ordförandekonferens på Burviks GK 17 augusti 2018

Årets ordförandekonferens hölls på Burviks GK den 17 augusti. Representanter för 15 golfklubbar
i Uppland deltog tillsammans med UGF.

Vi får tacka Leif Ollerstam för det fina arrangemanget och det fina vädret.

Mötet började med kaffe och smörgås innan det var dags för golftävling. Burviks GK bjöd på
stort motstånd för många spelare, men det blev många fina resultat ändå.

Efter en kort och god lunch inleddes själva konferensen. Dagordning och protokoll redovisas
separat.

Mötet präglades av en stor öppenhet och positivism. En av de stora frågorna var firandet av
UGFs 40-årsjubileum nästa år. Förslaget är att det blir en golftävling på samtliga klubbar
samtidigt. De bästa från varje klubb går vidare till en final. Endast golfspelare som tillhör
Upplandsklubbar får deltaga. Ett antal andra frågor diskuterades i positiv anda. Mötet
avslutades vi 16-tiden.

Det är väldigt trevligt att träffa alla positiva golffunktionärer i distriktet.
Tack till alla för ett bra och konstruktivt möte.

/Vid tangenterna Hasse Andersson

Deltagarlista

Minnesanteckningar

  Ordförandekonferens på Burviks GK 17 augusti 2018

Agenda:
08:00 Kaffe med smörgås
09:00 Golf, kanonstart, bästboll
13:30 Lunch (UGF bjuder)

Direkt efter lunchen ordförandemöte

På konferensen tas bl.a. följande upp:

 1. Presentation om Burviks GK
 2. UGFs 40-årsjubileum 2019
 3. Frågeställningar som kommer upp på ERFA – mötet, distriktsordförandes årliga konferens. På konferensen deltar även förbundsstyrelsen.
 4. Direktinformation från UGF till distriktets golfare
 5. GEO och ”nya miljöresan”
 6. ERFA träff för Bana&Miljö, 5 september
 7. Handigolf, Arbogaexemplet
 8. Utbildningsplanering inför nya regler som träder ikraft 2019
 9. Information om Enköpings GK och Friiberghs GKs möte med politiker
 10. Information om klustermöte i maj där Öregrunds GK, Älvkarleby GK, Hallstaviks Gk, Roslagens GK Norrtälje, Väddö GK och UGF deltog.
 11. Information om Kåbo Golfklubbs Stipendiefond för ungdomar
 12. Övriga frågor som kommit upp i samband med anmälningarna

Välkomna!

För UGF

Reidar Andersson, ordförande


Ordförandekonferens 2017-08-18 på Roslagens GK Norrtälje

Samling och genomgång inför dagens bästboll

Minnesanteckningar från Ordförandemötet 2017-08-18 på Roslagens GK Norrtälje.

Vi följer traditionen med Ordförandegolf och därefter ordförandemöte.
Program
Från kl. 08:00 Kaffe och macka (UGF bjuder)
09:00 Golf, kanonstart, Spelform Bästboll 3-4 fyrbollar.
13:30 Lunch (UGF bjuder)
Direkt efter lunchen ordförandekonferens. Vi räknar med att mötet är avslutat senast 16:30

Frida Dahlén från SISU kommer att delta. Frida är Maddes efterträdare.

Frågor som kommer att behandlas under mötet:

 1. Upprop, prisutdelning
 2. Presentation av Frida
 3. Presentation av Roslagens GK Norrtälje
 4. Klubbesök i klusterform
 5. Utbildningsveckan, 9 oktober på IFU-arena
 6. Höstårsmöte och Golfting
 7. Frågeställningar som kommer upp på ERFA-mötet för distriktsordföranden och FS, 26/8-27/8
 8. Medlemsstatistik för Uppland
 9. Summer Camp 2017 och vilka juniorsatsningar kan göras 2018
 10. Utbildningar under 2018 då nya golfregler kommer till 2019
 11. Kommunikation & Marknad, information och diskussion
 12. Anmälningsrutiner för seriespel med flera divisioner, Urban Strömqvist
 13. Utökning av antalet spelare i ålderskategorin 70 och uppåt, från 3 till 4 spelare, Sture Holmgren
 14. Bana/Miljö, ny version av GEO
 15. Kåbo GKs fortsatta verksamhet
 16. Göteborgs Golf Cup 2018, första veckan i augusti, 4-5 dagar.

/ReidarOrdförandekonferens 2016-08-18 på Öregrunds GK

Segrande lag i bästbollen – Sture Holmgren, Öregrunds GK, Bo Lundquist, Upsala GK, Martin Gavelin, UGF och Ulf Johansson, Enköpings GK

Ordförandekonferens den 18 augusti 2016 på Öregrunds GK med golfspel enligt tradition. Lunch från Kl. 11:00 som bekostas av var och en, Ordförandegolf med första start Kl. 12:00. 17:30 lättare måltid som UGF står för och ca Kl.18:00 startar konferensen. Avsikten var att klubbrådgivaren Lena Dahlgren Lindström skulle delta men tyvärr har hon fått förhinder. Frågor som bl.a. kommer att tas upp är:

Frågor som kommer att behandlas under mötet: Handigolf, Statistik 2016-08-15, Juniorsatsning 2017, Distriktsdomarbehov, Golfhäftet (Bo Lundquist), Överenskommelser i distriktet och eventuella rabatter (Sture Holmgren), frågeställningar som kommer upp på distriktsordförandekonferensen (ERFA) 27/8-28/8 samt en del informationsfrågor.

Här finns minnesanteckningar från mötet.

Deltagarlista


Ordförandekonferensen inför Förbundsmötet 2016 ställdes in då samtliga frågor inför Förbundsmötet avhandlades på Vårårsmötet.


Ordförandekonferens med golf 2015-09-21 på Arlandastads GK

Ordförandekonferens den 21 september 2015 på Arlandastads GK med golfspel enligt tradition. Samling för lunch kl. 11:00.
Förbundsstyrelserepresentanten Ole Skarin och Bo Bengtsson från Golfens Hus deltar.

Minnesanteckningar från mötet 2015-09-21

Närvarolista 2015-09-21


Ordförandekonferensen inför Förbundsmötet 2015 ställdes in då samtliga frågor inför Förbundsmötet avhandlades på Vårårsmötet.


Ordförandekonferens med golf 2014-08-07 på Örbyhus GK

Ordförandekonferens  den 7 augusti 2014 på Örbyhus GK med golfspel enligt tradition.
Åtta av distriktets juniorelitspelare deltog.

Program för dagen:

 • Lunch (betalas av var och en)
 • 18 håls OrdförandeMästerskap med första start kl. 13:00
 • Enkel måltid ca kl 18:00 (UGF bjuder)
 • Möte förhoppningsvis snarast därefter och ett par timmar framåt.

Ordförandekonferensen ägnas huvudsakligen åt att diskutera ärenden som kommer upp på ERFA-möte i Halmstad den 16-17 augusti. I detta möte deltar förutom alla distriktsordförande även Förbundsstyrelsen, SGFs valberedning, SGFs verksamhetsrevisorer och chefstjänstemän i Golfens Hus.

Agendan till ERFA – mötet kom efter det att agendan till ordförandekonferensen var utsänd till samtliga klubbar. Någon dag före möte skickades ERFA – handlingarna till klubbarna.

Ärenden som behandlades på ordförandekonferensen:

Mötet öppnades av distriktets ordförande och för att spara tid intogs måltiden i samband med mötet.

Medlemsantal i distriktet

Ordförande redovisar SGF-statistik och det visar sig att medlemsantalet har minskat med ca 1000 personer en utveckling som naturligtvis inte är bra. Men man bör ta i beaktande att Kåbo Gk har tappat ca 700 medlemmar p.g.a. att banan inte är tillgänglig för spel.

Informationspunkter

Breddkommittén kommer ånyo att gå ut med ett erbjudande om HLR.kurs, Hjärt och Lungräddning. Då kursen erbjöds i våras var det alltför få anmälda för att kunna genomföras.

Regler och hcp kommittén tog upp att det finns ett behov av fler domare och klubbarna anmodades att försöka finna lämpliga kandidater.

Handigolfkommittén framförde att om det finns medlemmar i klubbarna med funktionsnedsättning att de informeras om att det finns en kommitté i UGF som de kan kontakta.

Bana/Miljö kommittén informerade om miljöpåverkan i vattendrag, sjöar och Östersjön. Länsstyrelsen i Uppsala har kontaktat Upplands Golfförbund och vill träffa repr. från klubbarna för att informera om vad vi på klubbarna skulle kunna göra för att positivt bidra i det här arbetet. Information kommer också att ges om de olika möjliga ekonomiska bidrag som finns för att skapa optimering i rening av vatten, främst från fosfor och kväve. Informationen som ges gäller även om klubben ligger i Stockholms län.

UGF kommer att inbjuda till en informationsträff med två teman: Dammarna på golfbanan och Sigtunaprojektet – ett landskap för alla

Golfgymnasiet

Bo Lundqvist informerade att Upsala GK inte kommer att ha utbildning för RIG och NIU – elever på Upsala GK. Upsala GK anser att Upplandsidrotten bör ge klubben någon form av ersättning för nyttjande av anläggningen men då Upplandsidrotten inte anser sig ha möjligheter därtill så faller samarbetet. Hela gymnasieutbildningen kommer att från höstterminen 2014 förläggas till GolfUppsala.

UGF informerade att RIG avvecklades från UGF 2013-07-01 och att NIU avvecklades från UGF 2014-07-01 allt enligt, sedan tidigare, uppgjord planering.

ERFA – handlingarna

Efter behandling av de frågor som skall behandlas på ERFA – beslöt mötet att Uppland inte skall lämna några speciella synpunkter. De viktiga frågorna kommer ändå att tas upp på beredningsmötet i februari 2015.

Följande frågor behandlas på mötet:

 • Verksamhetsplanering
 • Strategisk plan vision 50-50
 • GDF:s roll och uppdrag
 • Återremiss av proposition 2
 • Utvärdering av verksamhetsrevisionen
 • UGF:s förslag till ekonomisk översyn av SGF

Bakgrund: På Förbundsmötet i april berättade Gunnar Håkansson att FS aldrig haft en koppling mellan verksamhetsinriktning och budget. Detta föranledde att ordförande och Jan-Peder Norstedt ( Jan-Peder var delegat på FM), i maj, träffade Gunnar i just denna fråga. Avsikten med mötet var inte att diskutera om eventuella avgiftshöjningar utan mer ett övergripande resonemang om kopplingen mellan verksamhetsinriktning, budget, finansieringsformer och eventuellt en övergripande översyn av FS verksamheter kopplade till de resurser som idag ställs till förfogande.

Hela skrivelsen gicks igenom och samtliga klubbar ställde sig bakom skrivelsen och uppdrog till ordförande att presentera skrivelsen på ERFA – mötet.

Avgifter till SGF, fråga från Johannesberg GK

Klubben anser att det kan vara betungande att redan på våren betala 80 % av avgiften som baseras på medlemsantalet i november året innan och speciellt då medlemsantalet sjunker under gällande år. Svaret på frågan är att det här är ett SGF – beslut, vilket inte distrikten kan påverka, men om medlemsantalet minskar eller ökar så kommer en reglering att ske i slutet av året.

Prisutdelning efter dagens golf

Segrare Ronnie Ekström som god tvåa blev hemmaspelaren Anders Nordwall och trea blev Leif Ollerstam.

Juniorerna spelade i egen klass och ingen utsågs som segrare då tävlingen av tidsskäl avbröts efter 16 hål.

Mötet avslutades.


Ordförandekonferens 2014-04-23 på Upsala GK inför SGFs förbundsmöte 2014

På UGFs vårårsmöte den 19 mars informerade FS-ledamöterna Stefan Bengtsson och Anders G. Sjögren om årets FM-ärenden. På årsmötet gavs tid för frågor och diskussion. Inga beslut om inriktningen av förbundsmötesombudens agerande togs. Beslut i frågorna delegerades som brukligt till ordförandekonferensen, som arrangeras på Upsala GK onsdagen den 23 april 2014 kl.18.00. Därigenom skapas utrymme för GK-ordförande att förankra sina åsikter i sina resp. klubbstyrelser.


För att förbereda ordförandemötet har en enkät skickats ut till ordförande i distriktets 21 klubbar som stöd för inläsning av förbundsmöteshandlingarna.
Här finns en testlänk till frågeställningarna.
Ev. svar via testlänken sparas ej.


Fullständiga förbundsmöteshandlingar finns här på golf.se.


Referat från mötet
Helena Brobeck ,handigolfansvarig på SGF, berättade om bakgrund och  nuläge för Handigolf i Sverige och utomlands. Efter ett väl genomfört föredrag gavs möjligheter till frågor. Helena slog också ett slag för tävlingen Swedish Open for Disabled som kommer att gå av stapeln på GolfUppsala, Söderby, i augusti. Till tävlingen kommer det deltagare från ett flertal olika länder och dessa spelare har varierande funktionsnedsättning.

Under mötet mottog Jakob Remon, Upsala GK utmärkelsen Årets Juniorledare i Uppland 2013. Ordförande Bo Lundqvist fick också ett diplom att anslå på klubben.

Förbundsmötesfrågor
Ombud till förbundsmötet är Jan-Peder Norstedt, Ole Skarin, Ulf Löthman och Reidar Andersson. Nedanstående frågor behandlades.

Proposition nr 1. 2-årscykel för SGF:s verksamhetsinriktning
Mötet beslutar att stödja FS:s förslag att verksamhetsinriktningen skall gälla i två år. Vilket innebär att verksamhetsinriktningen för SGF endast ska beslutas vid förbundsmötet jämna år.

Proposition nr 2. Ny valprocess
Mötet beslutar att i punkterna 1-3 stödja förbundsstyrelsens förslag. Ombuden får mandat att ändra i skrivningarna om ett sådant behov uppstår under förbundsmötet.

Men när det gäller punkt 4 där FS föreslår att ”endast på förhand föreslagna kandidater är valbara på förbundsmötet. Den nuvarande möjligheten att på förbundsmötet föreslå andra kandidater tas bort”. Här anser mötet att ett förbundsmöte måste enligt all praxis vara suveränt vilket innebär att en ny kandidat bör kunna komma ifråga om ett enigt förbundsmöte ställer sig bakom förslaget.

Proposition nr 3. Ökad jämställdhet i styrelserna.
Mötet beslutar att inte stödja förslaget. Formuleringar i förslagets anda ska skrivas in som mål i verksamhetsinriktningen, ej i stadgarna.

Ekonomisk ram
Mötet beslutar att yrka avslag till förslaget, en avgiftshöjning på 3 kr/medlem, om inte tydliga konsekvensbeskrivningar lämnas på rådslaget, mötet före FM.

Nomineringar.
Mötet beslutar att stödja valberedningens förslag.

De nominerade är:
Förbundsordförande för 1 år
Christer Bergfors, omval

Förbundsstyrelse, ledamöter för 2 år
Maivor Isaksson, Anders G Sjögren och Ole Skarin

Verksamhetsrevisor för 2 år
Håkan Andersson

Övriga frågor som behandlades

Miljöarbete. Information om Öregrunds GK miljöarbete och UGFs satsning på GEO-certifiering.
Bo Thyselius informerar om klubbens arbete. Alla dokument finns på klubbens hemsida.
Samtliga klubbar bjuds in till information om GEO 14 maj.
Avgiftsbeläggning. Utbildningar och avgiftsbeläggning.
Mötet beslutar att UGF får debitera klubbarna för de extra kostnader man har för deltagare som anmält sig till utbildningar och andra aktiviteter men som uteblir.
Örbyhus GK. Anders Nordwall informerar om Örbyhus GK.
Anders lämnar en fyllig rapport om klubbens historik och nuläge efter rekonstruktionen.
Kåbo GK. Thorsten Bergqvist informerar om dagsläget för klubben.
Golfgymnasiet . UGF är inte längre involverad i RiG.  Engagemanget i NiU upphör 2014-06-30.
Uppsala kommun har lämnat in en dispensansökan om att få driva utbildningen på entreprenad. Frågan har ännu inte avgjorts av regeringen.
Breddkommittén. Kommittén för breddgolf kommer att besöka ett antal klubbar för att diskutera de frågor kommittén verkar för.
Överenskommelse Vardagsgreenfee. Påminnelse om anmälan att delta bör inkomma snarast. Meddelas vi utskickad länk eller via mail.Lägg inte upp utbyte på klubbarnas sidor – lägg endast en länk till UGFs hemsida.

Introduktionskort UGF – GK. Påminnelse om att innehavare av Klubbkorten ska registreras på utskickad webblänk. Länk till en webb-baserad förteckning över innehavare kommer att finnas på UGFs hemsida och en excelfil kommer att skickas ut till samtliga deltagande klubbar.

Nästa ordförandekonferens. Nästa ordförandekonferens är 7 augusti med golfspel enligt tradition.
Konferensen kommer att hållas på Örbyhus GK. Mötet beslutar också att Inbjuda juniorelitspelare att delta.


Ordförandekonferens på Öregrunds GK 2013-08-08

Resultat från dagens golftävling

Program 

 • Lunch (betalas av var och en)
 • 18 håls OrdförandeMästerskap med första start kl. 12:25
  ”Tävling i tävlingen” för Olympiagolfare.
  Startlista utskickad till alla anmälda.
 • Enkel måltid ca kl 18:00 (UGF bjuder)
 • Möte förhoppningsvis snarast därefter och ett par timmar framåt.

Anmälningslänk har skickats ut till prel. anmälda. Glöm inte golf-ID för tävlingen och personnr för SISU.

Ordförandekonferensen ägnas huvudsakligen åt att diskutera ärenden som kommer upp på ERFA-möte i Trosa den 9-11 augusti. I detta möte deltar förutom alla distriktsordförande även Förbundsstyrelsen, SGFs valberedning, SGFs verksamhetsrevisorer och chefstjänstemän i Golfens Hus.

För att effektivisera vårt

möte ger vi alla GK möjlighet att i god tid ta del av agendan och att läsa handlingarna. Via Easyresearch ber vi er underhand prioritera och lämna kommentarer/synpunkter på enskilda ärenden. Länkar har skickas ut till samtliga 19 klubbar, som anmält sig preliminärt. Ev. nytillkomna klubbar ombeds kontakta Anders Wasberg.Här finns agenda för mötet och utskickade handlingar till Trosa-mötet.

Här finns ett par nytillkomna inlägg från Hallandsdistriktet, som önskar ett tydligare och kortare dokument för SGFs Verksamhetsinriktning:

 • Om verksamhetsinriktning – förslag från Halland
 • Alternativ utformning av verksamhetsinriktningsdokument – förslag från Halland

 • Program och dagordning
 • Förslag – SGFs prioriteringar i VP 2014
 • SGFs Verksamhetsinriktning 2014- (antagen av Förbundsmötet 2013)
 • Förslag – Inför SGFs Golfting 2013 och Förbundsmötet 2014
 • Rapport – Samhällstrender som påverkar idrottsrörelsen/golfen
 • Förslag – Ny process för förberedelser av val på Förbundsmötet
 • Förslag – Ny process för val av Valberedning
 • Anmält ärende – Problemstämpeln på golfen mm
 • Anmält ärende – Golfens samhällsnytta
 • Anmält ärende – Om verksamhetsrevisionen 2012
 • Rapport – Verksamhetsrevisorernas rapport 2012
 • Rapport – Golfens ledarutbildning
 • Rapport – Förbundsdomaruppdraget
 • Rapport – Ersättning till förbundsdomare
 • Rapport – Karriärtrappa för domare och tävlingsledare

Ordförandekonferens på Upsala GK 2013-04-16

UGFs vårårsmöte delegerade 2013-03-20 till ordförandekonferensen att fatta beslut om inriktning av förbundsmötesombudens agerande.
Mötet inleddes med att Lennart Andersson, avgående ordförande i Örbyhus GK, tilldelades UGFs Silvermärke nr 24.
Deltagarlista

Efter upprop och presentation av deltagarna informerade Madde Andersson, Upplandsidrotten och Bengt Sylvan, SGF om Idrottslyftet och LOK-stöd. I den informationen deltog även klubbchefer, juniorledare m.fl, som senare efter den gemensamma genomgången fortsatte till ett möte med fördjupad info om har ansökningar ska administreras – ansökan och uppföljning.
Presentationerna finns här:
Maddes  (pdf)
Bengans (pdf)

Efter denna punkt genomfördes ordförandekonferens med följande ärenden:

Förbundsmötesfrågor

Ombud till förbundsmötet är: Albert Sjöberg, Vassunda GK, Jonas Broberg, Enköpings GK, Reidar Andersson, Söderby GK. Ole Skarin, Sigtuna GK deltar som observatör

Konstaterades inledningsvis att vi kunde avgränsa diskussionerna kring två ärenden – Budgetram/avgifter och valfrågorna. I övriga frågor röstar vi ja.

Budget och avgifter
Anders G. Sjögren deltog i diskussionerna men lämnade mötet när vi skulle fatta beslut. Beslutet blev som följer:
Upplands GDF tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till avgifter för 2014 under förutsättning att FM antar följande yrkande:
”Förbundsstyrelsen ska fortsättningsvis i handlingar till förbundsmötet, utifrån fastställd verksamhetsplan, tillvarata och tydliggöra möjligheter till kostnadsrationaliseringar i verksamheten samt klart motivera behovet av eventuella avgiftshöjningar liksom konsekvenserna av uteblivna sådana.”

FS – val ordförande – en nominering – omval Christer Bergfors.
Beslutades att rösta på CB.

FS – Styrelseposter – fyra nominerade till tre platser – Kerstin Rydström, Christina Carlo, Guy Eriksson och Stefan Bengtsson.
Beslutades att rösta på de tre förstnämnda.

Valberedning ordförande – en nominerad Catharina Thörngren.
Beslutades att rösta på CT.

Valberedning ledamöter tre nominerade två platser Leif Burvall, Asta Holm och Ann Durlov.
Beslutades att rösta på de två förstnämnda.

Övriga frågor

IdrottOnline
Anders Wasberg informerade. Viktigt att klubbarna överför sin medlemsdatabas från GIT till IdrottOnline.
Den 16/4 saknas Almunge, Arlandastad, Burvik, Edenhof, Lisinge, Olandsbygden, Roslagen, Skepptuna, Väddö och Älvkarleby.
Systemadministratör måste utses i klubbarna som tilldelar funktionärer olika roller som ger behörigheter i systemet, som ska användas för administration av LOK-stöd, utbildningar och Idrottslyftet
Utmärkta instruktionsfilmer (videoklipp) finns på youtube.

Informerades om Rese- Golf- och Friluftsmässa
19-20 oktober Fyrishov, Multihallen
2100 m2, varav ca 700 m2 golf, varav 150-200 m2 Golf i Uppland
2 x 3 m 2900:- + moms per klubb, ev. samarbete med Octanorm, Johannesbergs ägare, Elitgruppen – chip- putt-
Inbjudan kommer inom kort.

Introduktionskort UGF – GK
Påminnelse om att innehavare av Klubbkorten ska registreras på utskickad webblänk. Länk till en webb-baserad förteckning över innehavare kommer att finnas på UGFs hemsida och en excelfil kommer att skickas ut till samtliga deltagande klubbar.

Överenskommelse Vardagsgreenfee
Påminnelse om anmälan att delta bör inkomma snarast. Meddelas vi utskickad länk eller via mail.Lägg inte upp utbyte på klubbarnas sidor – lägg endast en länk till UGFs hemsida. 

UNTs Golfbilaga utges den 12/5
Tävlingsutbyte Uppland

Se till att din klubb anmäler tävling/tävlingar till utbytet.

GIT ny release den 22/4 – utbildningar, kartläggning av utbildningsbehov
Läs mer på på GIT Onlinehjälpen
Se till att er personal anmäler sig till distansutbildningar den 23 eller den 24/4
Anmäl till telefonutbildningen här.

Free Lesson Day
PGA inbjuder till propagandadag den 15/6. Prata med er Pro och läs mer på UGFs hemsida.

Materiel att låna för junioraktiviteter
Upplandsklubbarna får tillgång till en släpvagn lastad med materiel för junioraktiviteter.
Läs mer på hemsidan.

Ev. Golfaktiviteter i samband med Hultsfredsfestivalen 13-15 juni
Distriktet undersöker möjligheter att anordna prova-på-aktiviteter och long driving mm på Skepptuna GK Vallas 9-hålsanläggning. En förutsättning är att arrangemanget stöttas av SGF.
Kolla här hur den gamla 18-hålsbanan omvandlats till utställningsområde och festivalområde.

/Anders Wasberg


Ordförandekonferens på Sigtuna GK 2012-08-15

Årets ordförandemöte med golf blir den 15 augusti på Sigtuna GK!

Ordförande i klubben kallas och ytterligare en person per klubb inbjuds. (Ordförande har fått inbjudan med anmälningslänk och ansvarar för att anmälningslänken vidarebefordras till den andra personen.) I samband med anmälan kan man också anmäla övriga ärenden man vill diskutera.

Program

 • Golftävling 18 hål första start kl 12.34 Startlista
 • alt. Golftävling 9 hål (fyller på befintliga bollar på 10:an från ca kl. 15.00)
 • Middag kl.18.00
 • Möte 18.45 (ca 2 tim)

Syftet med mötet är – förutom att spela golf och ha en trevlig eftermiddag – att diskutera ärenden, som kommer upp på SGFs planeringskonferens i Östersund den 17-19/8. Vi hoppas att även få tid till information och erfarenhetsbyte om intressanta aktuella ämnen.

Ärenden (kommer att läggas upp på denna sida fortlöpande.)

 1. Förbereda diskussioner om visionsarbete, mål och prioriteringar
  Här finns länkat ett brev till samtliga inbjudna med länk till enkät
 2. Verksamhetsplanering – förslag till prioriteringar för SGF 2013.
 3. Svensk Golf – läsarundersökning
 4. Ole Skarin informerar om Sigtuna GKs projekt ”Multifunktionell anläggning”
 5. Håkan Nordström informerar om Supergolf.se (greenfeesamarbete med finska golfare)
 6. Bo Thyselius rapporterar om miljöprojekt och miljöverktyg
 7. Redovisning av ärenden, som anmälts till planeringsmötet i Östersund
 8. Medlemsläget i UGF 2012-08-07
  Hur utvecklas golfen i Uppland?
 9. Ev. deltagande i Rese- och Golfmässa i Uppsala 20-21 oktober –
  inbjudan till klubbar – inbjudan till utställare
 10. Kort om Höstårsmötet den 16 oktober och Golftinget den 10 november

Ordförandekonferens på Upsala GK 2012-04-18

Åtta klubbar var representerade på ordförandekonferensen, vars uppgift var att diskutera och besluta om ombudens agerande på SGFs förbundsmöte. Samtliga klubbar hade getts möjlighet att i ett webbformulär lämna sina synpunkter på de aktuella frågorna och svar hade lämnats av 15 klubbar.

Ole Skarin, ordförande i Sigtuna GK, var föredragande i FM-ärendena och mötet kom till största delen att handla om förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning inför 2013 och framåt.

Mötet beslutade också om en gåva till Upplandsidrottens nyinstiftade jubileumsfond som bildats med anledning av distriktets 100-årsjubileum. Fonden ska uppmuntra välförtjänta ledare och aktiva som verkar för idrottens utveckling i Uppland. Mötet beslutade att UGF vid mottagningen den 12 maj ska överlämna en gåva 1000:- per medlemsklubb. Beloppet faktureras i samband med slutfakturering av avgifter i oktober.

Nästa ordförandekonferens bestämdes till den 15 augusti. Möte med golf på Sigtuna GK (obs nyligen beslutad namnändring från Sigtunabygdens GK). På mötet kan vi förbereda ärenden som tas upp på ERFA-möte för distrikt och förbundsstyrelse den 17-19 augusti i Östersund. Bl.a. kommer visionsarbetet inom SGF, mål, prioriteringar och verksamhetsplanering för 2013 och framåt att diskuteras.

Minnesanteckningar från mötet finns i dokumentarkivet.


Extra ordförandekonferens på Upsala GK 2011-11-30

35 mycket engagerade personer från 22 av distriktets 24 medlemsklubbar hade samlats för att få del av Idéskissen om finansiering av gemensamma verksamheter. Läs SGFs centrala verksamhet. Förbundsstyrelseledamoten  Anders Sjögren – en av författarna till idéskissen – hade bjudits in. UGFs ordförande Anders Wasberg inledde med att poängtera att dagens möte inte var ett beslutsmöte, men trots detta fick Anders Sjögren mycket tydliga och samstämmiga synpunkter med sig tillbaka till Förbundsstyrelsen inför styrelsens sammanträde den 14/12 då frågan ska diskuteras.

Mötesdeltagarna, som var mycket väl pålästa på idéskissen, hade förberetts bl.a. genom ett antal ”instuderingsfrågor” på webben och ett dokument författat av Ole Skarin, ordförande i Sigtunabygdens GK. Ole hade, som delegat på SGFs Golfting tillsammans med UGFs ordförande Anders Wasberg, fått en presentation av förslaget och haft möjlighet att diskutera den med ett antal golfledare från övriga landet. Här finns länk till svaren på instuderingsfrågorna och här finns länk till Oles inlägg.

Läs om mötet i minnesanteckningarna, som finns här.

Här finns en länk till Idéskriften.
Här finns bildspel från SGFs Golfting med presentationen av Idéskissen.


Ordförandekonferens på Enköpings GK 2011-08-17

Minnesanteckningar från mötet finns här

Nästa ordförandekonferens genomförs den 17 augusti på Enköpings GK. Konferensen inleds med golftävling – valfritt 18 eller 9 hål, då vi i skarp miljö testar klubbens elektroniska scoring Golfident. Varje klubb inbjuds med två deltagare (ordförande + en).

Efter kvällsmåltid genomförs ERFA-utbyte. Anmäl ärenden Du önskar ta upp till Anders Wasberg.

Ärenden:

 1. Ev. frågestund om Golfident
 2. Diskutera ett utkast till SGFs prioriteringar i verksamhetsplanen för 2012(här finns dokumentet). Här finns ett sammanfattande dokumentmed
  Totalt 14 prioriteringar
  8 är initierade sedan tidigare (redovisas i blå text) och
  6 är nya (redovisas i svart text).

  totalt 14 prioriteringar, varav 8 är initierade sedan tidigare (redovisas i blå text) och 6 är nya (redovisas i svart text). Distriktets synpunkter kommer att framföras vid GDF-konferens med samtliga distrikt och förbundsstyrelse i en konferens den 19-21 augusti. Läs noggrant och förankra gärna i din egen styrelse.

 3. Hur utvärderar vi distriktets verksamhet – förslag till enkät diskuteras. Ev. upprepning av enkäten från 2008. Vilka frågor kan tas bort, vilka ska läggas till? Distriktet företräder dels förbundet, dels klubbarna.
 4. Aktivitetskalendern – ett webbaserat hjälpmedel (gratis!)för klubben för att greppa och redovisa omfattande och mångfacetterad verksamhet.
 5. Vilka utbildningsinsatser ska vi genomföra under vinterhalvåret? UtbildningsK presenterar ett förslag till kurskatalog. Utlagd 2011-08-10.
 6. Valberedningen inför Höstårsmötet den 12 oktober 2011.
 7. Önskemål inför Golftinget den 12 november 2011.
 8. Ev. övriga frågor.
  – Uppföljning av Öppen Golfdag – Hur gick det hos er? Resultat.
  – Annonser på bokningsbekräftelser
  – Schema över Samverkansprocessen SGF-GDF_GK.

Länk för anmälan skickas ut till ordförande.


Ordförandekonferens på Upsala GK 2011-04-06

Minnesanteckningar från mötet finns här.

Ordförandekonferensen har av årsmötet fått delegation att fatta inriktningsbeslut om ombudens agerande på SGFs förbundsmöte, som genomförs den 15-16/4. Uppland har utsett tre ombud till FM – Jonas Broberg, ordf i Enköpings GK, Kenneth Turban, ordf i Kåbo GK och Anders Wasberg.

Förbundsmöteshandlingarna finns här.

För att få en bra diskussion om motionen om golfbilar bör alla ha läst broschyren om regelsystemet för golfbilar.

Nedan redovisas anmälda övriga frågor från ordförandegruppen, som förslagsställaren vill ta upp för diskussion och erfarenhetsutbyte:

 • Regler/rekommendationer/rättigheter kring andelar/spelrätter/aktier vid utträdande ur en golfklubb
 • Tycker att vi borde ta upp detta med frigolfare. Är detta en trend? Behöver vi förbereda oss för detta?
 • Frigolfare eller Greenfee medlemmar. Är det inte dags att ändra synsätt och tala om Medlemskap i golfklubb respektive avgift för golfspel (oasett på vilken bana). Jfr Tennis tex.
 • Regler/rekommendationer/rättigheter kring andelar/spelrätter/aktier vid utträdande ur en golfklubb.

Här kommer några frågor som vi från UGF vill ta upp:

 • Introduktionskorten i Uppland
 • Öppen Golfdag – annons
 • JuniorLyftet – ledarutbildning
 • Nordea Masters
 • Aktivitetsredovisning – SISU
 • Önskad utbildning

Ordförandekonferens på Örbyhus GK 2010-08-17

Minnesanteckningar (finns här som pdf)

Golftävling 18 hål slaggolf 19 startande. Vinnare både brutto och netto blev Mikael Olsson, ordförande i Friiberghs GK.

Välsmakande middag bjöds i klubbens restaurang.

Konferens i klubbens nyinköpta fastighet med paus för fika och rundvandring.

Mötesärenden:

 • Ordförande Anders Wasberg hälsade välkommen och föredrog dagordning, som godkändes.
 • Presentation av deltagarna – deltagarlista
 • Jubilerande klubbar: Edenhof GK 20 år, Lisinge GK, Enköpings GK 40 år – erhöll UGFs fana. Klubbar som saknar och önskar UGFs fana och standar kan kontakta ordförande eller kanslist.
 • Vår framtid – juniorernas situation belystes med – hcpstatistik, medlemsstatistik, redovisning av uppländska spelare på Skandia Tournär de varit som flest, redovisning av Rajder Kopp 2010.
 • Verksamhetsåret inom SGF –
  Flödesschema för samverkansprocessen mellan SGF Centralt – GDF GK

  • Ordförande presenterade ett förslag till mötesplanering på distriktet, som matchar FS förslag. Gillades av mötet. Här finns det kompletterade dokumentet.
 • SGF:s prioriteringar inför verksamhetsplanen 2011
  • Diskuterades prioriteringar och verksamhetsplanering i frågor som berör golfen totalt – på GK, distrikt och SGF centralt.
   En sammanfattning av mötets synpunkter finns inskrivna med röd text i länkat dokument.
 • Verksamhetsrevision inom SGF. Läs PM från verksamhetsrevisorerna här..
  • Mötet instämde i revisorernas synpunkter och ansåg att revisionen endast ska omfatta förbundet centralt till att börja med.
  • När funktionen kommit igång kan man tänka sig en utsträckning till distrikt. Distriktens verksamhet granskas ju också av klubbarna i olika former, bl.a. genom enkät (se nedan) och vårårsmötet.
  • Klubbarna bör däremot inte omfattas av SGFs verksamhetsrevisorer. GK bör utse egna verksamhetsrevisorer, om verksamhetsrevision inte utförs av de ordinarie revisorerna.
 • Vad ska klubbarna ha distriktet till?
  • Beslutades genomföra en enkätutvärdering av distriktets arbete, i stil med den som genomfördes 2008. Klubbledare ombeds svara på frågor de varit berörda av. Bedömer hur viktig frågan är och hur väl uppgiften utförts av UGF. Här finns länk till enkätrapport från 2008.
 • Valberedningen
  • Valberedningens ordförande Christer Schenholm, Upsala GK uppmanade klubbarna att aktivt tillfråga och nominera kandidater till UGFs styrelse och kommittéer. Mandatperioden utgår för Eva Fastén, (tävling), Hans Jarlekrantz (marknad) och Karin Wiman (regler & hcp). TävlingsK, Medlems- och breddgolfK, UtbildningsK, MiljöK och Ungdoms/elitK behöver förstärkas. Uppdrogs åt valberedningen att informera samtliga klubbar om detta i ett brev och att ta in nomineringar genom webenkät.
 • Ordförande informerade om kommande möten:
  • Samtliga klubbar inbjuds till miljöföredrag den 23/8 på Upsala GK
  • Utbildningsledare i GK som finns förtecknade i GITs funktionärsregister i slutet av veckan kommer att inbjudas till en trevlig Konferens för utbildningsledare på Eckerö den 2/10 (med brunch, golf och middag)
  • Datum för Höstårsmötet fastställdes till den 20/10. Lokal meddelas senare.
  • 2010 års Golfting genomförs på Celsiusskolan i Uppsala lördagen den 13/11 med intressant föreläsning och kommittévisa möten.
  • Glöm inte att anmäla er till SGFs Styrelseseminarier den 25 okt, 30 nov och 15 feb. Åk gärna hela styrelsen – låt er inspireras av bra föreläsare/intressanta ämnen och utbyt erfarenheter med styrelser i andra klubbar.
 • Ordförande tackade ordförande Lennart Andersson och klubbchefen Torbjörn Wiking för trevliga arrangemang.

Anteckningarna har skrivits av

Anders Wasberg

————————

UGF kallar ordförande och ytterligare en representant från varje klubb till det årliga ordförandemötet. I år är vi inbjudna till Örbyhus GK tisdag den 17 augusti kl. 18:30. Vi äter en bit mat ca kl. 18:00. Under eftermiddagen ges möjlighet att spela golf. Startlista mailas ut söndag den 15/8.

Ärenden:

 • Diskutera prioriteringar och verksamhetsplanering i frågor som berör golfen totalt – på GK, distrikt och SGF centralt. Utgångspunkt för diskussionerna är SGF:s prioriteringar inför verksamhetsplanen 2011 (pdf) och naturligtvis klubbarnas och UGFs erfarenheter och åsikter.
 • Verksamhetsåret inom SGF – Flödesschema för samverkansprocessen mellan SGF Centralt – GDF _GK
 • Verksamhetsrevision inom SGF. Läs PM från verksamhetsrevisorerna här.
 • Diskutera förslag till personer för UGFs styrelse och kommittéer

Läs mer på nyhetsplats.


Ordförandekonferens 2010-04-13

Beslutsärenden:

 1. Frågor inför Förbundsmötet 2010
  Minnesanteckningar från behandlingen av dessa frågor.
 2. Val av tre ombud till FM 2010
  Vald på årsmötet är Anders Wasberg, UGF. Jerry Walmstedt, Väddö GK, Maria Wiklund, Sigtunabygdens GK och Ulf Löthman, Söderby GK utsågs av mötet.

Övriga ärenden:

 • Utbildning i LOK-stöd – medverkande Markus Frisk, Upplandsidrotten
  Upplandsidrotten har planerade utbildningar här. En separat utbildningsdag med inriktning på den individuella idrotten golf kommer att erbjudas klubbarnas LOK-ansvariga någon kväll i maj, inför det nya redovisningssättet som ska börja tillämpas fr.o.m. den 1/7 2010.
 • ERFA-möte med golf för distriktets klubbordförande genomförs på Örbyhus GK i slutet av augusti. Torbjörn Wiking och Anders Wasberg ger förslag på datum.
 • GIT-rapportutbildning
  Några platser kvar den 14/4 på Söderby. .
 • Nybörjarutbildningen – auktorisation
  Följande klubbar är auktoriserade
  Vad behöver ni andra göra för att bli auktoriserade? Läs här.
 • Uppsats på Mastersprogrammet UU
  Varför börjar och slutar unga kvinnor spela golf? Genom Gunilla Burell, medlem på Kåbo och ledamot i UGFs medlemskommitté har vi fått nedanstående förfrågan.Gunilla undervisar i folkhälsofrågor på Mastersutbildningen på Uppsala Universitet. Kan ni hjälpa Gunillas student med namn, adress, epost ev. telnr till kvinnor under 30 år som hoppade av golfen 2008 eller tidigare och som ni tror inte spelat 2009? Vänligen sänd uppgifterna till Gunilla <Gunilla.Burell@pubcare.uu.se> fvb studenten. Ju fler ni hittar desto bättre för undersökningen. I verkligheten vore det naturligtvis bäst om ni inte hittade någon.
 • Nordea Masters funktionärer och monter
  22 upplandsklubbar har preliminärt anmält intresse, varav 17 nu är klara.
  Infomöte för klubbansvariga på Sollentuna GK den 6/5, Funktionärstävlingen ”Lilla Masters” flyttat från den 6/6 till den 5/6
 • Öppen Golfdag
 • Slopegruppens årsplan

Ordförandekonferens 2010-02-10

Beslutsärenden:

 • Nysatsningen och 20-kronan (föredragning av Anders G. Sjögren)
 • Remiss på arbetsgruppens förslag om skärpta regler för klubbars medlemskap i SGF – här finns länk till en sammanställning av klubbarnas synpunkter på förslaget.

Sen har vi ett antal info- och diskussionspunkter på aktuella utvecklingsområden……

Klicka på länkar nedan för bakgrundsinfo:

 • Greenfeeöverenskommelse mm 2010
 • Funktionärsregistret
 • Hcp-projektet
 • Öppen Golfdag
 • UNT Masters – med UNTs Golfbilaga den 11/4
 • Nordea Scandinavian Masters
 • Miljögruppens arbete – bankonsulenten
 • Motioner FM
 • GIT-utbildningen
 • Grönt Ljus-utbildning
 • Ledarutbildning LOK-stödsutbildning
 • Turismprojektet
 • Besökare på UGFs hemsida – öka trafiken, länka på klubbens hemsida
 • 150 000 f.d. medlemmar med golf-ID
 • TU-utbytet (Tävlingar Uppland)

Minnesanteckningar
Presentation av Golfgymnasiet 2009/10
Lite statistik – diskussionsunderlag
Förteckning över uppländska klubbar med greenfeemedlemskap
SGFs fokusområden (uppdaterad version kommer inom kort)
Klubbar i Uppland med greenfeemedlemskap

Inbjudan och program SGFs styrelseseminarier