Uppdaterad 2023-10-20

UGFs Juridiska kommittén 2024 består av:

Kommittéordförande:
Oskar Nordström
oskar@nordstromadvokater.se
018-55 18 62

Ledamöter:
Martin Gavelin
Martin Söderberg

Aktiviteter

• Delta i de av SGF arrangerade utbildningar för distriktens disciplinkommittéer.
• Hantera de disciplinärenden som rapporteras under året.

Läs mer om bestraffningsärenden på golf.se