Disciplin

--Disciplin
Disciplin 2019-01-19T11:35:29+00:00

UGFs Disciplinkommitté 2017 består av:

Elisabeth Engstrand (juridiskt sakkunnig)
Daniel Svensson (juridiskt sakkunnig)
Reidar Andersson, Martin Gavelin och Stefan Ståhl, alla från UGF

Uppdrag

  • Att handlägga och avgöra inkomna anmälningar snabbt och effektivt
  • Delta i SGFs utbildning i disciplinfrågor

Läs mer om bestraffningsärenden på golf.se