UGF:s kontaktansvariga med klubbar

Distrikten har i uppdrag att ha god kännedom om klubbarnas verksamhet. Därför avser vi ha en kontinuerlig dialog med er för att lämna och hämta information/synpunkter. Vår avsikt är att besöka er på årsmöten, styrelsemöten eller vid något annat tillfälle som passar er. Det blir inga extra möten för er utöver dem ni själva planerat.
I nedanstående tabell ser ni vem av oss som kommer att ha kontakt med er. Vi kommer att kontakta er men det är fritt för er att när som helst ni vill ta kontakt med oss. Våra kontaktuppgifter kan ni se på vår hemsida.

Arlandastad Stefan Ståhl Bodaholm Stefan Ståhl
Burvik Olle Rosenberg Enköping  Martin Gavelin
Friibergh Jakob Remon Golf Uppsala  Martin Gavelin
Grönlund Olle Rosenberg Hallstavik  Sören Ohlsson
Johannesberg Stefan Ståhl Olandsbygden  Sören Ohlsson
Roslagen Mikael Svensson Sigtuna  Hans Andersson
Sparren Jakob Remon Sundsta Olle Rosenberg
Upsala  Mikael Svensson Vassunda Hans Andersson
Väddö Lena Lantz Wattholma Lena Lantz
Älvkarleby Mikael Svensson Örbyhus Lena Lantz
Öregrund Sören Ohlsson