Kåbo GK:s Stipendiefond – historik

--Kåbo GK:s Stipendiefond – historik
Kåbo GK:s Stipendiefond – historik 2020-10-17T14:26:05+00:00

Fonden instiftades 2018 till minne av Kåbo Golfklubbs stadsnära golfbana, Rosendalsfältet, i Uppsala stad som under 27 år fostrat många nya golfare i Uppland.
Fondens ändamål är att stimulera ungdomar som är bosatta och har medlemskap i klubb inom Upplands Golfförbund att utveckla sig inom golfen. Upplands Golfförbund förvaltar fonden och utser stipendiaterna.
Utdelningen skall verkställas under 10 år med c: a 5.000:- per år och utdelas vid distriktets ordinarie vårårsmöte.Kåbo Golfklubbs stipendiefond 2019 tilldelas Tuva Ivarsson, Upsala GK

Tuva Ivarsson har av Upplands Golfförbund utsetts till 2019 års stipendiat av Kåbo Golfklubbs stipendiefond med följande motivering:
Tuva har med sitt engagemang på läger som ledare bidragit och engagerat ungdomar på Upsala GK samt på UGF:s läger. Hon har alltid ställt upp när det behövts och varit en god vän. Hon har en egen drivkraft som driver henne framåt och hon ger aldrig upp.
Väl förtjänat får hon nu Kåbo Stipendiet och vi hoppas att det kommer till stor nytta.

Upplands Golfförbund önskar Tuva lycka till med den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Hasse Andersson
Ordförande


Kåbo Golfklubbs stipendiefond 2018 tilldelas Alice Sylvén, Upsala GK

Alice Sylvén har av Upplands Golfförbund utsetts till 2018 års stipendiat av Kåbo Golfklubbs stipendiefond med följande motivering:
Alice har med en målmedvetenhet strävat framåt och siktat högt. Hon har med sin erfarenhet hjälpt de yngre talangerna på läger samt de träningsgrupper hon haft både på Upsala GK samt på GolfUppsala. Hon har alltid varit och är en bra kamrat och enmycket god förebild för sina klubbkamrater.
Upplands Golfförbund önskar Alice lycka till i den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Reidar Andersson
Ordförande