Kåbo GK:s Stipendiefond – historik

--Kåbo GK:s Stipendiefond – historik
Kåbo GK:s Stipendiefond – historik 2021-11-22T14:59:52+00:00

Fonden instiftades 2018 till minne av Kåbo Golfklubbs stadsnära golfbana, Rosendalsfältet, i Uppsala stad som under 27 år fostrat många nya golfare i Uppland.
Fondens ändamål är att stimulera ungdomar som är bosatta och har medlemskap i klubb inom Upplands Golfförbund att utveckla sig inom golfen. Upplands Golfförbund förvaltar fonden och utser stipendiaterna.
Utdelningen skall verkställas under 10 år med c: a 5.000:- per år och utdelas vid distriktets ordinarie vårårsmöte.Kåbo Golfklubbs stipendiefond 2020 tilldelas Zebastian Söderman och Hugo Ericson, Sigtuna GK

Zebastian Söderman och Hugo Ericson har av Upplands Golfförbund utsetts till 2020 års
stipendiater av Kåbo Golfklubbs stipendiefond med följande motivering:

Sigtuna GK har haft en positiv utveckling för klubbens juniorverksamhet under senaste åren
och två av klubbens juniorer, Hugo Ericson och Zebastian Söderman, har haft en stor del i detta.
De har under de två senaste säsongerna varit ansvariga för klubbens juniorträning i åldrarna
6-10 år och genom deras glada och positiva inställning så har de fått mycket beröm från såväl
barn som föräldrar. Utöver detta så hjälper de också till att sköta rangen på klubben och deltar
även själva i klubbens juniorträningsgrupp för Elit- och utveckling. De är även ambassadörer
för Sigtuna GK vid juniortävlingar på andra klubbar, såväl genom sina resultat som genom sitt
uppträdande. Oavsett när man träffar dem så kan man alltid vara säker på att man möts av ett
leende och en positiv attityd – något som också smittar av sig på klubbens övriga juniorer.
De är kort och gott goda ledare och förebilder för klubbens juniorer!
Upplands Golfförbund önskar Zebastian och Hugo lycka till i den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Upplands Golfförbund

Hasse Andersson
OrdförandeKåbo Golfklubbs stipendiefond 2019 tilldelas Tuva Ivarsson, Upsala GK

Tuva Ivarsson har av Upplands Golfförbund utsetts till 2019 års stipendiat av Kåbo Golfklubbs stipendiefond med följande motivering:
Tuva har med sitt engagemang på läger som ledare bidragit och engagerat ungdomar på Upsala GK samt på UGF:s läger. Hon har alltid ställt upp när det behövts och varit en god vän. Hon har en egen drivkraft som driver henne framåt och hon ger aldrig upp.
Väl förtjänat får hon nu Kåbo Stipendiet och vi hoppas att det kommer till stor nytta.

Upplands Golfförbund önskar Tuva lycka till med den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Hasse Andersson
Ordförande


Kåbo Golfklubbs stipendiefond 2018 tilldelas Alice Sylvén, Upsala GK

Alice Sylvén har av Upplands Golfförbund utsetts till 2018 års stipendiat av Kåbo Golfklubbs stipendiefond med följande motivering:
Alice har med en målmedvetenhet strävat framåt och siktat högt. Hon har med sin erfarenhet hjälpt de yngre talangerna på läger samt de träningsgrupper hon haft både på Upsala GK samt på GolfUppsala. Hon har alltid varit och är en bra kamrat och enmycket god förebild för sina klubbkamrater.
Upplands Golfförbund önskar Alice lycka till i den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen i Upplands Golfförbund
Reidar Andersson
Ordförande