Golftinget 2022

Ni är alla välkomna!

Klubbordförande/klubbchefer/Greenkeepers/PGA-pros/utbildare samt kommittéledamöter i Upplands golfdistrikt.
Nu är det dags för årets Golfting!

Agenda Golfting 2022
Dag: Lördag den 26 november 2022
Tid: kl. 09:30
Plats: Arenahotellet, Tennisvägen, Uppsala

09:30             Kaffe + macka
10:00             Välkomna – Martin Söderberg, ny Ordförande i Upplands Golfdistriktsförbund
– Lägesrapport
– Din RF/SISU kontakt – Maria Stolpe
– Utdelning av utmärkelser:

  • Årets Golfare
  • Årets Juniorledare
  • Årets Kåbostipendiat

10:30             Tony Mullborn, Klubbrådgivare – SGF. ”Vad händer nu?”
11:00             Mikael Wallin, VD och landskapsarkitekt Ekologigruppen. ” Golf är Naturvård”
11:30             Christian Nilsson, Idrottsrådgivare – SGF. ”Var hittar vi juniorerna?”
12:00             Isabelle Johansson, Tournament Pro, ”Golfbanan – min trygga plats”
12:30             Maria Strandberg och Thomas Björn – SGF, ”Golfbanan som klassrum”
13:00             Lunch
13:45             Separata seminarier

  • Ordförande                       Moderator: Martin Söderberg
  • Tävling och Regler Moderator: Martin Gavelin
  • Junior/Elit Moderator: Anders Strand
  • Bana/Miljö Moderator: Olle Rosenberg

14:45             Avslutning – Martin Söderberg

Välkomna till årets golfting.  Var vänliga att använd nedanstående länk för anmälan.

https://ugf.typeform.com/to/rEXq74HD