Golftinget 2023 – ALLA VAR DÄR!
Upplands Golfförbunds samtliga klubbar var representerade när golftinget gick av stapeln.
Möjligen är det en effekt av att ordförande Martin Söderberg besökt samtliga klubbar.
Förbundet har 20385 medlemmar, en ökning med 2,6% sedan föregående år. Andelen
juniorer är 11,5%. Fokusområden redovisades och dessa är klubbarnas ekonomi, hållbar
golfanläggning, aktivera, behålla och rekrytera juniorer samt utbildningar.
Golftingets deltagare arbetade inom tre grupper, ordförande, tävling och hållbar
golfanläggning. Här lades grunden till verksamheten kommande säsong.
Följande utmärkelser delades ut: Kåbostipendiat, Albin Önerud Grönlund GK. Årets
juniorledare, Erika Svedlund Upsala GK. Årets stärnskott, Ella Kraft Upsala GK. Årets golfare,
Madelene Sagström Enköpings GK
Den 21 mars 2024 är det vårårsmöte för Upplands Golfförbund.

Kallelse till Golftinget 2023

Klubbordförande/Klubbchefer/Greenkeepers/PGA-pros/utbildare samt Upplands golfdistrikts styrelse- och kommittéledamöter.

Årets Golfting väntar på din anmälan!

Lördagen den 25 november 2023 kl. 08:30-16:00.

Arenahotellet, Tennisvägen, Uppsala

Google Map:  https://maps.app.goo.gl/VYcTUZX9nMbJdzWGA

Program och tider:

08:30 – 09:00 Samling med kaffe och smörgås

09:00 – 09:30 Läget i Uppland – Ordförande Martin Söderberg

09:45 – 11:30 Gruppvisa seminarier

– Ordförande

– Bana/Miljö

– Senior – Tävling/Regler

– Junior/Elit-Tävling

11:30 – 11:45 Seminariesammanfattning

11:45 – 12:00 Utdelning av utmärkelser

– Årets Golfare

– Årets Stjärnskott

-Årets Ledare

– Årets Kåbostipendiat

12:00-13:00 Lunch

13:00 – 15:45 Strategi 2031 – golfen i framtiden – SGF

Vi tar del av fakta från SGF och Demoskop, och diskuterar utmaningar och lösningar

  1. Trender i samhället enligt Demoskop – vilka samhällsutmaningar måste golfen förhålla sig till för framtiden
  2. Nuläget i Golfsverige och våra utmaningar
  3. Vägen framåt, vilka är de viktigaste frågorna att lösa nationellt samt regionalt?

15:45 – 16:00 Avslutning

Länk till anmälan: https://ugf.typeform.com/to/p74SWofD

Länk till enkät om Fritt spel för juniorer: https://ugf.typeform.com/to/HjMYRA9E

 

Martin Söderberg
Ordförande Upplands Golfförbund

Mobil: 0703-747400
Martin.soderberg@upplandsgolf.se