De operativa arbetsuppgifterna har fördelats på kommittéer/arbetsgrupper med – i de flesta fall – en styrelseledamot som ansvarig/kontaktperson för varje kommitté.

Kommittéerna har tydliga mål, uppdrag och definierade aktiviteter samt egen budgetram.

Minnesanteckningar från kommittémöten publiceras här.