Christer_170
Maud Lindh
maud.lindh@live.se
070-8556666
Christer Schenholm
csugk1937@gmail.com
070-8434880
Isa Lindblad
isa@ellex.se
070-7686146

UGFs valberedning 2023 består av:
Maud Lindh, Friiberghs GK och Upsala GK (ordförande)
Christer Schenholm, GolfUppsala
Isa Lindblad UGFs styrelse och Hallstaviks GK

Valberedningen ska till höstårsmötet varje år föreslå personer till ordförandeposten i UGF på 1 år och tre styrelseledamöter på två år. Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar. Valbar är person, som är medlem i någon av distriktets medlemsklubbar. (Egentligen i en förening, vilken som helst ansluten till RF).