UGFs valberedning

---UGFs valberedning
UGFs valberedning 2018-02-16T18:26:08+00:00

Christer_170  

UGFs valberedning 2018 består av:

  • Christer Schenholm, Upsala GK (sammankallande),
  • Maud Lindh, Friiberghs GK och Upsala GK
  • Isa Lindblad UGFs styrelse och Hallstaviks GK

Valberedningen ska till höstårsmötet varje år föreslå personer till ordförandeposten i UGF på 1 år och tre styrelseledamöter på två år. Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar. Valbar är person, som är medlem i någon av distriktets medlemsklubbar. (Egentligen i en förening, vilken som helst ansluten till RF).