Christer_170

UGFs valberedning 2016 består av:

  • Christer Schenholm, Upsala GK (sammankallande),
  • Kenneth Turban, GolfUppsala
  • Moa Duf, Upsala GK

Valberedningen ska till höstårsmötet varje år föreslå personer till ordförandeposten i UGF på 1 år och tre styrelseledamöter på två år. Valberedningen tar tacksamt emot nomineringar. Valbar är person, som är medlem i någon av distriktets medlemsklubbar. (Egentligen i en förening, vilken som helst ansluten till RF).