UGF träffar distriktets klubbrepresentanter i fyra olika konstellationer under året.

Årsmöten höst- och vår

  • Höstmötet väljer styrelse och beslutar om verksamhetsplan och budget
  • Vårmötet behandlar verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen.

Ordförandekonferenser

  • I augusti diskuteras aktuella frågor, bl.a. program för Golftinget och utkast till verksamhetsplanering inför kommande arbetsår. Mötet roterar på upplandsklubbarna och inleds med golftävling.
  • I april genomförs en konferens för att fastställa riktlinjer för ombudens agerande på SGFs förbundsmöte om denna diskussion inte kunnat avslutas på vårårsmötet.

Klustermöten

Klustermöten är en mötesform som inleddes under 2018. Klustermöten ska ses som ett alternativ till Ordförandekonferenser, men med ett mindre urval av klubbar och med fler representanter från varje klubb och mer inriktat på erfarenhetsutbyte klubbar emellan.

Golftinget

I november genomförs Golftinget – ett välbesökt möte med 120-150 deltagare från distriktets klubbar och anläggningar. Under förmiddagen genomförs ett gemensamt pass för samtliga deltagare och under eftermiddagen samlas man i en ordförande/klubbchefsgrupp och kommittévis för kompetensutveckling och detaljplanering av kommande verksamhetsår.