Golfgymnasiet

Golfgymnasiet 2017-09-06T15:47:20+00:00

Fr.o.m. läsåret 2014/15 är Svenska Golfförbundet resp. GolfUppsala AB huvudmän för ämnet specialidrott i golfgymnasieverksamheten. SGF ansvarar för 24 platser på RIG och GolfUppsala AB för 18 platser på NIU.

Utbildningen är förlagd till Celsiusskolan i Uppsala och specialidrottsämnet är utlagt på entreprenad till Upplands Idrottsförbund. Upplandsidrotten har tecknat avtal med GolfUppsala (Söderby Golf och Edenhof Golf) om samarbete vad gäller träningsanläggning och golfbanor.

Teamansvarig för RIG i Uppsala är Martin Pettersson.

Tränarteamet består av:
Martin Pettersson RIG
Ronnie Andersson RIG


Har du tänkt söka till Uppsala Golfgymnasium NIU hösten 2018?

Som tidigare kommer intresserade att bjudas in till ett Öppet Hus. Inbjudan kommer att publiceras här.


Tränarteamet för NIU består av:

Thomas Sjöberg, Golf
Magnus Lager, Fys
Teamansvarig: Fredrik Hedlund
Länk till Upplandsidrottens hemsida för gymnasieutbildningar.

Länk till SGFs information om Studier och Golf

Elever på Golfgymnasiet Celsiusskolan Uppsala läsåret 2017/18