UGF Junior Tour 2022

UGF Junior Tour 2022 består av fem speltillfällen och första tillfället är 22/5 (för detaljer om speltillfällen, se nedan). Touren vill spelare en möjlighet att spela på andra klubbar inom UGF och få tävlingserfarenhet. UGF Junior Tour riktar sig till spelare med hcp 36 och lägre, där spelarna delas in i olika klasser beroende på spelförmåga.

Klassindelning och spelform

Juniortouren är uppdelad i fyra klasser.

  • A-klass pojkar: hcp upp till 9,9, spel från vit tee.
  • A-klass flickor: hcp upp till 9,9, spel från blå tee.
  • B-klas pojkar: hcp 10,0-36,0, spel från gul tee.
  • B-klass, flickor: hcp 10,0-36,0, spel från röd tee.

Spelformen för A-klass är slagtävling scratch, medans spelformen för B-klass är slaggolf med hcp (med max antal slag).

Spelplatser

  • Grönlund, 22/5
  • Sigtuna, 12/6
  • Älvkarleby, 14/8
  • Edenhof, 27/8
  • Enköping, 25/9

Tävlingarna kommer att ligga på golf.se.

Antal deltagare, anmälan och anmälningsavgift

Antal deltagare i tävlingen kommer att bestämmas baserat på för var tid gällande regler från SGF gällande covid-19, d.v.s. antal tillåtna spelare kan komma att variera från speltillfälle till speltillfälle. Om det finns en begränsning på antal deltagare som får spela så kommer spelare hemmavarande inom UGF att få förtur i förhållande till spelare utanför UGF.

 Anmälningsavgiften är SEK 100 för varje spelomgång och betalas på plats till den arrangerande klubben.

Återbud

Om spelare inte kan delta skall detta snarast meddelas tävlingsledare. Spelare som uteblir från start utan att meddela tävlingsledningen får betala startavgiften.

Touransvarig på Upplands Juniortour:

  • Christofer Kohn, 070-7686121

För frågor angående GIT och administration kontakta:

Historik

Resultat från 2017

Tävlingar 2017
1. 2017-05-27 Älvkarleby GK Resultat omg 1
2. 2017-06-17 Sigtuna GK Referat och resultat
3. 2017-07-13 GolfUppsala / Söderby GK (ställdes in)
4.
2017-08-19 Upsala GK Resultat

Klassegrarna i deltävling 2 2017 på Sigtuna GK fr.v.
Klass B –  segrare Oscar Sandberg, Enköpings GK
Klass A –  segrare Ida Lihufvudh, Sigtuna GK
Klass C – segrare Michelle Hellsten, Enköpings GK
Klass D – segrare Mattias Runnedal, Sigtuna GK