Uppdaterad 2020-02-16

Kommittéordförande, vakant
UGFs kontakt: Ordförande i UGF

Ur verksamhetsplanen 2019

Mål 

  • Lägga grunden för den framtida verksamheten och skapa förutsättningar för Paragolfen att expandera i Uppland
  • Utöka antalet aktiva (tävlande) Paragolfare i Uppland
  • Utveckla redan etablerade paragolfare i distriktet
  • Vara representerade i två av tre klasser på varje deltävling i ParaGolfTour samt i riksfinalen
  • Vara representerad vid minst en internationell paragolftävling (EDGA-tour)

Aktiviteter:

  • Tillsammans med intresserade klubbar driva ett rekryteringsprojekt med medel från Idrottslyftet
  • Genomföra prova på aktiviteter i distriktet
  • Genomföra erfarenhetsutbyte med övriga Golfdistrikt i landet
  • Delta i SGF:s ERFA träffar i Paragolf

​Läs mer om Paragolf på golf.se

Projektmedel till upplandsklubb

Älvkarleby GK fick 2015 totalt 1,25 MSEK från Allmänna Arvsfonden för att utveckla paragolfen och klubbens ungdomsverksamhet. I projektet ingår byggande av främre tee, införande av hektometersystemet, förbättring av vägar på banan samt kompletteringar på övningsfältet. Klubbens ursprungliga ansökan och Arvsfondens kompletterande frågor kan ge vägledning till andra klubbar som vill starta liknande projekt. Läs mer om detta här.