Uppdaterad 2020-02-16

Kommittéordförande, vakant
UGFs kontakt: Ordförande i UGF

Ur verksamhetsplanen 2019

Mål 

  • Lägga grunden för den framtida verksamheten och skapa förutsättningar för Paragolfen att expandera i Uppland
  • Utöka antalet aktiva (tävlande) Paragolfare i Uppland
  • Utveckla redan etablerade paragolfare i distriktet
  • Vara representerade i två av tre klasser på varje deltävling i ParaGolfTour samt i riksfinalen
  • Vara representerad vid minst en internationell paragolftävling (EDGA-tour)

Aktiviteter:

  • Tillsammans med intresserade klubbar driva ett rekryteringsprojekt med medel från Idrottslyftet
  • Genomföra prova på aktiviteter i distriktet
  • Genomföra erfarenhetsutbyte med övriga Golfdistrikt i landet
  • Delta i SGF:s ERFA träffar i Paragolf

​Läs mer om Paragolf på golf.se