Handigolf

--Handigolf
Handigolf 2022-10-23T12:03:32+00:00

Uppdaterad 2020-02-16

Kommittéordförande, vakant
UGFs kontakt: Ordförande i UGF

Ur verksamhetsplanen 2019

Mål 

  • Lägga grunden för den framtida verksamheten och skapa förutsättningar för Handigolfen att expandera i Uppland
  • Utöka antalet aktiva (tävlande) handigolfare i Uppland
  • Utveckla redan etablerade handigolfare i distriktet
  • Vara representerade i två av tre klasser på varje deltävling i HandiGolfTour samt i riksfinalen
  • Vara representerad vid minst en internationell handigolftävling (EDGA-tour)

Aktiviteter:

  • Tillsammans med intresserade klubbar driva ett rekryteringsprojekt med medel från Idrottslyftet
  • Genomföra prova på aktiviteter i distriktet
  • Genomföra erfarenhetsutbyte med övriga Golfdistrikt i landet
  • Delta i SGF:s ERFA träffar i Handigolf

​Läs mer om Handigolf på golf.se

Projektmedel till upplandsklubb

Älvkarleby GK fick 2015 totalt 1,25 MSEK från Allmänna Arvsfonden för att utveckla handigolfen och klubbens ungdomsverksamhet. I projektet ingår byggande av främre tee, införande av hektometersystemet, förbättring av vägar på banan samt kompletteringar på övningsfältet. Klubbens ursprungliga ansökan och Arvsfondens kompletterande frågor kan ge vägledning till andra klubbar som vill starta liknande projekt. Läs mer om detta här.