UGF & EL Golf Tour 2023

---UGF & EL Golf Tour 2023
UGF & EL Golf Tour 2023 2023-01-17T12:37:03+00:00

UGF / ECKERÖLINJEN GOLF TOUR 2023

Deltävlingar genomförs på nedanstående banor
Arlanda, Burvik, Edenhof, Wattholma, Älvkarleby och Enköping.
Klart med Älvkarleby, Edenhof och Wattholma, övriga kontaktas inom kort.
Ambassadörer utses från varje klubb/bana.

Deltävlingarna bör helst ligga under helgdag, detta för att få så många tävlande som möjligt.
Löpande start. De sex deltävlingarna ska avgöras mellan 1 maj till 6 augusti.

Tävlingsavgiften är 500 kronor per lag. Tävlingsgreenfee betalas inte av lagen, deltävlingarna
finns med i ”Tävlingsutbyte Uppland”
Halva tävlingsavgiften behålls av arrangerande klubb/bana.
Den klubb/bana som har flest deltagande lag erhåller en bonus om 100 kronor per lag.
Statuter och tävlingsbestämmelser utformas efter beslut. Två klasser, Mix och Öppen.

Utformning och upplägg i GIT Tävling görs av TKO.
Nytt för året blir Order Of Merit där de 3 bästa lagen får finalplats.
Finalister från varje klubb blir vid minst 10 deltagare = 1 finalist, minst 25 deltagare = 2
finalister.
Vi utgår från att det blir 2 finalister från varje deltävling totalt 12 st. Blir det inte så överförs
ej nyttade platser till Order Of Merit. Totalt 15 finalister. Final 27-28/8 på Åland.

Marknadsföring sker via arrangerande klubb. Dessutom via UGF-kanaler – GIT-mail, UGF
hemsida, Facebook samt via Eckerölinjen. Ambassadörerna på arrangerande klubbar får ett
stort ansvar att rekrytera deltagare.

Vissa priser för deltävlingarna kommer via UGF, Eckerölinjen samt sponsorer. Det är givetvis
av största vikt att varje kvalklubb/bana ställer upp med priser. Kan med fördel vara från
deras företagspartners.

Vid pennan, Ulf Pettersson