Uppdaterad 2022-10-23

Kommittén för Kommunikation & Marknadsföring
Ulf Pettersson, Golfuppsala GK ordförande
Anders Lindblad, Hallstavik GK
Lennart Nyberg, Upsala GK
Anna Green, GolfUppsala

Löpande uppdateringarna på hemsidan, delat de nyheter och information som vi fått in från
distriktets klubbar på FB och Instagram, allt i enlighet med den Verksamhetsplan som antogs för 2022.
Det har också löpande lagts ut reportage från UGF/Eckerö Linjen Golf Tours kvalificeringsspel på de
olika banorna, samt även från Finalspelet på Ålands GK.
Parallellt med detta har Lennart arbetat med att ta fram en uppdaterad och moderniserad version av
UGF:s hemsida. Löpande utvärdering har skett och kommer att fortgå under 2023.
Kommittén har varit ansvarig för genomförandet av UGF/Eckerö Linjen Golf Tour, som tyvärr även i
år påverkades av både pandemi och en ovanligt sen vår, vilket gjorde att det inte gick att genomföra
tävlingen på det sätt som var tänkt och det påverkade även deltagarantalet negativt.
Kommittén har arbetat efter de riktlinjer som antogs i Verksamhetsplan för 2022 men kanske inte
nått riktigt lika långt som vi hoppats.

Anders Lindblad,
ställföreträdande

Verksamhetsplanen 2024

Verka för att marknadsföra golfens fördelar inom Uppland. Träning, tävling, golfturism, friskvård, fostrande, gemenskap, naturupplevelser i en prisvärd idrott.
Utveckla vidare UGF Eckerö Linjen Golf Tour.
Skapa ny ”scratch-tour” för Uppland och regionen.
Planera en damtour med flera deltävlingar.
Fortsätta förbättring och förändring av vår hemsida.
Kommunicera med klubbar och medlemmar via hemsidan och Facebook.
Inspirera till fler tävlingar under ”Tävlingsutbyte Uppland” genom annonsering på hemsidan.

/Ulf Pettersson

Verksamhetsberättelse 2021

Kommittén har bestått av Lena Lantz (LL) ordförande, samt Lennart Nyberg (LN) och Anders Lindblad (AL), samt från höstårsmötet Helen Schönbäck (HS) som ny ordförande.

Vi har tyvärr fortsatt som 2020, dvs inga möten har ägt rum, varken digitalt eller fysiskt, förrän kommitteen fick en ny ordförande.

Däremot har LN och AL fortsatt att dela de nyheter vi fått eller hittat från de olika klubbarna i distriktet, både på FB och Instagram. Det är dock lite tunnsått med information från klubbarna, men det som kommer in går också vidare ut.

LN har löpande uppdaterat hemsidan med uppgifter från de olika kommittéerna och styrelsen, till viss del tillsammans med Martin Gavelin som är administratör för hemsidan.

LN har lagt ut reportage och bilder från Ordförandekonferensen på Åland samt deltävlingar och Finalspel i UGF/Eckerölinjen Golf Tour på hemsidan.

AL har ansvarat för genomförandet av UGF/Eckerölinjen Golf Tour, som även den drabbades av ändringar och förseningar pga pandemin, men till slut ändå kunde genomföras, nästan som planerat.

Under hösten har vi haft ett möte på Johannesbergs GK den 11/11 där HS, LN och AL träffades och diskuterade framtiden och våra arbetsuppgifter. Bla skall vi bistå SM veckan 2022 med information och kommunikations hjälp. AL ingår redan i en idé grupp och HS kommer att ingå snarast.

Efter detta möta har LN börjat titta på en ny hemsida för UGF, den nuvarande är alldeles för ”statlig” eller hur man nu skall uttrycka det. Visst den måste kanske till viss del vara det, men förstasidan skall bli mer lätthanterlig och inbjudande till att läsa och scrolla sig vidare från. Därunder skall sedan den officiella informationen finns under respektive flikar. Detta arbete är inte gjort i en handvändning och LN kommer successivt att göra den klar och skicka ut för synpunkter.

PÅ Golftinget i november hade M&K en egen avdelning på eftermiddagen och där samlades några intresserade deltagare. Där kunde HS även rekrytera tre nya namn till kommitteen, Jonna Hallberg, Harry Nilsson och Johan Diadore som kommer att ingå och introduceras under 2022.

Anders Lindblad, ställföreträdande