Kommunikation / Marknad

--Kommunikation / Marknad
Kommunikation / Marknad 2022-10-23T09:15:09+00:00

Uppdaterad 2022-10-23

Kommittén för Kommunikation & Marknadsföring
Ulf Pettersson, Golfuppsala GK ordförande
Anders Lindblad, Hallstavik GK
Lennart Nyberg, Upsala GK
Harry Nilsson Johannesberg GK
Jonna Hallberg Vassunda GK
Johan Diadore Wattholma GK

Verksamhetsplanen 2022

Den är på gång

Verksamhetsberättelse 2021

Kommittén har bestått av Lena Lantz (LL) ordförande, samt Lennart Nyberg (LN) och Anders Lindblad (AL), samt från höstårsmötet Helen Schönbäck (HS) som ny ordförande.

Vi har tyvärr fortsatt som 2020, dvs inga möten har ägt rum, varken digitalt eller fysiskt, förrän kommitteen fick en ny ordförande.

Däremot har LN och AL fortsatt att dela de nyheter vi fått eller hittat från de olika klubbarna i distriktet, både på FB och Instagram. Det är dock lite tunnsått med information från klubbarna, men det som kommer in går också vidare ut.

LN har löpande uppdaterat hemsidan med uppgifter från de olika kommittéerna och styrelsen, till viss del tillsammans med Martin Gavelin som är administratör för hemsidan.

LN har lagt ut reportage och bilder från Ordförandekonferensen på Åland samt deltävlingar och Finalspel i UGF/Eckerölinjen Golf Tour på hemsidan.

AL har ansvarat för genomförandet av UGF/Eckerölinjen Golf Tour, som även den drabbades av ändringar och förseningar pga pandemin, men till slut ändå kunde genomföras, nästan som planerat.

Under hösten har vi haft ett möte på Johannesbergs GK den 11/11 där HS, LN och AL träffades och diskuterade framtiden och våra arbetsuppgifter. Bla skall vi bistå SM veckan 2022 med information och kommunikations hjälp. AL ingår redan i en idé grupp och HS kommer att ingå snarast.

Efter detta möta har LN börjat titta på en ny hemsida för UGF, den nuvarande är alldeles för ”statlig” eller hur man nu skall uttrycka det. Visst den måste kanske till viss del vara det, men förstasidan skall bli mer lätthanterlig och inbjudande till att läsa och scrolla sig vidare från. Därunder skall sedan den officiella informationen finns under respektive flikar. Detta arbete är inte gjort i en handvändning och LN kommer successivt att göra den klar och skicka ut för synpunkter.

PÅ Golftinget i november hade M&K en egen avdelning på eftermiddagen och där samlades några intresserade deltagare. Där kunde HS även rekrytera tre nya namn till kommitteen, Jonna Hallberg, Harry Nilsson och Johan Diadore som kommer att ingå och introduceras under 2022.

Anders Lindblad, ställföreträdande