Uppdaterad 2022-10-23

Kommittén för Kommunikation & Marknadsföring
Ulf Pettersson, Golfuppsala GK ordförande
Anders Lindblad, Hallstavik GK
Lennart Nyberg, Upsala GK
Anna Green, GolfUppsala

Löpande uppdateringarna på hemsidan, delat de nyheter och information som vi fått in från
distriktets klubbar på FB och Instagram, allt i enlighet med den Verksamhetsplan som antogs för 2022.
Det har också löpande lagts ut reportage från UGF/Eckerö Linjen Golf Tours kvalificeringsspel på de
olika banorna, samt även från Finalspelet på Ålands GK.
Parallellt med detta har Lennart arbetat med att ta fram en uppdaterad och moderniserad version av
UGF:s hemsida. Löpande utvärdering har skett och kommer att fortgå under 2023.
Kommittén har varit ansvarig för genomförandet av UGF/Eckerö Linjen Golf Tour, som tyvärr även i
år påverkades av både pandemi och en ovanligt sen vår, vilket gjorde att det inte gick att genomföra
tävlingen på det sätt som var tänkt och det påverkade även deltagarantalet negativt.
Kommittén har arbetat efter de riktlinjer som antogs i Verksamhetsplan för 2022 men kanske inte
nått riktigt lika långt som vi hoppats.

Anders Lindblad,
ställföreträdande

Verksamhetsplanen 2024

Verka för att marknadsföra golfens fördelar inom Uppland. Träning, tävling, golfturism, friskvård, fostrande, gemenskap, naturupplevelser i en prisvärd idrott.
Utveckla vidare UGF Eckerö Linjen Golf Tour.
Skapa ny ”scratch-tour” för Uppland och regionen.
Planera en damtour med flera deltävlingar.
Fortsätta förbättring och förändring av vår hemsida.
Kommunicera med klubbar och medlemmar via hemsidan och Facebook.
Inspirera till fler tävlingar under ”Tävlingsutbyte Uppland” genom annonsering på hemsidan.

/Ulf Pettersson

Verksamhetsberättelse 2023

Medlemmar:
Ulf Pettersson, Golfuppsala GK ordförande
Anders Lindblad, Hallstavik GK
Lennart Nyberg, Upsala GK
Anna Green, GolfUppsala

Gruppens största aktivitet, UGF / Eckerölinjen Golf Tour fick under säsongen ett verkligt genomslag.
Med 300 medverkande lag, vid sex deltävlingar fördelade över Uppland. Antalet lag per deltävling var
mellan 30 till 65. Vi tackar arrangerande klubbar för ett bra genomförande, Enköping, Uppsala,
Wattholma, Älvkarleby, GolfUppsala/Edenhof och Grönlund. Många lag tog sig vidare till finalen på
Ålands GK. En verkligt uppskattad resa med resa, mat, hotell och golfspel.
Under året har stora förändringar skett på vår hemsida. I samarbete med styrelsen och övriga
kommittéer har ny design skapats. Övriga digitala kanaler har också förändrats och de ska
harmonisera med och mellan varandra. Vi öppnar nu för marknadsföring av klubbtävlingar men bara
de som finns med i ”Tävlingsutbyte Uppland”.