Kommunikation / Marknad

--Kommunikation / Marknad
Kommunikation / Marknad 2017-11-08T22:54:36+00:00

På höstårsmötet 2016 beslutade UGF att inrätta en ny kommitté, Kommunikation och Marknadsföring.

Kommittén för Kommunikation & Marknadsföring
Ordförande Vakant
Anders Lindblad, Hallstavik GK
Anders Wasberg, Enköpings GK

Mål

Förbättra information och kommunikation mellan golfare, klubbar och distrikt.
Förmedla golf som en social sport för alla åldrar.
Genom ökad marknadsföring förbättra klubbarnas och distriktets ekonomi.

Aktiviteter:

  • Kontinuerligt bevaka och rapportera om golf i Uppland på UGFs hemsida och via Facebook.
  • Samarbeta och skapa nätverk med klubbarnas informations- och marknadsansvariga.
  • Initiera och samordna Golfens Dag på upplandsklubbarna den 20 maj 2017.
  • Utveckla samarbetet med länets turistorganisationer, media och researrangörer för att lyfta fram de goda möjligheterna för golfspel i Uppland.
  • Informera och påverka samhällsinstitutioner med ansvar för miljö, friskvård och hälsa för att påvisa golfens samhällsnytta.