Martin Söderberg
Ordförande
martin.soderberg@upplandsgolf.se
• Mobil 070-374 74 00
Stefan Bergström
Sekreterare
• Mobil 070-659 6008
Martin Gavelin
Ledamot
m.gavelin@gmail.com
• Mobil 070-3090247
Philip Morris
Ledamot
email: phil@philmorris.se

• Mobil 070-865 8402


Anna Green
Ledamot
email: anna@green.nu
• Mobil 070-738 1601

Björn Frånlund
Vice Ordförande
bjorn.franlund@gmail.com
• Mobil 072-372 9290


Jan Östman
Kassör : adjungerad till styrelsen
ekonomi@upplandsgolf.se
• Mobil 070-5922045