UGF Eckerölinjen Golf Tour 2024

Vi är helt övertygade att vi skall genomföra tävlingen även 2024. Några förändringar och förbättringar skall genomföras.

– Regler för hur prisutdelningarna och fördelningen av priserna, framförallt i kvaltävlingarna, men även på finalen. Följ rekommendationen från SGF.
– Val av tee enligt de rekommendationer som finns, tex H75 från främre/röd tee. I de fall orange tee finns, gäller motsvarande för damer 75+.
– Order of Merit ändras så att det blir 3 platser i vardera klassen, Mixed och Öppen
– Startavgiften höjs till 600:- med bibehållen fördelning 50/50 mellan klubb och UGF
– Marknadsför Golfutbyte Uppland på hemsidan för att öka intresset för dessa tävlingar
— Alla kvaltävlingar ingår i Tävlingsutbyte Uppland

Så här ser det preliminära programmet ut:

25 maj, lördag Wattholma GK
9 juni, söndag,  Enköpings GK
30 juni, söndag, Älvkarleby GK
7 juli, söndag, GolfUppsala Edenhof
18 juli, torsdag, Sigtuna GK
23 juli, tisdag, Grönlund GK
31 juli, onsdag, Upsala GK
25-26 augusti, söndag-måndag, finalspel på Slottsbanan Ålands GK

Marknad & kommunikations kommitten
Ulf P, Lennart N, Anna G och Anders L

Se inbjudan här: https://www.upplandsgolf.se/inbjudan-ugf-eckerolinjen-golf-tour/