UGF Eckerölinjen Golf Tour 2024

Vi är helt övertygade att vi skall genomföra tävlingen även 2024. Några förändringar och förbättringar skall genomföras.

– Regler för hur prisutdelningarna och fördelningen av priserna, framförallt i kvaltävlingarna, men även på finalen. Följ rekommendationen från SGF.
– Val av tee enligt de rekommendationer som finns, tex H75 från främre/röd tee. I de fall orange tee finns, gäller motsvarande för damer 75+.
– Order of Merit ändras så att det blir 3 platser i vardera klassen, Mixed och Öppen
– Startavgiften höjs till 600:- med bibehållen fördelning 50/50 mellan klubb och UGF
– Marknadsför Golfutbyte Uppland på hemsidan för att öka intresset för dessa tävlingar
— Alla kvaltävlingar ingår i Tävlingsutbyte Uppland

Så här ser det preliminära programmet ut:

Lördag 25 maj, Wattholma GK,  Resultat Wattholma
Söndag 9 juni, Enköpings GK,    Resultat Enköping
Söndag 30 juni, Älvkarleby GK,  Anmälan Älvkarleby
Söndag 7 juli, GolfUppsala Edenhof,  Anmälan Edenhof
Torsdag 18 juli, Sigtuna GK,        Anmälan Sigtuna
Tisdag 23 juli, Grönlund GK,      Anmälan Grönlund
Onsdag 31 juli, Upsala GK,          Anmälan Upsala

25-26 augusti, söndag-måndag, finalspel på Slottsbanan Ålands GK

Marknad & kommunikations kommitten
Ulf P, Lennart N, Anna G och Anders L

Se inbjudan här: https://www.upplandsgolf.se/inbjudan-ugf-eckerolinjen-golf-tour/

Tävlingsbestämmelser 2024 som pdf-fil

UGF EL GT Tävlingsbestämmelser (1)