Bana / Miljö

--Bana / Miljö
Bana / Miljö 2018-04-16T13:16:09+00:00

Sidan uppdaterad 2018-04-16

Ban- och miljökommitté:
Ordförande: Bo Thyselius, Öregrunds GK och UGFs styrelse
Leif Paulsson, Upsala GK
Tomas Jansson, Vassunda GK

Ur verksamhetsplanen 2018

Mål

  • Öka intresset för miljöarbete på distriktets klubbar
  • Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar
  • Öka banpersonalens kompetens, speciellt om IPM (integrerat växtskydd)

Aktiviteter

  • Informera klubbarna om miljöcertifiering enligt GEO-standard (Golf Environment Organisation) samt ge stöd till klubbar som vill genomföra en sådan certifiering.
  • Genomföra ERFA-möten och utbildning för banpersonal och förtroendevalda i samarbete med ban- och klubbkonsulenterna.
  • Uppföljning av klubbarnas miljöarbete.
  • Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav

 

EU-direktivet om integrerat växtskydd gäller sedan 2 januari 2015. Hämta dokumentet här.

Ett omfattande forskningsarbete för att möta samhällets krav pågår bl.a. genom Sterf.

Läs på golf.se om Systematiskt arbetsmiljöarbete.