Bana / Miljö

--Bana / Miljö
Bana / Miljö 2020-02-03T18:39:35+00:00

Sidan uppdaterad 2020-02-03

Ledamöter:

Kommittéordförande, Olle Rosenberg
Bo Thyselius
Thomas Jansson
Leif Paulsson

Mål

  • Utveckla miljö- och naturvårdsarbete på distriktets klubbar
  • Minst fem klubbar ska ha registrerats sig i GEO och påbörjat/slutfört certifieringen
  • Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar
  • Öka banpersonalens kompetens

Aktiviteter

SGF har som mål att 100 klubbar ska ha GEO-certifiering år 2020. Ambitionen för UGF är att alla klubbar ska komma igång med ett strukturerat miljöarbete och att det ska leda till GEO-certifiering.

  •  Informera klubbarna om miljöcertifiering enligt GEO-standard (Golf Environment Organisation)
    samt ge stöd till klubbar som vill genomföra en sådan certifiering.
  • Genomföra ERFA-möten och utbildning för banpersonal och förtroendevalda i samarbete med ban- och klubbkonsulenterna.
  • Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav

EU-direktivet om integrerat växtskydd gäller sedan 2 januari 2015. Hämta dokumentet här.

Ett omfattande forskningsarbete för att möta samhällets krav pågår bl.a. genom Sterf.

Läs på golf.se om Systematiskt arbetsmiljöarbete.