Bana / Miljö

--Bana / Miljö
Bana / Miljö 2017-08-19T16:53:36+00:00

 

Ban- och miljökommitté:
Ordförande: Bo Thyselius, Öregrunds GK och UGFs styrelse
Leif Paulsson, Upsala GK
Tomas Jansson, Vassunda GK

Mål

  • Öka intresset för miljöarbete på distriktets klubbar
  • Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar
  • Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav
  • Öka banpersonalens kompetens, speciellt om IPM (integrerat växtskydd)

Aktiviteter

  • Tillsammans med ban- och klubbkonsulenterna genomföra ERFA-möten och utbildning för banpersonal och förtroendevalda
  • Stödja klubbar som ännu inte har miljödiplom att nå ett sådant
  • Uppföljning av de klubbar som innehar miljödiplom
  • Informera klubbarna om miljöcertifiering enligt GEO-standard (Golf Environment Organisation) samt ge stöd till klubbar som vill genomföra en sådan certifiering.

EU-direktivet om integretat växtskydd gäller sedan 2 januari 2015. Hämta dokumentet här.

Ett omfattande forskningsarbete för att möta de nya kraven pågår bl.a. genom Sterf.