UGF & EL Golf Tour 2022

---UGF & EL Golf Tour 2022
UGF & EL Golf Tour 2022 2022-04-06T10:00:55+00:00

UGF/Eckerölinjen Golf Tour 2022

Hej

Vi upprepar förra årets tävling, men nu med lite bättre framförhållning. Det blev ju sent förra året med informationen eftersom pandemin fortfarande rasade som värst och restriktionerna gjorde att vi inte fick tävla när vi ville. Trots detta så blev det en tävling och vinnarna från kvaltävlingarna fick åka till Åland och även spela finalen på Slottsbanan på Ålands GK. Efter en otroligt jämn tävling så stod till slut paret Matz Sundelin/Henrik Ringefors Hedblom som segrare på 65 nettoslag.

Vinnarna får en vistelse på Montado Hotel & Golf Resort i Portugal, men som flera deltagare sade, resan till Åland med mat och övernattning på Park Alandia var en fantastisk vinst redan.

Ni som vill ta chansen i år får chansen vid sex olika tillfällen att försöka kvalificera er. Man behöver alltså inte bara spela på hemmaklubben, utan kan deltaga i alla kvaltävlingarna. Vi spelar enligt nedan:

Kvaltävlingar:

Vassunda GK 14 maj         Anmälan till tävling

Hallstavik GK 21 maj        Anmälan till tävling

Wattholma GK 26 maj      Anmälan till tävling

Upsala GK 29 maj             Anmälan till tävling

Golf Uppsala Edenhof 5 juni     Anmälan till tävling

Burvik GK 12 juni              Anmälan till tävling

Final:

Åland Nya Slottsbanan  21-22 augusti

Finalresan blir 21-22 augusti med Eckerölinjen till Åland, boende med middag på Park Alandia och finalspel på måndagen innan båten går tillbaka på kvällen.

Och som sagt, vi spelar om 5 nätter med frukost och fyra golfrundor för två personer i delat dubbelrum på Montado Hotel & Golf Resort!

Välkommen med din anmälan till resp kvaltävling, det är begränsat deltagarantal på varje klubb, så vänta inte för länge.

Fullständiga tävlingsvillkor, se längre ner på sidan

Upplands Golfförbund        Eckerölinjen  Montado Hotel & Golf Resort


Segrare 2021


Tävlingsvillkor för UGF Eckerölinjen Golf Tour 2022

Ladda ner pdf-fil: UGF Eckerölingen Golf Tour 2022

1      Allmänt

UGF Eckerölinjen Golf Tour är en distriktsomfattande fyrbolltävling om spelas på ett flertal banor i Upplands golfdistrikt med kvaltävlingar under maj och juni 2022. Bästa par från resp kvaltävling i resp klass, vinner plats i finaltävlingen som spelas den 21–22 augusti 2022 på Ålands Golfklubb.

Förutom nedanstående tävlingsvillkor genomförs tävlingen enligt de gällande publikationerna av:

 • Regler för golfspel
 • Spel- och tävlingshandboken 1–3
 • SGF:s Regelkort
 • Kompletterande lokala regler
 • Dessa är de viktigaste förändringarna i de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren.
  • Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.
 • Riktlinjer för tävlingsverksamhet SGF/RF/FHM
  • Dessa riktlinjer gäller under förutsättning att inga skärpta restriktioner gäller för den region där tävlingen spelas.
  • Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.
 • Samt för eventuell reservation för Covid-19 regler på Åland och i Portugal

Brott mot tävlingsvillkoren kan medföra diskvalifikation.

2      Deltagande arrangörsklubbar av kvaltävling

Följande klubbar inom Upplands Golfdistrikt arrangerar kvaltävling. Vassunda GK 14 maj, Hallstavik GK 21 maj, Wattholma GK 26 maj, Upsala GK 29 maj, Golf Uppsala Edenhof 5 juni och Burvik GK 12 juni.

Deltagande par kan spela flera kvaltävlingar för att öka sina finalchanser.

UGF skapar varje kvaltävling i UGFs klubb i GIT tävling och inloggningslänk skickas till arrangörsklubb före den 1/4.

3      Deltagare

3.1     Ålder

Deltagare måste vara född 2001 eller tidigare.

3.2     Spelarkategorier

Tävlingen är öppen för alla tävlingskategorier (AM, PGA, NA och REAM).

3.3     Handicap

Tävlingshandicap krävs för att ta del av prisbordet.

3.3.1     HANDICAPGRÄNS

Högsta tillåtna handicap för deltagande är 54. Dock spelar spelare med hcp högre än 36,0 på ett SHCP som motsvarar hcp 36,0.

3.4     Medlemskap

En deltagare måste vara medlem (ej passiv) i en svensk golfklubb, som har medlemskap i SGF/UGF (M) eller association (A) ansluten till SGF/UGF.

3.5      KLASSER

Tävlingen spelas i två klasser, mixed och öppen klass.

4      Anmälan och återbud

4.1     Anmälan

Anmälan görs via resp. arrangörsklubbs tävling i Min Golf. Se anmälningstiden för resp arrangörsklubb.

Spelaren ansvarar för att hans/hennes handicap är korrekt vid anmälningstidens utgång.

4.1.1      Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 450 kr per par. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan i Min Golf alt vid ankomstanmälan på tävlingsdagen. Av anmälningsavgiften tillfaller 225 kr arrangörsklubben för lokalt prisbord. Resterande belopp täcker finalspelets prisbord samt tävlingens övriga kostnader och betalas in till UGF efter tävlingen.

4.1.2      Återbetalning av anmälningsavgift

Återbetalning av anmälningsavgiften görs i följande fall:

 • Anmälda par som gör avanmälan före anmälningstidens utgång
 • Uttagna par som lämnar återbud mot uppvisande av läkarintyg eller som har annat godtagbart skäl
 • Uttagna par med tillstånd att framföra transportmedel där arrangörsklubben inte kan tillhandahålla transportmedel eller där tävlingsledningen bedömer att banan inte klarar att transportmedel används
 • Par som blir placerade på reservlista och som inte erbjuds plats i tävlingen
 • Par som blir placerade på reservlista och som lämnar återbud innan de erbjuds plats i tävlingen
 • Deltagare i tävling som inte kan genomföras över minst 9 hål (= resultat kan inte fastställas och tävlingen annulleras)

4.1.3      Tävlingsgreenfee

Ev tävlingsgreenfee bestäms av resp arrangörsklubb men rekommenderas till 50% av normal helggreenfee.

4.1.4      Avanmälan

Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång.

Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om ett anmält par inte avser att delta. Saknas då betald anmälningsavgift och inte giltigt skäl finns enligt 2.1.2 faktureras anmälningsavgiften av arrangörsklubben.

4.1.5     Efteranmälan och överlåtelse

Efteranmälan efter anmälningstidens utgång är ej möjlig.

4.1.6      Överanmälan

Vid överanmälan sker uttagningen via anmälningstid.

5      Spelform

5.1     Spelform

Spelformen är fyrboll slaggolf med 10% shcp-reduktion. Tävlingen spelas över 18 hål.

En tävling måste omfatta minst en rond över 9 hål för att ett resultat ska fastställas, i annat fall annulleras tävlingen.

5.2     Startfält

Maximalt antal deltagande par är 50 par per spelplats.

5.3     Startordning och starttid

Det är valfritt om arrangörsklubben vill använda sig av löpande start eller Shotgunstart. Starttiden är valfri för varje arrangörsklubb.

5.4     Tee

Samtliga par spelar från ordinarie herr, resp dam tee oavsett ålder.

Nedan totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72. Vid annat par bör tävlingsledningen göra rimliga längdkorrigeringar vid val av tee.

 • Damtee: Max 4800 meter.
 • Herrtee: 5400–5800 meter.

5.5     Särskiljning vid lika resultat

Särskiljning vid lika resultat sker enligt nedanstående.

 1. Spelhcp-metoden
 2. Matematiska metoden
 3. Lottning

6      Lokala regler

Tävlingen spelas enlig följande lokala regler:

 • De lokala regler som finns angivna på SGF:s Regelkort.
 • De kompletterande lokala regler som tävlingsledningen på varje spelplats fastställer.

I de fall den lokala regeln om alternativ till slag och distans för förlorad boll eller out of bounds normalt förekommer på aktuell bana, gäller denna lokala regel inte under tävlingen.

7      Priser

7.1     Första pris i kvaltävling

Pris till bästa par i varje klass vid resp kvaltävling är plats i finaltävlingen som spelas på Ålands Golfklubb den 21–22 augusti.

Vid fler än 30 startande par i en klass får både ettan och tvåan plats i finaltävlingen.

Vid färre an 10 startande par i en klass, slås klasserna ihop till en öppen klass

7.2     Övriga priser

Exakt prisbord fastställs vid anmälningstidens utgång och baseras på antal startande. Riktlinjer för prisbordets värde är (utöver förstapriser) enligt SGF:s rekommendationer.

8      Finaltävling

8.1     Allmänt

Om det kvalificerade paret inte kan deltaga i finalen, går budet till tvåan i den klassen. Inget utbyte av partner tillåts.

8.2     Finaltävling

Vid finaltävlingen tillämpas samma spelform som under kvaltävlingen.

8.3     Prisbord

Första pris i finaltävlingen är en vistelse på Montado Golf Resort i Portugal. 5 nätter med frukost och 4 golfrundor för två personer i delat dubbelrum. Flyg och transfer tillkommer. Ev. vinstskatt betalas av vinnarna. Prisbordet följer de gällande amatörbestämmelserna.

Övriga priser i finalen sker i samarbete med Eckerölinjen och välkända golfleverantörer.

9      Kontaktpersoner och tävlingsansvariga

Hans Andersson – Ordförande UGF, hasse.anderssson@upplandsgolf.se

Helen Schönbäck – Ordförande UGFs Marknad och kommunikationskommitté, helen.schonback@upplandsgolf.se

Anders Lindblad – UGFs Marknad och kommunikationskommitté, anders.lindblad@upplandsgolf.se