Halv greenfee vid förbundstävlingar

--Halv greenfee vid förbundstävlingar
Halv greenfee vid förbundstävlingar 2021-02-11T18:52:15+00:00

När en klubb arrangerar tävlingar stängs anläggningen för medlemmarnas spel. Detta påverkar många klubbars vilja och möjligheter att åta sig de för golfidrotten så viktiga scratchtävlingarna –  såväl förbundstävlingar som andra.

Klubbarna i Uppland värnar golfen som tävlingsidrott och erbjuder därför halv greenfee till medlemmar i uppländska golfklubbar, vars hemmabana är avstängd för förbundstävlingar samt av UGF utvalda tävlingar.

Tävlingarna ska ingå i UGFs tävlingsprogram och vara markerade med *.
Tidsbokning krävs minst 24 timmar innan och klubben ska kontaktas i samband med att tid bokas. Besök ska föranmälas för att överenskommelsen ska gälla.

Obs att distriktets seriespel ej ingår.

Samtliga klubbar inom UGF ingår i detta samarbete.