När en klubb arrangerar tävlingar stängs anläggningen för medlemmarnas spel. Detta påverkar många klubbars vilja och möjligheter att åta sig de för golfidrotten så viktiga scratchtävlingarna –  såväl förbundstävlingar som andra.

Klubbarna i Uppland värnar golfen som tävlingsidrott och erbjuder därför halv greenfee till medlemmar i uppländska golfklubbar, vars hemmabana är avstängd för scratchtävling.

Tävlingarna ska ingå i UGFs tävlingsprogram och vara markerade med *.

Obs att distriktets seriespel ej ingår.

Samtliga klubbar inom UGF ingår i detta samarbete.