Talang- & elitgruppen

---Talang- & elitgruppen
Talang- & elitgruppen 2018-11-20T16:37:39+00:00

Talang- och elitgruppen 2018

Programmet för i år är i stort sett spikat, endast några få detaljer kvarstår att planera in.

Tanken med verksamheten i Elit & Talanggruppen är givetvis att spelarna från hela distriktet skall få bra träning och bra möjligheter till sparring under hela året.
Fysträningen kommer även framöver att finnas med på samtliga träffar, då det är ett område som många av spelarna behöver lite hjälp med.

Anmälan och uttagning
Tränarna i verksamheten har tagit ut de spelare som ingår i Elit & Talanggruppen. Några fler kommer att erbjudas plats. Klubbarna i distriktet är varmt välkomna att skicka namnförslag på spelare som man skulle vilja ha med i verksamheten.

Tränare
De tränare som kommer att vara inblandade under året är:

Fredrik Hedlund – GolfUppsala/Golfgymnasiet NIU Uppsala
Johan Malmsten – Älvkarleby GK
Magnus Lager – Fystränare Golfgymnasiet NIU Uppsala
Ronnie Andersson – RIG Uppsala
Martin Pettersson – RIG Uppsala
Andreas Högberg – Upsala GK

Elitgruppen

Talanggruppen

Program

Veckodag Datum Kl. Plats Ledare
Lördag    21 april      09:00-16:00  Söderby Fredrik Hedlund & Johan Malmsten
Referat från 21 april
Torsdag    10 maj        09:00-16:00  Söderby Fredrik Hedlund & Johan Malmsten
Minnesanteckningar från 10 maj
Torsdag  14 juni        09:00-16:00   TBA Ronnie Andersson m. fl.
Referat på Facebook
Torsdag  12 juli        09:00-16:00  TBA Martin Pettersson m. fl.
Lör-sön  11-12 aug      2-dagars      Upsala GK Tema Tävlingsförberedelser på lördag, DM 36 på söndag
Läs Johan Malmstens Minnesanteckningar från träffen den 11 augusti 
Fredag    28 sept      09:00-16:00  TBA TBA
Söndag    14 okt    09:00-16:00    TBA TBA
Söndag    18 nov  09:00-16:00 TBA TBA

De tre träffarna i juni-augusti ingår i Collegespelarna program.

Rapport från 10 november

Kostnad
Träningsavgiften för deltagarna i Elit & Talanggruppen är 2000 kr per år. UGF skickar en faktura till den anmälda spelaren. Träningsavgiften inkluderar, utöver all träning och föreläsningar, även luncherna på varje träff.

Väldigt många klubbar är med och stöttar sina spelare och tar hela eller delar av denna träningsavgift. Det är dock upp till spelarna att prata med hemmaklubben.

Collegespelare
Några av våra tidigare deltagare i Elit & Talanggruppen har dragit vidare till College och kan inte delta på hela årets verksamhet. Vi vill däremot gärna ha med er och har satt ihop ett program för er. De tre träffarna under sommaren, juni-augusti i programmet ovan är de träffar som ni bör kunna vara med på. Träningsavgiften för detta upplägg för Collegegänget är 1000 kr.

/Fredrik

Fredrik Hedlund
Club Professional GolfUppsala
Golfgymnasiet NIU Uppsala
Söderby 018-430 1970 / Edenhof 018-33 41 85
Mob 070-658 31 51
epost: fredrik.hedlund@soderbygolf.se

Fysträning 2018-05-10