Junior / Elit

--Junior / Elit
Junior / Elit 2019-03-20T16:55:11+00:00

Kommitté 2019

Kommittéordförande, Henrik Nilsson

Uppdaterad 2019-03-20

Mål

Arbeta för att skapa en idrottslig utveckling för vår bredd och elit, samt stimulera, stödja och komplettera klubbarna i deras arbete med juniorer och elit.

Aktiviteter

Stimulera breddgolf på junior och ungdomssidan genom nedan angivna aktiviteter:

  • Rajder Kopp
  • Tjejläger / Tjejdagar
  • Talang och elitutveckling med särskilda aktiviteter för uttagna spelare
  • Ansvara för Upplands Juniortour
  • Samverka med Golfgymnasiet i Uppsala vid vissa aktiviteter
  • Utbilda juniorledare i GL1 och stimulera till vidareutbildning i GL2
  • Delta i SGF Super Camp med spelare och ledare
  • Anordna och delta i distriktsmatcher
  • Anordna inspirationsdagar för inbjudna klubbar i distriktet
  • Anordna UGF Summercamp