Junior / Elit

--Junior / Elit
Junior / Elit 2018-05-16T22:40:04+00:00

Kommitté 2018
Henrik Nilsson, ordf., Upsala GK
Bosse Holmström, Upsala GK
Niklas Lithander, Roslagens GK
Fredrik Hedlund, GolfUppsala
Marie Lundvall, Älvkarleby GK
Mathias Lundvall, Älvkarleby GK

Ur verksamhetsplanen 2018

Mål

 • Arbeta för att skapa en idrottslig utveckling för vår bredd och elit, samt stimulera, stödja och komplettera klubbarna i deras arbete med juniorer och elit.

Aktiviteter

 • Skapa ett ungdomsforum för ungdomsledare och instruktörer för inspiration och idéutbyte. I februari bjuds juniorledare och tränare in till ett ungdomsforum.
 • Stimulera breddgolf på ungdomssidan
 • Rajder Kopp
 • Tjejläger / Tjejdagar
 • Talang/elitutveckling med särskilda aktiviteter för uttagna spelare
 • Ansvara för Upplands Juniortour
 • Samverka med Golfgymnasiet i Uppsala vid vissa aktiviteter
 • Utbilda juniorledare
 • Delta i SGF Super Camp med spelare och ledare
 • Skapa ett forum för ungdomsledare och instruktörer för inspiration och idéutbyte
 • Anordna och delta i distriktsmatcher
 • Verka för fler scratchtävlingar i distriktet
 • Anordna inspirationsdagar för inbjudna klubbar i distriktet
 • Anordna Summer Golf Camp