Junior / Elit

--Junior / Elit
Junior / Elit 2020-03-02T11:09:55+00:00

Kommitté 2020

Micke Svensson, Kommittéordförande
Fredrik Hedlund (Summer camp, Talang och Elit träningarna)
Mia Roos (Tjej ansvarig)
Niklas Lithander (Raider Kopp)
Jakob Remon (Distrikts lagen)
Christofer Kohn (Upplands Juniortour)
Thomas Qvarström (Upplands Juniortour)
Bosse Holmström

Uppdaterad 2020-03-02

Mål

Arbeta för att skapa en idrottslig utveckling för vår bredd och elit, samt stimulera, stödja och komplettera klubbarna i deras arbete med juniorer och elit.

Aktiviteter

Stimulera breddgolf på junior och ungdomssidan genom nedan angivna aktiviteter:

  • Rajder Kopp
  • Tjejläger / Tjejdagar
  • Talang och elitutveckling med särskilda aktiviteter för uttagna spelare
  • Ansvara för Upplands Juniortour
  • Samverka med Golfgymnasiet i Uppsala vid vissa aktiviteter
  • Utbilda juniorledare i GL1 och stimulera till vidareutbildning i GL2
  • Delta i SGF Super Camp med spelare och ledare
  • Anordna och delta i distriktsmatcher
  • Anordna inspirationsdagar för inbjudna klubbar i distriktet
  • Anordna UGF Summercamp