Kommitté 2022

Anders Strand, Kommittéordförande
Fredrik Hedlund (Summer camp, Talang och Elit träningarna)
Anders Strand (Summer camp, Raider Kopp)
Ida Boosson (Upplands Tjejer)
Therese Larsson  (Upplands Tjejer)
Niklas Lithander (Raider Kopp)
Jakob Remon (Distrikts lagen)
Christofer Kohn (Upplands Juniortour)
Thomas Qvarström (Upplands Juniortour)
Bosse Holmström

Uppdaterad 2022-02-22

Mål
• Arbeta för att skapa en idrottslig utveckling för junior, bredd och elit.
• Öka tävlingssamarbetet inom distriktet i samarbete med Marknadskommittén.
• Stimulera distriktets klubbar att arrangera scratchtävlingar.

Uppdrag
• Tävlingskommittén organiserar distriktets tävlingar och samlar klubbarnas TK-ordförande till gemensam planering.
• TK samarbetar och stöder seniorkommittén ii tävlingsfrågor.
• TK framställer och distribuerar distriktets gemensamma tävlingskalender.
• Ordförande i TK representerar distriktet i SGFs idrottskonferenser.

Aktiviteter
• Arrangera Distriktsmästerskap: Individuellt och lag H, D, D-21, H-21, D22, D50, H22, H40 och H50
• Arrangera seriespel för D22, D50, H22, H40 och H50.
• Organisera TU-utbyte Uppland med två syften.
1. Deltagande klubbar kan erbjuda medlemmar och gäster, som inte vill tävla, fler tävlingsfria helger.
2. Deltagande klubbars medlemmar, som älskar att tävla, kan erbjudas ett rikt och utökat utbud av hcp-tävlingar på många olika banor företrädesvis singeltävlingar.

• Utbildning av tävlingsledare samt regelkunskap
1. Grundkurs som ger grundläggande kunskaper, med inriktning mot klubbdomare och tävlingsledare.
2. Fortsättningskurs som syftar till rekrytering av distriktsdomare och tävlingsledare på högre nivå.
3. Utbildning i administrativ hantering av tävlingar.
4. Specialanpassade kurser efter klubbens önskemål.

• Junior- och ungdomsaktiviteter
o Raider Kopp
o Upplandsjunior tour
o Summer Camp
TK-ordörande har också ett övergripande ansvar för tävlingar som redovisas under övriga kommittéer