UGFs introduktionskort

--UGFs introduktionskort
UGFs introduktionskort 2017-02-13T22:16:22+00:00

Syftet med Introduktionskort är att öka erfarenhetsutbytet mellan distrikt och klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet. Den klubb kortinnehavaren avser att besöka ska kontaktas i samband med att tid bokas! Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt spel. Generellt gäller att inga innehavare av Introduktionskort utfärdade av SGF, PGA, SGA eller GAF tilldelas distriktskort. UGFs policy för nyttjande av korten överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010.


Introduktionskort för ledare på distriktsnivå s.k. UGF-kort:

Ett personligt kort, som får användas vid minst ett tillfälle per år och klubb inom distriktet. Kortet gäller på samtliga klubbar/anläggningar inom distriktet eftersom innehavarna har uppdrag att arbeta för samtliga anläggningar i distriktet.

Kortet tilldelas:
• Ledamöter i distriktsstyrelse
• Ledamöter i kommittéer, utsedda av distriktet
• Valberedning
• Banvärderare
• Distriktsdomare
• Innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld (livslångt)
• Innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver (under 5 år)
• Föregående års distriktsmästare individuellt (under ett år)


Inga fysiska kort utdelas utan kortinnehavare finns förtecknade i listan nedan.

Namn Klubb Golf-id Roll
Anders LarssonVassunda Golfklubb460715-027Seniorkommittén
Anders LeviGolfUppsala650420-001Distriktsdomare
Anders LindbladHallstavik Golfklubb460207-019Kommunikation&Marknadsföring
Annelie HolgerssonRoslagens Golfklubb Norrtälje560411-028Distriktsmästare
Arne WåhlstedtEnköpings Golfklubb510228-022Guldmärke
Björn FrånlundÖrbyhus Golfklubb540219-023Seniorkommittén
Bo ThyseliusÖregrunds Golfklubb450524-017Bana/Miljö-kommittén
Bo-Arne KarlssonGolfUppsala460529-041Distriktsmästare
Bosse HolmströmUpsala Golfklubb621202-014Junior/Elit-kommittén
Carlotto PerssonSigtuna Golfklubb401206-016Fotograf
Christer SchenholmUpsala Golfklubb501117-013Valberedning
Fredrik HedlundGolfUppsala760329-023Junior/Elit-kommittén
Gunnar TallnäsEnköpings Golfklubb360305-011Seniorkommittén
Hans AnderssonArlandastad Golfklubb530819-022Styrelseledamot
Henrik NilssonUpsala Golfklubb701101-030Junior/Elit-kommittén
Håkan StarkUpsala Golfklubb581106-022Distriktsmästare
Isa-Belle LindbladHallstaviks Golfklubb550613-011Styrelseledamot
Jan E NybergEnköpings Golfklubb370225-012Guldmärke
Jan-Olov ÖstmanUpsala Golfklubb480713-035Kassör
Johan ErnebergÖrbyhus Golfklubb860919-025Distriktsmästare
Johanna BabraUpsala Golfklubb870723-014Distriktsmästare
Jonas AntoniGolfUppsala750819-016Distriksdomare
Jonathan SundqvistOlandsbygdens Golfklubb960914-009Distriktsmästare
Kenneth TurbanGolfUppsala500710-018Valberedning
Klas GustafssonBurviks Golfklubb390527-016Distriksdomare
Lars EkÖregrunds Golfklubb560304-019Distriktsmästare
Lars HolmbergGolfUppsala560209-013Distriksdomare
Lars LennmarkerAlmunge Golfklubb370612-019Guldmärke
Lars-Erik FrodeliusSigtuna Golfklubb370324-022Distriktsmästare
Leif BjörlingSigtuna Golfklubb401417-017Silvermärke
Leif PaulssonUpsala Golfklubb680504-033Bana/Miljö-kommittén
Lennart NybergUpsala Golfklubb491115-023Kommunikation&Marknadsföring
Lennart OdebladUpsala Golfklubb590531-013Distriksdomare
Marie LundvallÄlvkarleby Golfklubb681121-015Junior/Elit-kommittén
Martin GavelinEnköpings Golfklubb751119-026Styrelseledamot
Mathias LundvallÄlvkarleby Golfklubb710115-019Junior/Elit-kommittén
Mats RemonUpsala Golfklubb640928-014Guldmärke
Maud LindhUpsala Golfklubb470422-029Distriktsmästare
Mikael NilssonOlandsbygdens Golfklubb721025-036Distriksdomare
Owe LöfqvistOlandsbygdens Golfklubb480520-029Silvermärke
Pierre RoosUpsala Golfklubb740701-028Distriktsmästare
Ragnar GedeborgSigtuna Golfklubb370919-011Distriksdomare
Ragnar HedeniusArlandastad Golfklubb310619-006Guldmärke
Ragni KaihedenEnköpings Golfklubb490414-023Seniorkommittén
Ronnie EkströmRoslagens Golfklubb710821-037Handigolf
Sone KällGolfUppsala410903-021Distriktsmästare
Stefan StåhlArlandastad Golfklubb670530-033Styrelseledamot
Svante AnderssonÄlvkarleby Golfklubb500923-020Distriksdomare
Sören OhlssonÖregrunds Golfklubb411006-020Silvermärke
Thomas ErlandssonUpsala Golfklubb500202-029Distriksdomare
Tomas JanssonVassunda Golfklubb700402-033Bana/Miljö-kommittén
Urban LinuzonVäddö Golfklubb470706-016Silvermärke
Viktor JensenFriiberghs Golfklubb930802-018Distriktsmästare