UGFs introduktionskort

--UGFs introduktionskort
UGFs introduktionskort 2017-02-13T22:16:22+00:00

Syftet med Introduktionskort är att öka erfarenhetsutbytet mellan distrikt och klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet. Den klubb kortinnehavaren avser att besöka ska kontaktas i samband med att tid bokas! Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt spel. Generellt gäller att inga innehavare av Introduktionskort utfärdade av SGF, PGA, SGA eller GAF tilldelas distriktskort. UGFs policy för nyttjande av korten överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010.


Introduktionskort för ledare på distriktsnivå s.k. UGF-kort:

Ett personligt kort, som får användas vid minst ett tillfälle per år och klubb inom distriktet. Kortet gäller på samtliga klubbar/anläggningar inom distriktet eftersom innehavarna har uppdrag att arbeta för samtliga anläggningar i distriktet.

Kortet tilldelas:
• Ledamöter i distriktsstyrelse
• Ledamöter i kommittéer, utsedda av distriktet
• Valberedning
• Banvärderare
• Distriktsdomare
• Innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld (livslångt)
• Innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver (under 5 år)
• Föregående års distriktsmästare individuellt (under ett år)


Inga fysiska kort utdelas utan kortinnehavare finns förtecknade i listan nedan.

Namn Klubb Golf-id Roll
Anders LarssonUpsala Golfklubb460715-027Seniorkommittén
Anders LeviGolfUppsala650420-001Distriktsdomare
Anders LindbladHallstavik Golfklubb460207-019Kommunikation&Marknadsföring
Anders LundbergVassunda Golfklubb491213-016Distriktsmästare
Arne WåhlstedtEnköpings Golfklubb510228-022Guldmärke
Björn HanbergWattholma Golfklubb490327-031Seniorkommittén
Bo ThyseliusÖregrunds Golfklubb450524-017Bana/Miljö-kommittén
Bosse HolmströmUpsala Golfklubb621202-014Junior/Elit-kommittén
Camilla HemmälinÖregrunds Golfklubb590607-018Distriktsmästare
Carlotto PerssonSigtuna Golfklubb401206-016Fotograf
Christer BärlundÄlvkarleby Golfklubb560217-034Distriktsdomare
Christer SchenholmUpsala Golfklubb501117-013Valberedning
Fredrik HedlundGolfUppsala760329-023Junior/Elit-kommittén
Fredrik Lindgren900507-016900507-016Distriktsmästare
Gunnar TallnäsEnköpings Golfklubb360305-011Seniorkommittén
Hans AnderssonArlandastad Golfklubb530819-022Styrelseledamot
Hugo EricsonDistriktsmästare021024-011Distriktsmästare
Isa-Belle LindbladHallstavik Golfklubb550613-011Valberedning
Jan E NybergEnköpings Golfklubb370225-012Guldmärke
Jan-Olov ÖstmanUpsala Golfklubb480713-035Kassör
Jonas AntoniGolfUppsala750819-016Distriksdomare
Kenneth TurbanGolfUppsala500710-018Valberedning
Klas GustafssonBurviks Golfklubb390527-016Distriksdomare
Lars HolmbergGolfUppsala560209-013Distriksdomare
Lars LennmarkerAlmunge Golfklubb370612-019Guldmärke
Leif BjörlingSigtuna Golfklubb400401-017Distriktsmästare
Leif BjörlingSigtuna Golfklubb401417-017Silvermärke
Leif PaulssonUpsala Golfklubb680504-033Bana/Miljö-kommittén
Lennart NybergUpsala Golfklubb491115-023Kommunikation&Marknadsföring
Maria LibergMaria Liberg660223-033Distriktsmästare
Martin GavelinEnköpings Golfklubb751119-026Styrelseledamot
Martin SöderbergUpsala Golfklubb570202-019Distriktsmästare
Mats JäverlindSigtuna Golfklubb650919-014Distriktsmästare
Maud LindhUpsala Golfklubb470422-029Valberedning
Mikael NilssonOlandsbygdens Golfklubb721025-036Distriksdomare
Mikael SvenssonUpsala Golfklubb690206-022Styrelseledamot
Mårten EkerDistriktsmästare790808-010Distriktsmästare
Olle RosenbergWattholma Golfklubb690606-054Styrelseledamot
Owe LöfqvistOlandsbygdens Golfklubb480520-029Silvermärke
Ragnar GedeborgSigtuna Golfklubb370919-011Distriksdomare
Ragnar HedeniusArlandastad Golfklubb310619-006Guldmärke
Ragni KaihedenEnköpings Golfklubb490414-023Seniorkommittén
Reidar AnderssonGolfUppsala440526-025Guldmärke
Rune BerglundÖregrunds Golfklubb370724-009Distriktsmästare
Stefan BergströmUpsala Golfklubb530129-001Distriktsdomare
Stefan StåhlArlandastad Golfklubb670530-033Styrelseledamot
Svante AnderssonÄlvkarleby Golfklubb500923-020Distriksdomare
Sören OhlssonÖregrunds Golfklubb411006-020Seniorkommittén
Thomas ErlandssonUpsala Golfklubb500202-029Distriksdomare
Tomas JanssonVassunda Golfklubb700402-033Bana/Miljö-kommittén
Urban LinuzonVäddö Golfklubb470706-016Silvermärke