UGF, Upplands Golfförbund är ett av 21 golfdistriktsförbund inom Svenska Golfförbundet (SGF). Distriktsförbunden är en mellannivå mellan SGF och landets 424 klubbar och 44 associationer/golfbolag.

I UGF finns 22 golfanläggningar och 20 GK och 2 A1:or med drygt 24.000 aktiva medlemmar. Bodaholmssektionen inom Björklidens GK är associerad medlem och deltar på lika villkor som A1-klubbar i distriktets verksamhet.

Upplands Golfförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område – Uppsala län, Norrtälje och Sigtuna kommuner. Inom ramen för dessa uppgifter skall golfdistriktet verka för att beslut som fattas på förbundsmöte förverkligas. Golfdistriktet skall också representera distriktets klubbar gentemot förbundet mellan förbundsmötena, stödja klubbarnas verksamhet genom samordning av förbunds- och distriktstävlingar, banvärdering och utbildning. Distriktet har även förbundets uppdrag att svara för tillsynen över verksamheten i klubbarna när det gäller regel- och handicapärenden samt disciplinfrågor.

Länk till

Här kan du se hur verksamhetsprocessen ser ut i Golfsverige.

UGFs organisationsnummer är 817605-7795