Rabatterad vardagsgreenfee

--Rabatterad vardagsgreenfee
Rabatterad vardagsgreenfee 2018-03-17T09:46:49+00:00

Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Deltagande klubb ombeds att inte kopiera tabellen till sin egen hemsida. Hänvisa i st. till denna sida genom länk!

Deltagande klubbar 2018 och aktuella tider redovisas i tabellen nedan:

Klubb Tider
Johannesberg GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Arlandastad Golfklubb, Nya bananHelgfri måndag - fredag hela dagen
GolfUppsalaHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Wattholma GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Vassunda GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Väddö GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Örbyhus GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Enköpings GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Sigtuna GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Älvkarleby GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Friiberghs GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Olandsbygdens GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Öregrunds GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00