Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Anmälan till överenskommelsen sker via denna länk.

Deltagande klubb ombeds att inte kopiera tabellen till sin egen hemsida. Hänvisa i st. till denna sida genom länk!

Deltagande klubbar och aktuella tider redovisas i tabellen nedan:

Klubb Tider
Grönlund GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Öregrunds GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00