Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Deltagande klubb ombeds att inte kopiera tabellen till sin egen hemsida. Hänvisa i st. till denna sida genom länk!

Deltagande klubbar 2017 och aktuella tider redovisas i tabellen nedan:

Klubb Tider
Almunge GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Enköpings GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Friiberghs GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
GolfUppsalaHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Johannesberg GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Olandsbygdens GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Sigtuna GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Vassunda GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Väddö GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Väddö GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Wattholma GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Älvkarleby GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Örbyhus GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Öregrunds GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00