Rabatterad vardagsgreenfee

--Rabatterad vardagsgreenfee
Rabatterad vardagsgreenfee 2021-02-11T18:50:20+00:00

Deltagande i överenskommelsen bygger på frivillighet. En överenskommelse träffas mellan de klubbar som anmält att de vill vara med.

Rabatteringen ska gälla deltagande klubbars medlemmar under lågfrekvent tid. Varje klubb definierar själv vad man menar med lågfrekvent tid, men rabatteringen ska gälla minst 5 halvdagar i veckan och reduktionen ska vara 25 % på ordinarie greenfee. Rabatten ska gälla endast sådana medlemmar, som spelar på hemmabanan utan att erlägga greenfee, s.k. fullvärdiga medlemmar. Deltagande klubbar förbinder sig att registrera medlemskap i GIT på sådant sätt att medlemsstatus framgår vid bokning.

Deltagande klubb ombeds att inte kopiera tabellen till sin egen hemsida. Hänvisa i st. till denna sida genom länk!

Deltagande klubbar och aktuella tider redovisas i tabellen nedan:

Klubb Tider
GolfUppsalaHelgfri måndag - torsdag hela dagen
Grönlund GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Älvkarleby GolfklubbAlla dagar - hela dagen
Sparren GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Sparren GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Johannesberg GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Vassunda GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Hallstavik GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Hallstavik GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Sigtuna GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Örbyhus GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Wattholma GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Enköpings GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Öregrunds GolfklubbHelgfri måndag - fredag hela dagen
Hallstavik GolfklubbHelgfri måndag - fredag med start efter 12:00
Arlandastad Golfklubb, Nya bananHelgfri måndag - fredag med start före 13:00
Olandsbygdens GolfklubbAlla dagar - hela dagen