Mål och aktiviteter

---Mål och aktiviteter
Mål och aktiviteter 2021-02-13T20:30:47+00:00

Verksamhetsplan 2021

Kommittéordförande, Björn Frånlund
Övriga ledamöter

Mål

Vidmakthålla och utveckla seniorgolfen i distriktet.

Aktiviteter

Seriespel
Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas seriespel, som är distriktets mest aktiva verksamhet. Spelas divisionsvis för D60, D70, D 75, H60, H70, H75, H80 samt om möjligt D75. Totalt deltar ca 150 lag. H60 och H70 är fyrmannalag, övriga tremannalag.

Old Members
Genomföra fem tävlingar, varav två individuella samt tre partävlingar (mixed foursome, fyrboll och greensome ).

Distriktsmästerskap
Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas distriktsmästerskap. Gäller D60, D70, H60, H70, H75 samt H80.

Belöningen
Inbjuda och genomföra Belöningen, där distriktets klubbar som har deltagande lag i seriespelet 2018 har rätt att skicka två representanter vardera. Dessa bjuds på spel och lunch med prisutdelning. Belöningen spelas under andra halvan av maj på en attraktiv bana inom distriktet eller i dess närhet.

Utbildning
Om behov finns planera och genomföra utbildning för de klubbar som kommer att stå som värdar för planerade tävlingar.

Ekonomi
Seniorkommittén stöder distriktets juniorverksamhet med 7 000 kronor. Pengarna ska användas till ett stipendium för Årets juniorledare.

Säsongsavslutning
Avsluta seniorernas verksamhetsår i september på den klubb som vann Klubbkampen 2019. Traditionell Seniorkonferens med golfspel, lunch, prisutdelning. Seniorkonferensen kommer att ske under Golftinget för utvärdering årets verksamhet som gått samt en diskussion om framtida verksamhet.