Verksamhetsplan 2022 Seniorkommittén

Uppdrag

Seniorkommitténs uppdrag är att tillsammans med distriktets klubbar planera och genomföra klubböverskridande tävlingsaktiviteter för distriktets seniorer.

Mål

Vidmakthålla och utveckla seniorgolfen i distriktet.

Med välorganiserade tävlingar erbjuda distriktets seniorer möjlighet att i tävlingsform utveckla sitt golfspel.

Aktiviteter

a.       Seriespel

Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas seriespel, som är distriktets mest aktiva verksamhet.

Spelas divisionsvis för D60, D70, D75, H60, H70, H75, H80.

Totalt deltar drygt 500 av distriktets seniorspelare fördelat på c:a 160 lag. H60 och H70 är fyrmannalag, övriga tremannalag.

b.      Old Members tävlingar (OM)

Genomföra fem tävlingar, varav två individuella samt tre partävlingar (mixed foursome, fyrboll och greensome).

c.       Distriktsmästerskap (DM)

Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas distriktsmästerskap. Gäller D60, D70, D75, H60, H70, H75 samt H80.

d.      Klubbkampen

En tävling där klubbarna genom sina medlemmars deltagande och resultat i seriespel, OM och DM samlar poäng och distriktets bästa klubb premieras.

e.       Belöningen

Inbjuda och genomföra Belöningen, där distriktets klubbar som har deltagande lag i seriespelet 2021 har rätt att skicka två seniora representanter vardera.

Dessa bjuds på spel och lunch med prisutdelning. Belöningen planeras att spelas under andra halvan av maj på en attraktiv bana inom distriktet eller i dess närhet.

f.        Ekonomi

Seniorkommittén stöder distriktets juniorverksamhet med 7 000 kronor.

Pengarna ska användas till ett stipendium för Årets juniorledare. Stipendiets mottagare utses av UGF’s huvudstyrelse

g.       Säsongsavslutning

Avsluta seniorernas verksamhetsår i september på den klubb som vann Klubbkampen 2021. Ett evenemang med golfspel, lunch, prisutdelning för Seriespel och Distriktsmästerskap.

h.      Seniorkonferens

Sker under UGF’s årliga Golfting.

Här ges möjlighet för utvärdering av det gångna årets verksamhet samt en diskussion hur vi kan utveckla framtida verksamhet.

i.         Utbildning

Vid behov initierat av arrangerande klubbar supportera vid planering och genomförande av utbildning för tävlingsledare som kommer att stå som värdar för planerade tävlingar.

Björn Frånlund

Ordf. Seniorkommittén Upplands Golfförbund