Mål och aktiviteter

---Mål och aktiviteter
Mål och aktiviteter 2017-08-11T13:18:11+00:00

Kommitté 2017:
Sören Olsson, ordförande
övriga ledamöter

Mål:
Vidmakthålla och utveckla seniorgolfen i distriktet.

Aktiviteter:

  • Seriespel: Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas seriespel, som är distriktets mest aktiva verksamhet. Spelas divisionsvis för D60, D70, H60, H70, H75 och H80. Totalt deltar 140-150 lag. H60 och H70 är fyrmannalag, övriga tremannalag.
  • Old Members (OM): Genomföra fem omgångar, varav två individuella samt tre partävlingar. ( Mixed foursome. Fyrboll. Greensome ).
  • Distriktsmästerskap: Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas distriktsmästerskap. Gäller D60, D70, H60, H70, H75 och H80. Under 2014, 2015 och 2016 delades DM upp på två banor så att de yrkesverksamma fick spela en helg och övriga en vardag. Vår ambition är att försöka genomföra detta även 2017.
  • Belöningen: Inbjuda och genomföra ”Belöningen”, där distriktets 10 bäst placerade klubbar under 2016, samt en inlottad klubb, får utse två deltagare var. Dessa bjuds på spel och middag med prisutdelning. Spelas under andra halvan av maj på en attraktiv bana inom distriktet eller dess närhet.
  • Utbildning: Planera och genomföra utbildning för de klubbar som kommer att stå som värdar för planerade tävlingar.
  • Ekonomi: Seniorkommittén stöder distriktets juniorverksamhet med 7 000 kronor. Pengarna skall användas till ett stipendium för Årets Juniorledare.
  • Avslutningskonferens: Avsluta seniorernas verksamhetsår i september på Uppsala GK, som blev ”Bästa Klubb” 2016, med traditionell ”Seniorkonferens”, golfspel, prisutdelning, utvärdering av året som har gått och diskussion om framtida verksamhet. Gemensam middag