Mål och aktiviteter

---Mål och aktiviteter
Mål och aktiviteter 2018-04-16T10:43:04+00:00

Kommitté 2018:
Sören Olsson, ordförande
övriga ledamöter

 

Ur verksamhetsplanen 2018

Mål:
Vidmakthålla och utveckla seniorgolfen i distriktet.

Aktiviteter:

 • Seriespel
  Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas seriespel, som är distriktets mest aktiva verksamhet. Spelas divisionsvis för D60, D70, H60, H70, H75, H80 samt om möjligt D75. Totalt deltar ca 150 lag. H60 och H70 är fyrmannalag, övriga tremannalag.
 • Old Members
  Genomföra fem tävlingar, varav två individuella samt tre partävlingar (mixed foursome, fyrboll och greensome ).
 • Distriktsmästerskap
  Planera och bistå genomförandet samt administrera seniorernas distriktsmästerskap. Gäller D60, D70, H60, H70, H75 samt H80.
 • Belöningen
  Inbjuda och genomföra Belöningen, där distriktets klubbar som har deltagande lag i seriespelet 2017 har rätt att skicka två representanter vardera. Dessa bjuds på spel och lunch med prisutdelning. Belöningen spelas under andra halvan av maj på en attraktiv bana inom distriktet eller i dess närhet.
 • Utbildning
  Om behov finns planera och genomföra utbildning för de klubbar som kommer att stå som värdar för planerade tävlingar.
 • Ekonomi
  Seniorkommittén stöder distriktets juniorverksamhet med 7 000 kronor. Pengarna ska användas till ett stipendium för Årets juniorledare.
 • Avslutningskonferens
  Avsluta seniorernas verksamhetsår i september på den klubb som vann Klubbkampen 2017. Traditionell Seniorkonferens med golfspel, lunch, prisutdelning, utvärdering av året som gått och diskussion om framtida verksamhet.