Vårårsmöte 2021

Protokoll Vårårsmöte UGF 2021-04-17

Deltagare vårårsmöte 2021

_____________________________________________________________________________

Handlingar till vårårsmöte 17 april 2021, klicka på länkarna här nedan.

Agenda Vårårsmöte 2021

Årsredovisning 2020-final final

Klubbordföranden/ klubbchefer i Upplands Golfdistrikt
Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund lördagen den 17 April 2021 kl 13:00.
På grund av pandemin kommer detta möte vara digitalt. När du registrerar dig så skickar vi en länk till mötet i god tid innan.
Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet
OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Nämndemansgatan 9, 170 66 Solna eller via mail till hasse.andersson@upplandsgolf.se
Efter mötesförhandlingar kommer vi att behandla övriga frågor.

Följ länken nedan så kan du anmäla dig till mötet. Var noga med att ange din mailadress så att vi kan skicka en ny länk till mötet.
Fungerar det inte att klicka på länken kan du klippa ut den och klistra in den i din webbläsare.
Som vanligt kommer underlag till mötet att publiceras på UGFs hemsida i god tid före mötet.

Välkomna!
För UGF
Hasse Andersson