Björn Frånlund
Ordförande
072 372 92 90
e-post

Isa Lindblad
Sekreterare
070-7686146
e-post

Jan Östman

Kassör
070 592 20 45
e-post

Anders Larsson
Tävlingsledare
073 980 65 00
e-post

Björn Hanberg
Bitr tävlingsledare
070-579 13 39
e-post

Gunnar Tallnäs
Webbansvarig, resultatbearbetning
076 817 01 91
e-post

Lena Eriksson-Nothér
Ledamot
079- 334 19 97
e-post