Seniorkommitté

---Seniorkommitté
Seniorkommitté 2020-03-15T22:54:51+00:00

Sören Ohlsson
Ordförande
070 618 41 67
e-post

Ragni Kaiheden
Sekreterare, webbassist
070 652 79 40
e-post

Jan Östman
Kassör
070 592 20 45
e-post

Anders Larsson
Tävlingsledare
073 980 65 00
e-post

Björn Hanberg
Bitr tävlingsledare
070-579 13 39
e-post

Gunnar Tallnäs
Webbansvarig, resultatbearbetning
076 817 01 91
e-post