Seniorkommitté

---Seniorkommitté
Seniorkommitté 2017-08-11T13:30:42+00:00

Sören Ohlsson
Ordförande
070 618 41 67
e-post

Ragni Kaiheden
Sekreterare, webbassist
070 652 79 40
e-post

Jan Östman
Kassör
070 592 20 45
e-post

Anders Larsson
Tävlingsledare
073 980 65 00
e-post

Björn Frånlund
Bitr tävlingsledare
072 372 92 90
e-post

Gunnar Tallnäs
Webbansvarig, resultatbearbetning
076 817 01 91
e-post