Protokoll från höstårsmöte 2021 på Söderby GK den 14 oktober

Höstårsmötesprotokoll 2021Höstårsmöte den 14 oktober på Söderby GK kl 18:00.

Handlingar, klicka på länkarna nedan:

Agenda Höstårsmötet 2021 (1)
Valberedningens förslag till styrelseledamöter för UGF år 2022

UGF Årsredovisning 2020

Verksamhetsplan 2022

Anmälan till mötet görs till Hasse Andersson.
Golfhälsningar
Hasse Andersson
Ordförande
Upplands Golfförbund
070-567 16 14