Fritt spel för juniorer

Distriktets samtliga klubbar erbjuder under säsongen 2023 juniorer som är fullt betalande medlemmar i distrikts klubbar fritt spel under helgfri vardag.

Junior är en spelare enligt Spel- och tävlingshandboken 2023 som under innevarande kalenderår högst fyller 21 år.

Tidbokning minst 24 timmar innan och registrering i GIT krävs

Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.