Distriktets klubbar erbjuder under säsongen 2024 juniorer som är fullt betalande medlemmar i någon av distriktets klubbar fritt spel under helgfri vardag.

Junior är en spelare enligt Spel- och tävlingshandboken 2024 som under innevarande kalenderår högst fyller 21 år.

Tidbokning minst 24 timmar innan och registrering i GIT krävs

Att spela på olika banor gynnar juniorernas spelutveckling och ökar annat greenfeespel genom medföljande vuxna.

Beslut som togs på Golftinget 2023 med justeringar kring Juniorspelet där följande ska gälla:

  • Avser alla aktiva juniorer för spel måndag till fredag
  • Golfklubbarna lägger själva in eventuella begränsningar i tid, ålder eller banor (Presenteras 15 april)
  • Omfattar juniorer med fullt medlemskap
  • Golfklubbarna måste skicka in en lista på aktiva juniorer senast 14 april. Listan kan senare kompletteras.
  • Uppgifterna om de aktiva juniorerna läggs in på Cardskipper.

Inga fysiska kort delas ut utan kortinnehavare ska visa upp sitt Juniorkort med appen Cardskipper installerad på sin mobil.