Golftinget 2018

---Golftinget 2018
Golftinget 2018 2018-11-03T16:14:37+00:00

 

Inbjudan till Golftinget

UGF har sedan många år arrangerat Golftinget i november månad.

Golftinget 2018 genomförs den 24 november 2018 på Arenahotellet Edith Södergrans gata 6, Uppsala.

Hitta hit

I Golftinget möter UGFs ledare representanter för distriktets klubbar för att inspirera varandra och planera efterföljande års verksamhet.

Malin Pellborn

Håkan Stålbro

Per Pettersson

Lena Lindström

Program Golfting 2018

08:30-09:00      Morgonkaffe med macka

09:00-12:00      Dagens program

 • Presentation av UGFs styrelse och genomgång av Verksamhetsplan 2019
 • Medlemsstatistik
 • Årets golfare
 • Handigolf, Per Pettersson, Arboga GK
 • Information och upplägg av regelutbildningar inför säsongen 2019 samt information om förändringar av golfregler inför 2019
 • Bensträckare 10 minuter
 • Klubbrådgivare, Lena Lindström
 • SGF informerar, Malin Pellborn, ledamot i SGFs styrelse, och Håkan Ståhlbro, förbundskansliet
 • Information om UGFs 40-årsjubileum 2019

12:00-13:00      Lunch

13:00-15:30      Seminariegrupper

Ungdom/Elit

Programinnehållet läggs ut senare

Tävling

 • Förändringar i UGFs seriespel
 • Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2019
 • Utläggning av distrikts och förbundstävlingar
 • Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 • TL-träff 2019
 • Tävlings och regelutbildningar
 • Regler för golfspel 2019
 • Övrig info/frågor
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Senior

 • Presentation av kommittén
 • Presentation av aktiviteter
 • Hur arbetar vi i kommittén
 • Genomgång av belöningen, avslutningen och Golftinget
 • Genomgång av seriespel
 • Genomgång av OM-tävlingar
 • Genomgång av DM
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Kommunikation – Marknadsföring 

 • Fakta om golfnyttan i samhället
 • UGFs 40-årsjubileum 2019
 • Vad bör vi ta upp med turismutvecklarna för ökad golfturism i Uppland?
 • Golfens dag 2019
 • Utvärdering av 2018 och engagemang 2019
 • Marknadsföring och spridning av aktiviteter i distriktet, Facebook, hemsidor
 • Nätverk för kommunikation mellan klubbar och mellan UGF och klubbar
 • Klubbarnas utbildningsbehov för kommunikation och marknadsföring
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Ordförande

 • Uppföljning av förmiddagspasset,
 • Överenskommelser 2019; Upplandsgreenfee, juniorspel under sommarlovet, introduktionskort både klubbkort och UGF-kort.
 • Funktionärsregistret
 • Nominering Årets Juniorledare i Uppland
 • Kåbofonden
 • Klubbesök klustervis
 • Ordförandemöten, årsmöten, golfting och FM-möte m.m. under 2018, Kalendarium
 • SGFs Verksamhetsinriktning 2019-2020, Malin Pellborn, ledamot FS, och Håkan Stålbro, förbundskansliet.
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Anmälan sker klubbvis på utskickad länk. Mail har skickats till klubbordförande, klubbarnas infoadresser samt till funktionärer som är upptagna i funktionärsregistret.

Välkomna!

För styrelsen

Reidar Andersson

Reidar.andersson44@gmail.com

Telefonnummer: 0700904452