Dokumentation från Golftinget på Arenahotellet Uppsala 2018-11-24

UGF höll golfting lördagen 24 november på Arena Hotellet i Uppsala. 103 personer var anmälda men några kunde inte komma.

Ordförande Reidar Andersson inledde med att presentera UGFs styrelse för att sedan kortfattat gå igenom den på höstårsmötet antagna Verksamhetsplanen för 2019. Dessutom visades medlemsstatistik för 2018 och en jämförelse med 2017 års medlemsantal.

Därefter utdelades pris till årets golfare Isabell Ekström, GolfUppsala, och David Nyfjäll, Upsala GK, för deras fantastiska prestationer under året. Båda pristagarna studerar i USA med Golf som specialidrott. Pristagarna erhöll diplom och en penningsumma på 5 000 kr vardera.

Per Pettersson, Arboga GK, berättade om hur hans klubb bedriver Handigolf. Föredraget gav säkerligen många idéer och tips på hur handigolfen kan bedrivas. Utgångsläget för klubben har varit medlemsvård för dem som på olika sätt fått funktionshinder och som gör att de kan fortsätta med golfen. Klubben har bl.a. fått bidrag från Allmänna arvsfonden och SGF.

Håkan Ståhlbro, SGF, och Martin Gavelin, UGF, gick kortfattat igenom en del regelförändringar inför 2019 ett flertal förändringar exemplifierades med filmsnuttar. Martin redovisade det regelutbildningsupplägg som UGF planerar för distriktets klubbar, utbildningarna har olika nivåer beroende på målgrupp men även tävlingsledarutbildningar kommer att genomföras.

Före lunch berättade Malin Pellborn, ledamot i FS, om SGFs verksamhetsinriktning och Lena Lindström, klubbrådgivare, redovisade enkätprogrammet players 1st som klubbarna utan kostnad får använda, ett användbart enkätverktyg.

Efter en god lunch delade deltagarna upp sig i olika specialområden.

Ett stort tack till alla som deltog.

Anmälningslista – Excelfil som laddas ner
Bilder från Golftinget
Årets Golfare 2018Isabell Ekström och David Nyfjäll
Handigolf – Per Pettersson
GDF 2019 SGF– Malin Pellborn presentation
Nya golfregler inför 2019 – Håkan Stålbro och Martin Gavelin
UGF:s 40-års jubileum – Hasse Andersson

Minnesanteckningar från seminarierna: kommer så småningomInbjudan till Golftinget

UGF har sedan många år arrangerat Golftinget i november månad.

Golftinget 2018 genomförs den 24 november 2018 på Arenahotellet Edith Södergrans gata 6, Uppsala.

Hitta hit

I Golftinget möter UGFs ledare representanter för distriktets klubbar för att inspirera varandra och planera efterföljande års verksamhet.

Malin Pellborn

Håkan Stålbro

Per Pettersson

Lena Lindström

Program Golfting 2018

08:30-09:00      Morgonkaffe med macka

09:00-12:00      Dagens program

 • Presentation av UGFs styrelse och genomgång av Verksamhetsplan 2019
 • Medlemsstatistik
 • Årets golfare
 • Handigolf, Per Pettersson, Arboga GK
 • Information och upplägg av regelutbildningar inför säsongen 2019 samt information om förändringar av golfregler inför 2019
 • Bensträckare 10 minuter
 • Klubbrådgivare, Lena Lindström
 • SGF informerar, Malin Pellborn, ledamot i SGFs styrelse, och Håkan Ståhlbro, förbundskansliet
 • Information om UGFs 40-årsjubileum 2019

12:00-13:00      Lunch

13:00-15:30      Seminariegrupper

Ungdom/Elit

 • Presentation av kommittén
 • Året som gått – vi blickar tillbaka och går igenom verksamheten 2018
 • Hur ska 2019 se ut?
 • En ny syn på träning & tävling

Tävling

 • Förändringar i UGFs seriespel
 • Fastställa UGFs tävlingsprogram för 2019
 • Utläggning av distrikts och förbundstävlingar
 • Tävlingsutbyte Uppland, hcp-tävlingar i distriktet
 • TL-träff 2019
 • Tävlings och regelutbildningar
 • Regler för golfspel 2019
 • Övrig info/frågor
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Senior

 • Presentation av kommittén
 • Presentation av aktiviteter
 • Hur arbetar vi i kommittén
 • Genomgång av belöningen, avslutningen och Golftinget
 • Genomgång av seriespel
 • Genomgång av OM-tävlingar
 • Genomgång av DM
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Kommunikation – Marknadsföring 

 • Fakta om golfnyttan i samhället
 • UGFs 40-årsjubileum 2019
 • Vad bör vi ta upp med turismutvecklarna för ökad golfturism i Uppland?
 • Golfens dag 2019
 • Utvärdering av 2018 och engagemang 2019
 • Marknadsföring och spridning av aktiviteter i distriktet, Facebook, hemsidor
 • Nätverk för kommunikation mellan klubbar och mellan UGF och klubbar
 • Klubbarnas utbildningsbehov för kommunikation och marknadsföring
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Ordförande

 • Uppföljning av förmiddagspasset,
 • Överenskommelser 2019; Upplandsgreenfee, juniorspel under sommarlovet, introduktionskort både klubbkort och UGF-kort.
 • Funktionärsregistret
 • Nominering Årets Juniorledare i Uppland
 • Kåbofonden
 • Klubbesök klustervis
 • Ordförandemöten, årsmöten, golfting och FM-möte m.m. under 2018, Kalendarium
 • SGFs Verksamhetsinriktning 2019-2020, Malin Pellborn, ledamot FS, och Håkan Stålbro, förbundskansliet.
 • Aktuella frågeställningar som lämnats in

Anmälan sker klubbvis på utskickad länk. Mail har skickats till klubbordförande, klubbarnas infoadresser samt till funktionärer som är upptagna i funktionärsregistret.

Välkomna!

För styrelsen

Reidar Andersson

Reidar.andersson44@gmail.com

Telefonnummer: 0700904452