Årsmöten

-Årsmöten
Årsmöten 2021-09-17T17:54:19+00:00

Höstårsmöte den 14 oktober på Söderby GK kl 18:00.

Handlingar, klicka på länkarna nedan:

Agenda Höstårsmötet 2021 (1)
Valberedningens förslag till styrelseledamöter för UGF år 2022

Anmälan till mötet görs till Hasse Andersson.
Golfhälsningar
Hasse Andersson
Ordförande
Upplands Golfförbund
070-567 16 14