Årsmöten

-Årsmöten
Årsmöten 2018-09-08T10:36:25+00:00

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 18 oktober 2018 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter föredrag av Lena Lindström (bilden), klubbrådgivare, och förhoppningsvis har Jonas Ekström möjlighet att berätta om GolfUppsala samt behandling av övriga frågor.

Välkomna!

För UGF!

Reidar Andersson
Ordförande

Kallelsen skickades ut via e-post till ordförande i GK och klubbarnas infoadresser 2018-08-04

Möteshandlingar

_____________________________________________________________________________________________________________

Vårårsmöte 2018-03-22

Här finns referat från vårårsmötet.

Thomas Bergmans presentation

Vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund hålls torsdagen den 22 mars 2018 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Kallelse med anmälningslänk skickades med mail till ordförande och klubbchefer i klubbarna den 31 januari 2018. Handlingarna kommer att publiceras här på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet. Klubb som representeras av annan styrelseledamot än ordförande måste ha fullmakt undertecknad av ordförande.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.


Thomas Bergman  SGF Klubb- och anläggning

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter föredrag av Tomas Bergman, SGF samt behandling av övriga frågor.

Övriga frågor som bl.a. kommer att tas upp är klubbesök i klusterform, ordförandekonferenser i april och augusti, höstårsmöte/Golfting, årets juniorledare 2017.

Handlingar till årsmötet

Förslag till dagordning
Fullmakt
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017
Revisionsberättelse 2017