Årsmöten

-Årsmöten
Årsmöten 2020-02-06T09:30:44+00:00

Kallelse till vårårsmöte 2020

Hej Alla,

Välkommen till UGFs vårårsmöte 26 mars 2020.

Mötet kommer att hållas på Söderby GK med start 18:00 med lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet 

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Nämndemansgatan 9, 170 66 Solna eller via mail till hasse.andersson@upplandsgolf.se 

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter kommer vi att behandla övriga frågor. 

Använd länken nedan för att anmäla dig. Vill du anmäla flera personer använd länken igen.

Fungerar inte länken klipp ut den och klistra in den i din webbläsare.

https://ugf.typeform.com/to/FWT6hw

Golfhälsningar

Hasse Andersson

Ordförande

Upplands Golfförbund

070-567 16 14

Hasse.andersson@upplandsgolf.se