Årsmöten

-Årsmöten
Årsmöten 2019-03-25T14:44:13+00:00

Kallelse till vårårsmöte 2019

Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 21 mars 2019 Kl. 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall normalt vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter kommer vi att dela ut pris till både årets juniorledare och Kåbos ungdomsstipendium. Eero Ikäläinen kommer att berätta om Olandsbygdens verksamhet. Övriga frågor som bl.a. kommer att tas upp är UGF-Master 26 maj, klubbesök och klubbesök i klusterform, ordförandekonferens i april och augusti, höstårsmöte/Golfting samt övriga aktuella frågor.

Välkomna!

För UGF!

Reidar Andersson

Ordförande

Kallelsen skickades ut via e-post till ordförande i GK och klubbarnas infoadresser 2019 – 01 – 29.

Möteshandlingar:

Förslag till dagordning

Fullmakt

Årsredovisning 2018

Revisionsberättelse 2018