Årsmöten

-Årsmöten
Årsmöten 2018-03-26T10:59:37+00:00

Vårårsmöte 2018-03-22

Här finns referat från vårårsmötet.

Thomas Bergmans presentation

Vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund hålls torsdagen den 22 mars 2018 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Kallelse med anmälningslänk skickades med mail till ordförande och klubbchefer i klubbarna den 31 januari 2018. Handlingarna kommer att publiceras här på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet. Klubb som representeras av annan styrelseledamot än ordförande måste ha fullmakt undertecknad av ordförande.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.


Thomas Bergman  SGF Klubb- och anläggning

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter föredrag av Tomas Bergman, SGF samt behandling av övriga frågor.

Övriga frågor som bl.a. kommer att tas upp är klubbesök i klusterform, ordförandekonferenser i april och augusti, höstårsmöte/Golfting, årets juniorledare 2017.

Handlingar till årsmötet

Förslag till dagordning
Fullmakt
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017
Revisionsberättelse 2017