Kommittéordförande Martin Gavelin, Enköpings GK

Uppdaterad 2019-03-20

Ur verksamhetsplanen 2019

Mål

 • Arbeta för att skapa en idrottslig utveckling för vår bredd och elit.
 • Öka tävlingssamarbetet inom distriktet.
 • Stimulera distriktets klubbar att arrangera scratchtävlingar.

Uppdrag

 • Tävlingskommittén organiserar distriktets tävlingar och samlar klubbarnas TK-ordförande till gemensam planering.
 • TK samarbetar och stöder senior-, elit och juniorkommittéerna inom distriktet i tävlingsfrågor.
 • TK framställer och distribuerar distriktets gemensamma tävlingskalender.
 • Ordförande i TK representerar distriktet i SGFs idrottskonferenser.

Aktiviteter

 • Arrangera Distriktsmästerskap: Individuellt och lag H, D, D-21, H-21, D30, D50, H30, H40 och H50
 • Arrangera seriespel för D30, D50, H30, H40 och H50.
 • Administrera UGF-matchen, damer respektive herrar.
 • Organisera TU-utbyte Uppland med två syften.
 1. Deltagande klubbar kan erbjuda medlemmar och gäster, som inte vill tävla, fler tävlingsfria helger.
 2. Deltagande klubbars medlemmar, som älskar att tävla, kan erbjudas ett rikt och utökat utbud av hcp-tävlingar på många olika banor företrädesvis singeltävlingar.
 • Utbildning av tävlingsledare samt regelkunskap
 1. Grundkurs som ger grundläggande kunskaper, med inriktning mot klubbdomare och tävlingsledare.
 2. Fortsättningskurs som syftar till rekrytering av distriktsdomare och tävlingsledare på högre nivå.
 3. Utbildning i administrativ hantering av tävlingar.
 4. Specialanpassade kurser efter klubbens önskemål.

TK-ordförande har också ett övergripande ansvar för tävlingar som redovisas under övriga kommittéer.