Sidan uppdaterad 2018-04-16

Multifunktionella golfanläggningar

På en golfanläggning finns ofta möjlighet till att, utöver golf, bedriva andra aktiviteter både sommar som vinter. SGF har samlat Goda exempel som kan ge klubben tips och idéer. Ta del av dessa här

Attraktiva miljöer för fåglar

I en artikel i Upplands Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Uppland, april 2017, ”Häckande fåglar i anlagda våtmarker och dammar”, uppmärksammas att det på golfanläggningarna finns biotoper som är särskilt värdefulla för flera fågelarter. Dammar och småvatten ger möjlighet för bl.a. svarthakedopping och smådopping att hitta lämpliga häckningsplatser.  Länk till tidskriften: http://uof.nu/fiu/faglar-i-uppland-nr-1-2017/

Padeltennisbana vid Öregrunds golfklubb

2016 öppnades en Padeltennisbana vid Öregrunds golfklubb. Den har bidragit till att locka fler besökare till klubben och på så sätt har både restaurangen och shopen fått nya besökare. Läs mer på http://www.oregrundsgk.com/padel/