Om olyckan är framme

Här finns länk till en artikel på golf.se om medlemsförsäkringen 2013-06-25 (exempel på olika skador och utbetalda ersättningar).

Försäkringar för golfspelare

SGF samarbetar med försäkringsbolaget Folksam för att ge ett bra och heltäckande försäkringsskydd i samband med golfspel.

Du som är medlem i en svensk golfklubb, som i sin tur är medlem eller ansluten till SGF, samt dessa golfklubbars gäster omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller en ansvars- och en olycksfallsdel och premien ingår i den ordinarie medlemsavgift som golfklubben betalar till SGF.

Info finns på golf.se Folksam – försäkringar för klubb och medlemmar

För mer information gå till Folksams hemsida

Försäkringar för klubbar / anläggningar

Genom Svenska Golfförbundets samarbete med Folksam – strategisk försäkringspartner – kan medlemsklubbar och anslutna anläggningar teckna sakförsäkringar med specialvillkor.

Information finns på SGFs hemsida.