Försäkringar

--Försäkringar
Försäkringar 2017-02-15T11:46:04+00:00

Om olyckan är framme

Här finns länk till en artikel på golf.se om medlemsförsäkringen 2013-06-25 (exempel på olika skador och utbetalda ersättningar).
Läs information som finns på SGFs hemsida.

Försäkringar för golfspelare

SGF samarbetar med försäkringsbolaget Folksam för att ge ett bra och heltäckande försäkringsskydd i samband med golfspel.

Du som är medlem i en svensk golfklubb, som i sin tur är medlem eller ansluten till SGF, samt dessa golfklubbars gäster omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller en ansvars- och en olycksfallsdel och premien ingår i den ordinarie medlemsavgift som golfklubben betalar till SGF.

För mer info se SGFs hemsida.

Försäkringar för ideellt arbetande medlemmar

PM – Olycksfallsförsäkring vid ideellt arbete (golf)

Försäkrade är också medlemmar eller andra som utför ideella uppdrag för organisationernas räkning exempelvis medlemmar som arbetar ideellt på banan i s.k. jourgrupper eller liknande.
Försäkringen gäller inte för aktiva idrottsutövare som i egenskap av sådan deltar i match, träning, tävling, träningsläger eller liknande. Försäkringen gäller inte för anställda i försäkrad organisation och inte heller för de ledare, tränare eller domare vars arvoden är väsentligt högre än enbart kostnadstäckande ersättning och därmed kan jämställas med anställda.

Försäkring för klubbar

Genom Svenska Golfförbundets samarbete med Folksam – strategisk försäkringspartner – kan medlemsklubbar och anslutna anläggningar teckna sakförsäkringar med specialvillkor.

För mer info se SGFs hemsida och Folksams hemsida

Affisch för golfklubbar