Seriespel

Seriespel 2019-04-01T22:00:56+00:00

Seriespel 2019

Ny klass – D75. 159 anmälda lag en ökning med 12 lag jämfört med 2018.

Statuterna samordnas med UGFs tävlingsstatuter i ett gemensamt dokument.

Som tidigare kommer seriespelet att läggas upp centralt och arrangerande klubbar tar vid när tävlingarna är upplagda.

OMtävlingarna i år kommer att administreras på motsvarande sätt.

Klubbarna anmodas att med det snaraste uppdatera lagledare i GIT.