Seriespel

Seriespel 2017-02-13T21:59:58+00:00

Nytt inför seriespel 2017

Gruppindelningen i H60 ersätts av divisionsindelning i likhet med övriga klasser.
Placering i divisioner baseras på föregående års resultat.

Statuterna samordnas med UGFs tävlingsstatuter i ett gemensamt dokument.

Anmälan av deltagande i seriespel endast via webbformulär.

Som tidigare kommer seriespelet att läggas upp centralt och arrangerande klubbar tar vid när tävlingarna är upplagda.
OMtävlingarna i år kommer att administreras på motsvarande sätt.