Seriespel

Seriespel 2018-04-10T19:33:17+00:00

Seriespel 2018

Statuterna samordnas med UGFs tävlingsstatuter i ett gemensamt dokument.

Som tidigare kommer seriespelet att läggas upp centralt och arrangerande klubbar tar vid när tävlingarna är upplagda.

OMtävlingarna i år kommer att administreras på motsvarande sätt.

Klubbarna anmodas att med det snaraste uppdatera lagledare i GIT.