Seriespel D30 2018

----Seriespel D30 2018
Seriespel D30 2018 2018-05-28T13:27:13+00:00

D30 genomförs ej 2018 pga för få anmälda lag.

I nuläget är Upsala GK, Örbyhus GK, och GolfUppsala anmälda men det saknas minst 1 lag för att genomföra serien.