SGF Golf Ranking ska ses som ett verktyg i Svenska Golfförbundets arbete för att utveckla svenska golfspelare och svenska golfklubbars idrottsverksamhet. SGF Golf Ranking har initierats och ägs av Svenska Golfförbundet. Rankingen administreras av Golfdata AB och styrs och utvecklas av en arbetsgrupp inom Svenska Golfförbundet.

Alla svenska spelare, som fyllt 13 eller fyller 13 under kalenderåret och som spelar
tävlingsgolf utan handicap, ingår i rankingen, oavsett på vilken nivå eller var i världen spelaren utövar sin idrott.
Inom golfen finns ett antal rankingsystem. Konstruktionen av SGF Golf Ranking skiljer sig från de flesta andra på flera sätt, bl.a. finns en möjlighet att summera enskilda spelares ranking till en klubbranking.

SGF Golf Ranking består av 4 individuella listor och 3 laglistor:

  • Herrar individuellt (samtliga spelare)
  • Damer individuellt (samtliga spelare)
  • Pojkar individuellt (juniorer)
  • Flickor individuellt (juniorer)
  • Klubb lag herrar och damer (samtliga spelare)
  • Klubb lag pojkar och flickor (juniorer)

Urval kan göras per åldersgrupper och distrikt. Också golfgymnasier och elever vid svenska golfgymnasier kan särredovisas.

Rankingen används också ofta för urval av spelare till en tävling med överanmälan.

Totalt finns nu drygt 4600 svenska golfspelare på SGF Golf Ranking, drygt 3600 herrar och ca 1000 damer.

Länk till SGF Golf Ranking

Om Du t.ex.vill se vilka Upplands bästa juniorer på flicksidan är, gör Du så här:

Klicka på länken ovan
välj Rankinglistor
välj Rankinglista SGF Ranking Flickor
välj Uppland i Urval per distrikt
Klicka på Visa listan

Klickar Du sen på namnet på en spelare kommer Du till spelarens Spelarprofil, som innehåller personalia, tävlingsresultat, statistik mm.

Klickar Du på en av de tävlingar personen spelat redovisas resultatlista från den aktuella tävlingen.

——-